ks. prof. dr hab. Józef Stala  Pełnione funkcje

  Curriculum Vitae:

  • 2014 – Prorektor ds. potencjału naukowego i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • 2014 – Profesor zwyczajny Uniwersytetu papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
  • 2013 – Nagroda rektora UPJPII w Krakowie za osiągnięcia w pracy naukowo-dydaktycznej i organizacyjnej
  • 2012 – Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologii Katolickiej (ESTK)
  • 2012 – Ekspert Zespołu działającego w ramach obszaru kształcenia w zakresie nauk humanistycznych i teologicznych (nauki teologiczne, nauki o rodzinie) Polskiej Komisji Akredytacyjnej
  • 2011 – Członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
  • 2011 – Tytuł naukowy profesora nauk teologicznych (katechetyka)
  • 2011 - 2014 – Prodziekan ds. nauki, rozwoju i współpracy zagranicznej w WTST
  • 2010 – Członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC)
  • 2010 – Nagroda rektora UPJPII w Krakowie za wybitne i twórcze osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w Uczelni
  • 2010 – Przewodniczący senackiej komisji ds. Wspomagania Działalności Naukowej UPJPII w Krakowie
  • 2009 - 2014 – Przedstawiciel WTST w senacie UPJPII w Krakowie
  • 2009 - 2010 – Członek Zespołu dla nowelizacji „Podstawy programowej katechezy” oraz „Programu nauczaniu religii”
  • 2009 – Członek senackiej komisji ds. Wspomagania Działalności Naukowej UPJPII w Krakowie
  • 2008 – Stanowisko: profesor nadzwyczajny UPJPII
  • 2008 - 2014 – Wydziałowy koordynator programu Erasmus w WTST
  • 2007 – Członek Tarnowskiego Towarzystwa Naukowego
  • 2005 – Członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego
  • 2005 – Stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  • 2005 – Kierownik katedry nauk pedagogiczno-katechetycznych WTST
  • 2003 - 2004 – Członek Zespołu Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski dla opracowania programu katechezy parafialnej dla młodzieży
  • 2002 – Rzeczoznawca Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do spraw oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych
  • 2000 – Delegat biskupa diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej
  • 1999 – Kierownik Pedagogizacji w WTST
  • 1998 – Wykładowca katechetyki w WTST
  • 1998 - 2005 – Członek i sekretarz zarządu Fundacji im. Arcybiskupa Jerzego Ablewicza
  • 1998 - 2005 – Pracownik wydziału katechetycznego kurii diecezjalnej w Tarnowie i wizytator diecezjalny nauki religii
  • 1998 – Stopień doktora teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
  • 1997 – Członek Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
  • 1995 – Stopień licencjata teologii
  • 1993 - 1998 – Specjalistyczne studia licencjacko-doktorskie z katechetyki w Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
  • 1985 - 1991 – Studia filozoficzno-teologiczne (w Gościkowie-Paradyżu - diecezja zielonogórsko-gorzowska - 1985/1986 i w Tarnowie - 1986/1991)

  Publikacje:

  Monografie:

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • Działalność misyjna i promocja ludzka. Teoria i praktyka eklezjalna [red.], Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2011. [szukaj w bibliotece]
  • Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu. Biskupa Piotra Bednarczyka ujęcie katechezy rodzinnej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Bogusław Połeć, "Ut gaudens catechizem". 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011. [szukaj w bibliotece]
  • Zagadnienia katechetyki materialnej [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011. [szukaj w bibliotece]
  • W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Historia katechezy i katechetyka fundamentalna : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Elżbieta Osewska, Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Socjalizacja - wyzwanie współczesności : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Przestrzenie pracy socjalnej : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza rodzinna w nauczaniu Kościoła od Soboru Watykańskiego II, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009. [szukaj w bibliotece]
  • Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Kazimierz Misiaszek, Katecheza dorosłych : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Elżbieta Osewska, Anders erziehen in Polen. Der Erziehungs- und Bildungsbegriff im Kontext eines sich ständig verändernden Europas des XXI. Jahrhunderts, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009. [szukaj w bibliotece]
  • Familienkatechese in Polen um die Jahrhundertwende. Probleme und Herausforderungen, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Janusz Królikowski, Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987) : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Stanisław Sojka, Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Elżbieta Osewska, W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Eucharystia - pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania [red.], Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część II: Wychowanie religijne i katecheza [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część II: Wychowanie religijne i katecheza [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część I: Wychowanie ogólne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część I: Wychowanie ogólne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Dzisiejsza młodzież powiedziała, że... : problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki [red.], Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, część II: Wychowanie religijne i katecheza [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, część I: Wychowanie ogólne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Elżbieta Osewska, Rodzina - bezcenny dar i zadanie : praca zbiorowa, Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006. [szukaj w bibliotece]
  • Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania [red.], Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania [red.], Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Elżbieta Osewska, Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005. [szukaj w bibliotece]
  • Dydaktyka katechezy : praca zbiorowa. Część II [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Dydaktyka katechezy : praca zbiorowa. Część I [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania [red.], Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce po Soborze Watykańskim II. Próba oceny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004. [szukaj w bibliotece]
  • Historia katechezy i katechetyka fundamentalna : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania [red.], Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Elżbieta Osewska, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Wybrane zagadnienia z katechetyki : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Katechetyka szczegółowa : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Elżbieta Osewska, W kręgu rodziny. Refleksje praktyków : praca zbiorowa, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania [red.], Kraków: Wydawnictwo WAM 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Borowa : moja mała ojczyzna. T. 3, Rys historyczny do II wojny światowej : praca zbiorowa [red.], Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Mała katecheza o Wielkim Tygodniu, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Katechetyka materialna : praca zbiorowa [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002. [szukaj w bibliotece]
  • Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania [red.], Kraków: Wydawnictwo WAM 2002. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Elżbieta Osewska, Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Michał Bednarz, Mała katecheza o Ziemi Jezusa, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Z Ewangelią w Trzecie Tysiąclecie, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania [red.], Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Szczepan Komoński, Borowa : moja mała ojczyzna. T. 2, Duchowieństwo, Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo 2001. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] 0, Wypłyń na głębię.Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2001. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Bolesław Klaus, W poszukiwaniu kształtu katechezy : księga pamiątkowa ku czci księdza Profesora Edwarda Lazarowicza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Świadek wierny : dziesiąta rocznica śmierci arcybiskupa Jerzego Ablewicza [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Janusz Królikowski ; Michał Bednarz, Mała katecheza o pielgrzymowaniu, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Borowa : moja mała ojczyzna. T. 1, Wspomnienia [red.], Borowa: Zakład Poligraficzny Pławo 2000. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Elżbieta Osewska, Fundamentalne podstawy i obszary katechezy rodzinnej, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Tradycja katechezy rodzinnej w Diecezji Tarnowskiej, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 1999. [szukaj w bibliotece]
  • Podstawy teologiczno-antropologiczne katechezy rodzinnej. Na podstawie dokumentów Magisterium soborowego i posoborowego, Tarnów: Mała Poligrafia Redemptorystów 1998. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Towards Religious Education in the Family in the 21st Century [w:] Elżbieta Osewska, Józef Stala [red.], The Contemporary Family: Local and European Perspectives, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2015, s. 309-318.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wiara oświecająca miasto ludzi – rodzina [w:] Urszula Bejma [red.], Rodzina dobro uniwersalne, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2015, s. 199-206.
  • [szukaj w bibliotece]
  • RE Books as a Support for Creative Teaching and Learning in a Polish Context [w:] E. Osewska [red.], Education and Creativity, Warszawa: Wydawnictwo UKSW 2014, s. 117-129.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zmiany poglądów Polaków na temat umierania i śmierci jako wyzwanie pastoralne Kościoła w Polsce w XXI wieku [w:] J. Stala [red.], Człowiek chory i umierający. Możliwości wsparcia i formy pomocy, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 81-97.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Przeżywanie adwentu i Bożego Narodzenia w polskich rodzinach w XXI wieku [w:] J. Stala [red.], Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2014, s. 431-449.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza przedmałżeńska jako przygotowanie do zadań podejmowanych w małżeństwie i rodzinie [w:] A. Pastwa, M. Gwóźdź [red.], Miłość i odpowiedzialność – wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2013, s. 57-78.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Nauczyciel religii i katecheta – nadawca w katechetycznym przekazie wiary [w:] A. Paciorek [red.], Scripturae lumen, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 485-496.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Osoba starsza a sens życia [w:] J. Stala, N. Bravena [red.], Człowiek wobec bólu, cierpienia i śmierci, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2013, s. 23-34.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Udział studentów WTST w programie „Erasmus” w kontekście 5 lat korzystania przez UPJPII z Karty Uczelni „Erasmusa” [w:] J. Jurkiewicz, A. Żurek [red.], Memoriae Ecclesiae custos. Księga pamiątkowa dedykowana ks. dr. Ryszardowi Banachowi w 70. rocznicę urodzin, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 319-326.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Założenia i uwarunkowania wychowania religijnego podejmowanego w środowisku rodzinnym [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Wychowanie do wartości w świecie cyberkultury, Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 2012, s. 183-214.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Konferencje i sympozja naukowe zorganizowane lub współorganizowane przez pracowników naukowo-dydaktycznych Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje diecezji tarnowskiej. Tom 2: Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 259-270.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pomoc osobie niepełnosprawnej w rozwoju religijnym w kontekście „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Oblicza wykluczenia i marginalizacji społecznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 234-247.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pracownicy Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie [w:] J. Stala, B. Połeć [red.], „UT GAUDENS CATECHIZEM”. 10 rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 37-53.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Księża diecezji tarnowskiej w służbie nauki [w:] P. Łabuda [red.], „Słowo jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48,1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Brzegowego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 263-274.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Konsultanci i doradcy metodyczni w zakresie nauczania religii w diecezji tarnowskiej [w:] J. Stala, B. Połeć [red.], „UT GAUDENS CATECHIZEM”. 10 rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2011, s. 55-64.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina – fundamentalne źródło kształtowania człowieka. Pedagogiczno-katechetyczne impulsy pomocy młodym w przygotowaniu do życia w małżeństwie i rodzinie [w:] R. Kantor, M. Kluz [red.], Małżeństwo i rodzina wciąż fundamentem nowej cywilizacji. Refleksje na kanwie dokumentu Konferencji Episkopatu Polski pt. „Służyć prawdzie o małżeństwie i rodzinie”, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011, s. 15-26.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Cywilizacja miłości w dobie ponowoczesności? [w:] E. Osewska [red.], Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2011, s. 69-80.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Discovering God with Children the Help of R.E. Books in a Polish Context [w:] F. Kraft, H. Roose, G. Büttner [red.], Symmetrical communication? Philosophy and Theology in Classrooms across Europe, Rehburg-Loccum: Religionspädagogisches Institut Loccum 2011, s. 49-59.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Formacja moralna jako przygotowanie do wyboru i realizacji wartości chrześcijańskich [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Rodzina szkołą wartości, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2011, s. 113-124.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ethical need for authentic fraternity rooted in the Bible [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Biblia a etika: etické dimenzie správania, Banská Bystrica: Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela w Banská Bystrica 2011, s. 134-139.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Praca z podręcznikiem do nauki religii jako wsparcie rozwoju emocjonalnego ucznia w młodszym wieku szkolnym [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Wychowanie w wierze w kontekście przemian współczesności, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2011, s. 249-259.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Znaczenie dojrzałości ludzkiej w kształtowaniu osobowości katechety [w:] N. Pikuła [red.], Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: Wydawnictwo WAM 2011, s. 419-429.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza w dobie ponowoczesności - „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku [w:] J. Kotowski, S. Dziekoński [red.], Dwadzieścia lat katechezy, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 155-164.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Hasło: Fundacja im arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] A. Niedojadło i inni [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 125-125.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Hasło: Gadowski Walenty [w:] A. Niedojadło i inni [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 127-127.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wskazania dotyczące pracy z osobą z niepełnosprawnością, wynikające z „Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach” z 2010 r. [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 117-126.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Hasło: Chrobak Walenty [w:] A. Niedojadło i inni [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 83-83.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Hasło: Chrząszcz Józef [w:] A. Niedojadło i inni [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 84-84.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Hasło: Caliński Jan [w:] A. Niedojadło i inni [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 77-77.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Hasło: Paciorek Jan [w:] A. Niedojadło i inni [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 295-295.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Sociological Aspects of Family Religious Education in Poland [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 167-177.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Aspekty pedagogiczno-katechetyczne współczesnych poszukiwań parafialnej katechezy dorosłych [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lux Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji księdzu profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie. Wydawnictwo Naukowe 2010, s. 195-305.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Transcendencja osoby fundamentem antropologii i pedagogiki Jana Pawła II [w:] R. Buchta [red.], Rodzina w trosce o życie – Kościół w trosce o rodzinę, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2010, s. 148-156.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wolność a szczególny znak współczesnego wychowania młodych [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Z problematyki wolności w pedagogice, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2010, s. 88-89.
  • Hasło: Dygoniewicz Władysław [w:] A. Niedojadło i inni [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Drukarnia Dimograf 2010, s. 114-115.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Religious Education / Catechesis in the Family: A Basic Psychological and Church Perspective [w:] E. Osewska, J. Stala [red.], Religious Education / Catechesis in the Family. A European Perspective, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2010, s. 49-57.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Uwarunkowania inicjatyw wychowawczych i katechetycznych podejmowanych przez ks. bpa Jana Stepę [w:] A. Żurek [red.], Biskupi tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 51-61.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wolność a szczególny znak współczesnego wychowania młodych [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Z problematyki wolności w pedagogice, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie 2010, s. 88-98.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wyzwania ponowoczesności wobec katechezy i liturgii [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i szkolnym nauczaniu religii, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2010, s. 195-208.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rozpoznanie u początku prawidłowej pomocy - charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną [w:] J. Stala [red.], Socjalizacja - wyzwanie współczesności, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 445-456.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Nowe podręczniki do nauczania religii w szkole podstawowej. Tarnowska seria [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Podręczniki do nauki religii. Sens czy bezsens?, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2009, s. 131-141.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pedagogiczno-katechetyczne wyzwania współczesnej realizacji przez rodziców wychowania religijnego w rodzinie [w:] J. Stala [red.], Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 87-95.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza dorosłych w programie duszpasterskim parafii [w:] K. Misiaszek, J. Stala [red.], Katecheza dorosłych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 191-211.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Aspekty pedagogiczno-katechetyczne świętości życia rodziców w wychowaniu dzieci [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania, Tarnów: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 73-85.
  • [szukaj w bibliotece]
  • W poszukiwaniu dobrego podręcznika [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Poszukiwania optymalnego podręcznika do katechezy, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2009, s. 147-158.
  • [szukaj w bibliotece]
  • „Własny i oryginalny” charakter wychowania w rodzinie [w:] J. Bednarczyk [red.], Historia vita memoriae. Prace dedykowane Księdzu Profesorowi Stanisławowi Ludwikowi Piechowi, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2009, s. 497-503.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Założenia i praktyka personalistycznego wychowania w rodzinie [w:] A. Pryba [red.], Rodzina przyszłością świata? W kręgu zamyśleń nad rodziną, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2009, s. 117-129.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Obrońca życia i rodziny [w:] S. Koperek [red.], Testi Ioannis Pauli II. Księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza metropolity krakowskiego i wielkiego kanclerza Papieskiej Akademii Teologicznej, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2009, s. 233-247.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Personalistyczno-chrystologiczne ujęcie osoby. Ks. Franciszka Blachnickiego impulsy wychowawcze [w:] R. Buchta [red.], Ks. Franciszek Blachnicki – katechetyk i pastoralista. W dwudziestą rocznicę śmierci Sługi Bożego, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2009, s. 154-164.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Parafia i szkoła w dziele umacniania rodziny, w realizacji wychowania i edukacji religijnej [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II 2008, s. 259-269.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Trwały proces dojrzewania chrześcijańskiego. Jana Pawła II aspekty katechezy młodzieży [w:] A. Offmański [red.], Troska Kościoła o współczesną polską młodzież. Zarys problematyki, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2008, s. 127-139.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Godność człowieka niepełnosprawnego [w:] A. Kiciński [red.], Katecheza osób szczególnej troski. Stan aktualny. Propozycje na przyszłość, Kraków: Wydawnictwo WAM 2008, s. 11-22.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Biografia i dorobek naukowy Księdza Biskupa Piotra Bednarczyka [w:] J. Stala, J. Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 303-314.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Tarnowska seria podręczników do nauki religii w szkole podstawowej [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 357-368.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wychowawcze oddziaływania Kościoła i rodziny. Sugestie ks. W. Gadowskiego w kontekście pedagogicznych propozycji J.F. Herbarta [w:] J. Stala [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 421-429.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza inicjacyjna w diecezji tarnowskiej wspólną troską rodziny i parafii [w:] J. Stala [red.], Eucharystia - pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 325-332.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Wyzwania pedagogiczno-katechetyczne [w:] R. Buchta, K. Sosna [red.], Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2007, s. 21-29.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Aspekty pedagogiczno-katechetyczne inicjacji sakramentalnej w kontekście Instrumentum Laboris [w:] J. Stala [red.], Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 51-58.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Implikacje pedagogiczno-katechetyczne formacji dzieci pierwszokomunijnych w świetle Instrumentum laboris [w:] K. Kantowski [red.], Funkcja inicjacyjna katechezy w Kościele współczesnym, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2007, s. 129-138.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Miejsce katechezy rodzinnej w wychowaniu chrześcijańskim. Implikacje pedagogiczno-katechetyczne [w:] A. Rynio [red.], Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Lublin: Wydawnictwo KUL 2007, s. 728-742.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Świadome życie sakramentalne ludzi młodych jako postulat pedagogiki Jana Pawła II [w:] J. Stala [red.], Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 243-269.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Integralny i personalistyczny charakter edukacji religijnej w kontekście wyzwań współczesności [w:] J. Stala [red.], Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym, Część I: Wychowanie ogólne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 413-429.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina wobec niepełnosprawności intelektualnej dziecka. Obawy i nadzieje [w:] R. Buchta, K. Sosna [red.], Etyczne i duchowe potrzeby osób niepełnosprawnych, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2007, s. 30-39.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza o małżeństwie i rodzinie [w:] C. Rogowski [red.], Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2007, s. 285-290.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Implikacje pedagogiczno-katechetyczne i edukacji religijnej w rodzinie odczytane w dokumentach Kościoła [w:] A. Kiciński [red.], Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2007, s. 341-349.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Aspekty pedagogiczno-katechetyczne podmiotowej roli rodziny w ewangelizacyjnej misji Kościoła w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych do szkół ponadgimnazjalnych po Soborze Watykańskim II [w:] J. Stala [red.], Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 161-181.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Młodość – Kluczowy etap życia. Wnioski Jana Pawła II z jego pracy pedagogicznej z młodzieżą [w:] J. Stala [red.], Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, Część I: Wychowanie ogólne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 455-468.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Konieczność i uwarunkowania współczesnej katechezy przedmałżeńskiej [w:] J. Stala, E. Osewska [red.], W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 199-205.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza rodzinna [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Leksykon pedagogiki religii, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2007, s. 297-303.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza rodzinna w świetle posoborowego nauczania Kościoła [w:] K. Półtorak [red.], Recepcja wskazań Soboru w życiu i działaniu Kościoła w Polsce. Niektóre wyzwania 40 lat po Soborze Watykańskim II (1965-2005), Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, s. 187-211.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Radość i moc życia sakramentalnego ważnym elementem dziecięcej pedagogiki Jana Pawła II [w:] J. Stala [red.], Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, część II: Wychowanie religijne i katecheza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 159-180.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie do małżeństwa i rodziny na miarę XXI wieku [w:] A. Offmański [red.], Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 2006, s. 183-205.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Przymierze małżeńskie jako miejsce i źródło świadectwa [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 429-438.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza rodzinna. Próba teologicznego zarysu zagadnienia [w:] J. Stala, E. Osewska [red.], Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Radom: Polwen Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2006, s. 182-230.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Współpraca parafii z rodziną w katechizacji [w:] R. Czekalski [red.], Katecheza w Kościele i dla Kościoła, Płock: Płocki Instytut Wydawniczy 2006, s. 395-403.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pedagogiczne propozycje J. F. Herbarta w refleksji ks. Walentego Gadowskiego [w:] J. Stala [red.], Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 119-127.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Skuteczność wychowawczych oddziaływań rodziców według ks. Walentego Gadowskiego [w:] J. Stala [red.], Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 293-298.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Nota biograficzna ks. Walentego Gadowskiego [w:] J. Stala [red.], Wkład ks. Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, Kraków: Wydawnictwo UNUM 2006, s. 13-19.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zarys całościowego ujęcia katechezy rodzinnej [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 13-31.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Młodzi o modlitwie w rodzinie [współatorstwo z:] W. A. Kita [w:] Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 421-438.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Młodzież o małżeństwie i rodzinie [współatorstwo z:] W. A. Kita [w:] Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 423-431.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rola rodziny w życiu młodego człowieka [współatorstwo z:] W. A. Kita [w:] Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 373-392.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Sakrament bierzmowania w świetle dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce po 1980 roku [w:] J. Stala [red.], Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 77-93.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Współpraca środowisk w posłudze katechetycznej [w:] S. Kulpaczyński [red.], Miejsca katechezy. Rodzina, parafia, szkoła, Lublin: Wydawnictwo Polihymnia 2005, s. 139-169.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Personalistyczny charakter życia i wychowania rodzinnego [w:] J. Stala [red.], Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2005, s. 375-384.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Współpraca rodziny, szkoły i parafii w realizacji zadań wychowawczych [w:] K. Kantowski [red.], Katecheza w parafii. Poszukiwanie tożsamości, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2004, s. 139-149.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pomoc rodzinie w diecezji tarnowskiej w realizacji zadań katechetycznych [w:] S. Garnczarski [red.], Cantate Domino canticum novum. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Kazimierzowi Pasionkowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004, s. 318-329.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza rodzinna [współatorstwo z:] Elżbieta Osewska [w:] Wokół katechezy posoborowej, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2004, s. 214-223.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Przekaz egzystencjalny katechezy rodzinnej [w:] W. Janiga, T. Kocór [red.], Katecheza w służbie wiary, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2004, s. 199-208.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Współpraca rodziny, szkoły i parafii w dziele wychowania [w:] J. Stala [red.], Dydaktyka katechezy. Część I, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004, s. 339-376.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Na nowo rozpoczynać od Chrystusa. Novo millennio ineunte - pomoc w praktykowaniu drogi Ewangelii [w:] J. Stala [red.], Katechizować dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2004, s. 13-22.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Solak Adam [w:] R. Czekalski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 225-226.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Koterla Antoni [w:] R. Czekalski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 106-106.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katechizacja osób upośledzonych umysłowo [współatorstwo z:] D. Jucha [w:] Katechetyka szczegółowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003, s. 306-350.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zając Marian Wiesław [w:] R. Czekalski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 285-286.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza dziecka wieku przedszkolnego [w:] J. Stala [red.], Katechetyka szczegółowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003, s. 19-60.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lazarowicz Edward [w:] R. Czekalski [red.], Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 128-128.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wychowawca - człowiek o wielkim sercu i twardej ręce [w:] E. Chałupniak, J. Kostorz, J. Kochel [red.], Dyscyplina w szkole i na katechezie, Opole: Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego 2003, s. 129-143.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Istota i zasady katechezy rodzinnej [w:] P. Tomasik [red.], Rodzina – Szkoła – Kościół. Korelacja i dialog, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2003, s. 91-103.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ewangelizacja w misji Kościoła [w:] J. Stala [red.], Wybrane zagadnienia z katechetyki, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003, s. 347-373.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ewangelia w życiu rodziny [w:] E. Osewska, J. Stala [red.], W kręgu rodziny. Refleksje praktyków, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2003, s. 52-62.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza specjalna wyrazem troski o każdego człowieka w świetle dokumentów synodalnych Kościoła w Polsce po 1980 roku [w:] J. Stala [red.], Katecheza specjalna dzisiaj. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2003, s. 55-66.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Nie zniechęcajcie się w czynieniu dobra! Postawa Prymasa Wyszyńskiego wzorem w zaszczytnej służbie dla ludzkości: pracy i trosce wychowawczej nauczycieli [w:] J. Stala [red.], Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 382-390.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie chrześcijańskie dialogiem wiary i miłości [w:] J. Stala [red.], Dzisiejszy katecheta. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 155-170.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rola katechezy dorosłych w formacji katechetycznej rodziców [w:] K. Misiaszek [red.], Katecheza dorosłych we wspólnocie Kościoła, Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie 2002, s. 159-174.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Zarys dziejów katechezy szkolnej w diecezji tarnowskiej – do usunięcia religii ze szkół przez władze komunistyczne [w:] S. Dziekoński [red.], Dydaktyka w służbie katechezy, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 105-116.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie do rezygnacji wychowaniem do wolności [w:] J. Stala [red.], Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 308-322.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła [w:] E. Osewska, J. Stala [red.], Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002, s. 141-149.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Tajemnica człowieka - obrazu Boga [w:] J. Stala [red.], Dzisiejszy katechizowany. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Wydawnictwo WAM 2002, s. 113-128.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Uczyć prawdy i w prawdzie. Szkoła i uniwersytet w życiu Kościoła i Narodu [w:] W. Lechowicz [red.], W Trzecie Tysiąclecie. Komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002, s. 38-53.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Potrzeby i możliwości wprowadzania elementów ewangelizacji do katechezy rodzinnej [w:] S. Dziekoński [red.], Katecheza ewangelizacyjna w rodzinie, parafii, szkole, Warszawa: Wydawnictwo Verbinum 2002, s. 13-31.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wybrane aspekty katechezy rodzinnej [w:] E. Osewska, J. Stala [red.], Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002, s. 52-69.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Odpowiedzialność za wychowanie w rodzinie [w:] A. Solak [red.], Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością, Tarnów: Zakład Poligraficzny Pławo 2002, s. 85-100.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza chrzcielna [w:] W. Piotrowski [red.], Przed sakramentem chrztu świętego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001, s. 34-46.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Skuteczność wychowawczych oddziaływań rodziców według ks. Walentego Gadowskiego [w:] A. Solak [red.], Ks. Walenty Gadowski. Wspomnienia katechety, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 270-277.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Nowe przykazanie [w:] J. Królikowski, J. Stala [red.], Wprowadzenie do praktyki chrześcijaństwa w świetle listu apostolskiego Jana Pawła II Novo millennio ineunte, Katowice: Księgarnia Św. Jacka 2001, s. 188-201.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ewangelizacja poprzez Światowe Dni Młodzieży [w:] J. Stala [red.], Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 99-104.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina na przełomie wieków [w:] A. Solak [red.], Przyszłość wychowania, Tarnów: Zakłady Graficzne „Drukarz” 2001, s. 71-90.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Młodzi nadzieją Kościoła w nauczaniu i duszpasterstwie Jana Pawła II [w:] J. Stala [red.], Dzisiejsza młodzież. Stan aktualny i wyzwania, Kraków: Papieska Akademia Teologiczna. Wydawnictwo Naukowe 2001, s. 59-73.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Fundacja arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] J. Stala [red.], Świadek wierny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 319-322.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rola św. Kingi w posłudze pasterskiej arcybiskupa Jerzego Ablewicza [w:] J. Stala [red.], Świadek wierny, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 267-281.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Aspekty formalne katechezy rodzinnej [w:] B. Klaus, J. Stala [red.], W poszukiwaniu kształtu katechezy, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000, s. 201-219.
  • [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Die Polen angesichts der Umbrüche im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Ein Vierteljahrhundert nach der Unabhängigkeit Polens [w:] The Person and the Challenges, Vol. 5, no. 1 2015, s. 191-199. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Uniwersytecka „melodia“. Tarnowski przyczynek do współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXIII/2 2014, s. 193-203. [szukaj w bibliotece]
  • In der Familie durch die Liturgie der Hauskirche im Glauben wachsen [w:] Theologica, T. 49, nr 2 2014, s. 259-269. [szukaj w bibliotece]
  • Crescer na fé no seio família através da liturgia da Igreja doméstica [w:] Theologica, T. 49, nr 2 2014, s. 271-281. [szukaj w bibliotece]
  • Geistig behinderte Kinder religiös erziehen - Herausforderungen an Pädagogik und Katechese [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4, no 2 2014, s. 221-234. [szukaj w bibliotece]
  • Richtungsweisende Merkmale zur religiösen Erziehung und Bildung im Lehrwerk von Papst Johannes Paul II [w:] Bogoslovska Smotra, Nr 1 2014, s. 137-148. [szukaj w bibliotece]
  • Die Familie und ihr geistig behindertes Kind - Befürchtungen und Hoffnungen [w:] Studia Bobolanum, Rok [13], nr 4 2014, s. 95-107. [szukaj w bibliotece]
  • `Handlungskompetenzen` des Religionslehrers und Katecheten, eine an der Vermittlung pädagogischer und katechetischer Fähigkeiten orientierte Ausbildung [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4, no. 1 2014, s. 141-156. [szukaj w bibliotece]
  • Katechese im Zeitalter der Postmoderne. „Grundsatzprogramm für die Katechese der Kirche in Polen“ aus dem Jahr 2010 [w:] Bogoslovni vestnik, L. 74, nr 1 2014, s. 107-117. [szukaj w bibliotece]
  • Die Freiheit - das besondere Kennzeichen einer modernen Jugenderziehung [w:] The Person and the Challenges, Vol. 3, no. 2 2013, s. 193-207. [szukaj w bibliotece]
  • Den Jungen Menschen auf den Etappen Seines Lebenswegs Begleiten. Wesentliche Elemente der Jugendkatechese Johannes Pauls II [w:] Angelicum, Vol. 90 2013, s. 945-960. [szukaj w bibliotece]
  • Der gesellschaftlich-kulturelle Kontext der aktuellen Gefährdungen für die religiöse Erziehung und Bildung in der Familie [w:] The Person and the Challenges, Vol. 3, no. 1 2013, s. 251-266. [szukaj w bibliotece]
  • Aktualne możliwości kształcenia polskich studentów za granicą w kontekście 25. rocznicy powołania programu „Erasmus” [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/2 2013, s. 103-112. [szukaj w bibliotece]
  • Wartościowa wiedza, umiejętności i postawy. Refleksje o rozwoju i celach szkolnictwa wyższego [w:] Studia nad Rodziną, R. 17, nr 2 2013, s. 313-323. [szukaj w bibliotece]
  • Die Bedeutung der menschlichen Reife für die Persönlichkeitsbildung des Katecheten [w:] Studia Bobolanum, Nr 4 2013, s. 97-108. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie dziecka do wiary w rodzinie w perspektywie teologicznej [w:] Studia nad Rodziną, R. 17, nr 1 2013, s. 25-37. [szukaj w bibliotece]
  • Implikationen für Pädagogik und Katechese im Hinblick auf die Unterstützung christlicher Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgaben im Kontext der aktuellen Bedrohungen und Herausforderungen der Familie [w:] Theologica, 48 2013, s. 129-142. [szukaj w bibliotece]
  • Implicaçőes, para a educaçăo e a catequese do apoio aos pais cristăos no desempenho das suas funçőes no contexto das atuais ameaças e desafios da familia [w:] Theologica, 48 2013, s. 143-155. [szukaj w bibliotece]
  • Die Transzendenz als bestimmendes Merkmal der Person in der Anthropologie und der Pädagogik Johannes Pauls II [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2, no. 1 2012, s. 61-75. [szukaj w bibliotece]
  • Der Mensch als Person: Die bestimmende Grundlage für Johannes Paul II. in seinem Bild von der Familie [w:] The Person and the Challenges, Vol. 2, no. 2 2012, s. 41-59. [szukaj w bibliotece]
  • Stałe ożywianie świadomości apostolskiej nauczyciela religii i katechety [w:] Studia Bobolanum, Nr 2 2012, s. 89-98. [szukaj w bibliotece]
  • Éducation religieuse et morale dans une école polonaise dans le contexte des transformations politiques [współatorstwo][w:] Studia Pastoralne, Nr 8 2012, s. 141-148. [szukaj w bibliotece]
  • Impulse Johannes Pauls II. zur Religionserziehung in der Familie [w:] Studia Bobolanum, Nr 4 2011, s. 153-163. [szukaj w bibliotece]
  • Die personalistische Grundlage für Erziehung und Bildung in der katholischen Schule [w:] Angelicum, Vol. 88 2011, s. 997-1007. [szukaj w bibliotece]
  • Ausgewählte Aspekte von Erziehung und Bildung an der katholischen Schule [w:] Angelicum, Vol. 88 2011, s. 751-761. [szukaj w bibliotece]
  • «Como é belo viver sob o impacto da Palavra de Deus e da Eucaristia». Uma abordagem sobre a educacão eucarística dos jovens [w:] Theologica, 46 2011, s. 343-353. [szukaj w bibliotece]
  • Die Person und die Herausforderungen der Gegenwart im Licht der Nachfolge und der Lehre des Heiligen Vaters Johannes Pauls II. „The Person and the Challenges“ - ein internationales wissenschaftliches Periodikum [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 1 2011, s. 13-23. [szukaj w bibliotece]
  • «Wie schön ist es, in der Reichweite des Wortes Gottes und der Eucharistie zu leben» Eine Betrachtung zur eucharistischen Bildung der jungen Menschen [w:] Theologica, 46 2011, s. 311-322. [szukaj w bibliotece]
  • Ausrichtung der Forschungen der akademischen Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät, Sektion Tarnów [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 1 2011, s. 203-212. [szukaj w bibliotece]
  • Aspekte der Aktivitäten der akademischen Mitarbeiter an der Theologischen Fakultät, Sektion Tarnów, im Dienst der Wissenschaft [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no. 2 2011, s. 11-19. [szukaj w bibliotece]
  • Internet - Church - Communication [w:] Studia Pastoralne, Nr 7 2011, s. 566-574. [szukaj w bibliotece]
  • Die Religionserziehung in der Familie im Kontext der Gegebenheiten in Polen [w:] Biuletyn Edukacji Medialnej, Nr 1 2011, s. 173-183. [szukaj w bibliotece]
  • Doświadczenia dziecka związane z przyrodą wyrażone w modlitwie [współatorstwo][w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, T. 3 (58) 2011, s. 265-278. [szukaj w bibliotece]
  • „Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 8 marca 2010 roku - kontekst i przyczyny [w:] Katecheta, R. 55, nr 1 2011, s. 56-61. [szukaj w bibliotece]
  • Troska o być nauczyciela religii i katechety. W kierunku formacji duchowej [w:] Perspectiva, R. X, nr 2 2011, s. 239-252. [szukaj w bibliotece]
  • Pogłębienie życia chrześcijańskiego nauczyciela religii i katechety. W kierunku formacji chrześcijańskiej [w:] Studia nad rodziną, R. 15, nr 1-2 2011, s. 297-306. [szukaj w bibliotece]
  • Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. X 2011, s. 161-170. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina wspólnotą i miejscem wzrastania w wierze przez liturgię domowego Kościoła [w:] Liturgia sacra, R. 17, nr 2 2011, s. 285-293. [szukaj w bibliotece]
  • Wiedzieć – zdobywanie wiedzy przez nauczyciela religii i katechetę. W kierunku formacji intelektualnej [w:] Polonia Sacra, R. 15, nr 29 2011, s. 307-320. [szukaj w bibliotece]
  • Implikacje pedagogiczno-katechetyczne realizacji zadań rodziców chrześcijańskich w kontekście zagrożeń i wyzwań współczesnej rodziny [w:] Studia Bobolanum, Nr 2 2011, s. 135-147. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowawcze aspekty rodzicielstwa jako realizacji Bożego powołania [w:] Roczniki Nauk o Rodzinie, T. 3 2011, s. 125-137. [szukaj w bibliotece]
  • Przygotowanie człowieka do odpowiedzialnej realizacji powołania małżeńskiego i rodzinnego. Pedagogiczno-katechetyczne aspekty poradnictwa rodzinnego [w:] Polonia Sacra, R. 14, nr 27 2010, s. 217-228. [szukaj w bibliotece]
  • Implikacje pedagogiczno-katechetyczne przeobrażeń współczesnej rodziny [w:] Perspectiva, R. IX 2010, s. 207-218. [szukaj w bibliotece]
  • Ujęcie człowieka jako osoby wyznacznikiem Jana Pawła II wizji człowieka [w:] Studia Bobolanum, Nr 1 2010, s. 125-137. [szukaj w bibliotece]
  • Grundlagen der Religionserziehung in der Familie im Kontext zu den Gegebenheiten der heutigen Zeit [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, Nr 30 2010, s. 263-272. [szukaj w bibliotece]
  • Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. IX 2010, s. 170-179. [szukaj w bibliotece]
  • Edukacja i rewalidacja dziecka niepełnosprawnego intelektualnie [w:] Studia nad Rodziną, R. 14, nr 1-2 2010, s. 117-126. [szukaj w bibliotece]
  • Wielostronna i wieloczynnościowa aktywizacja dzieci w młodszym wieku szkolnym w nauczaniu religii [współatorstwo][w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/1 2010, s. 97-108. [szukaj w bibliotece]
  • Pädagogisch-katechetische Implikationen aus den Anregungen Johannes Pauls II. für die sakramentale Bildung. Zehn Jahre Gymnasialreform in Polen [w:] Studia Bobolanum, Nr 4 2010, s. 155-167. [szukaj w bibliotece]
  • Lehrpläne und Schulbücher für den Religionsunterricht an den Staatlichen Grundschülen in Polen [w:] Bogoslovni vestnik, L. 70, nr 3 2010, s. 405-414. [szukaj w bibliotece]
  • Optymalny podręcznik do nauki religii w szkole podstawowej [współatorstwo][w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2010, s. 21-28. [szukaj w bibliotece]
  • Ausgewählte pädagogisch-katechetische Aspekte aus den anregungen des Papstes zur Geistlichen und Liturgischen Bildung der Jugend. Zehn Jahre Gymnasialreform in Polen [w:] Liturgia sacra, R. 15, nr 2 2009, s. 353-365. [szukaj w bibliotece]
  • Założenia wychowawczego posłannictwa rodziny [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, Nr 29 2009, s. 339-349. [szukaj w bibliotece]
  • Koncepcja wychowania w ujęciu ks. Franciszka Blachnickiego jako synteza antropocentryzmu i chrystocentryzm [w:] Roczniki Pastoralno-Katechetyczne, T. 1 (56) 2009, s. 181-192. [szukaj w bibliotece]
  • Lasst uns voller Hoffnung vorwärts gehen. Pädagogisch-katechetische Aspekte, wie der Christ die Zeichen der Zeit in der gegenwärtigen Welt aufnimmt [w:] Roczniki liturgiczne, 1 (56) 2009, s. 435-447. [szukaj w bibliotece]
  • Dyskutować, ale jak? [współatorstwo][w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/1 2009, s. 39-50. [szukaj w bibliotece]
  • Wyzwania stojące przed rodziną realizacji misji wychowawczej [w:] Polonia Sacra, R. 13, nr 25 2009, s. 159-169. [szukaj w bibliotece]
  • Wybrane wymiary wychowania ludzkiego w rodzinie [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. VIII 2009, s. 122-133. [szukaj w bibliotece]
  • Charyzmat rodziny i realizowana przez nią edukacja religijna [w:] Studia Pastoralne, Nr 5 2009, s. 112-121. [szukaj w bibliotece]
  • Doświadczenia dziecka związane ze światem zewnętrznym wyrażone w modlitwie [współatorstwo][w:] Studia nad Rodziną, R. 12, nr 1-2 2008, s. 275-288. [szukaj w bibliotece]
  • Catholic School. Polish perspective [współatorstwo][w:] Rivista lasalliana, R. 75, nr 2 2008, s. 241-246. [szukaj w bibliotece]
  • Familie und Schule: Zwei Erziehungsumfelder und Ihre Rolle im Rahmen der Erziehung [w:] Roczniki Teologiczne, T. 55, z. 8 2008, s. 101-112. [szukaj w bibliotece]
  • Działania wychowawcze w katechezie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVII/2 2008, s. 29-40. [szukaj w bibliotece]
  • Społeczno-kulturowy kontekst współczesnych zagrożeń edukacji religijnej w rodzini [w:] Studia Pastoralne, Nr 4 2008, s. 181-192. [szukaj w bibliotece]
  • Wpływ pedagogicznych postulatów J.F. Herbarta na ruch odnowy formalno-metodycznej [w:] Roczniki Teologiczne, T. 55 2008, s. 185-194. [szukaj w bibliotece]
  • Małżeńsko-rodzinna communio personarum jako punkt odniesienia integralnie rozumianej miłości [w:] Roczniki Teologiczne, R. 54, z. 8 2007, s. 141-152. [szukaj w bibliotece]
  • Charakter liturgii Kościoła domowego. Aspekty pedagogiczno-katechetyczne w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych do szkół ponadgimnazjalnych po Soborze Watykańskim II [w:] Liturgia sacra, R. 13, nr 1 2007, s. 119-126. [szukaj w bibliotece]
  • Recepcja pedagogicznych postulatów Jana Fryderyka Herbarta w systemie wychowawczym ks. Walentego Gadowskiego [w:] Studia Pastoralne, Nr 3 2007, s. 232-238. [szukaj w bibliotece]
  • Istotne rysy edukacji religijnej odczytane w refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 148, z. 3 2007, s. 524-530. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Die Familie als Erziehungsgemeinschaft in der Perspektive des Familienkatechumenats [w:] Vox Patrum, R. 27, t. 50-51 2007, s. 487-496. [szukaj w bibliotece]
  • Rola rodziny w budowaniu wspólnoty Kościoła [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 147, z. 1 2006, s. 89-100. [szukaj w bibliotece]
  • Wartości jako fundament treściowego przekazu edukacji religijnej w rodzinie [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, Nr 26 2006, s. 309-316. [szukaj w bibliotece]
  • Wychowanie do miłosierdzia w edukacji religijnej [w:] Edukacja. Teologia i Dialog, T. 3 : Pedagogika miłosierdzia w praktyce edukacyj 2006, s. 65-72. [szukaj w bibliotece]
  • Implikacje historyczno - społeczne działalności duszpasterskiej i katechetycznej Kościoła w Polsce i Kościoła tarnowskiego w pierwszych latach po II wojnie światowej [w:] Rocznik Teologii Katolickiej, T. V 2006, s. 199-209. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina wspólnotą służebnej miłości w świetle polskich programów i materiałów katechetycznych dla szkół ponadgimnazjalnych po II Soborze Watykańskim [współatorstwo][w:] Studia nad Rodziną, Nr 18/19 2006, s. 93-103. [szukaj w bibliotece]
  • Propozycje Kościoła tarnowskiego na rzecz zaangażowania rodziny w dzieło katechizacji przed II wojną światową [w:] Studia Warmińskie, T. 43 2006, s. 245-252. [szukaj w bibliotece]
  • Naturalny i nadprzyrodzony wymiar treściowego przekazu edukacji religijnej w rodzinie [w:] Polonia Sacra, R. 10, nr 19 2006, s. 251-262. [szukaj w bibliotece]
  • Wstępujący i zstępujący charakter miłości małżeńsko-rodzinnej communio personarum [w:] Liturgia sacra, R. 12, nr 2 2006, s. 299-306. [szukaj w bibliotece]
  • Zasada personalizmu u podstaw katechezy specjalnej [w:] Roczniki Teologiczne, R. 43, z. 8 2006, s. 109-123. [szukaj w bibliotece]
  • Potrzeba katechezy specjalnej [w:] Teologia i człowiek, 6 2005, s. 139-148. [szukaj w bibliotece]
  • Propozycje diecezji tarnowskiej na rzecz zaangażowania rodziny w dzieło katechizacji w okresie pomiędzy II wojną światową a Soborem Watykańskim II [w:] Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego, T. 25 2005, s. 359-368. [szukaj w bibliotece]
  • Koordynacja katechezy rodzinnej z programami parafialnymi i szkolnymi [w:] Studia nad Rodziną, R. 9, nr 16 2005, s. 161-170. [szukaj w bibliotece]
  • Transcendencja osoby centralnym elementem antropologii Jana Pawła II [w:] Polonia Sacra, R. 9, nr 17 2005, s. 211-226. [szukaj w bibliotece]
  • Rola znaków i symboli w katechezie o pokucie i Eucharystii [w:] Liturgia sacra, R. 12, nr 2 2005, s. 301-313. [szukaj w bibliotece]
  • Przygotowanie do sakramentu małżeństwa [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 143, z. 2 2004, s. 238-253. [szukaj w bibliotece]
  • Zrozumieć człowieka w Chrystusie. Elementy teologicznej wizji godności człowieka [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 339-348. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza specjalna realizacją Bożego Miłosierdzia [w:] Edukacja. Teologia i Dialog, T. 1 : Miłosierdzie jako wartość w języku współcze 2004, s. 189-200. [szukaj w bibliotece]
  • Wskazania odnośnie katechezy rodzinnej w dokumentach synodów Kościoła w Polsce po 1980 roku [w:] Studia nad Rodziną, R. 12, nr 1 2003, s. 49-64. [szukaj w bibliotece]
  • Uczestnictwo wiernych w dziele ewangelizacji [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 140, z. 3 2003, s. 220-234. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza rodzinna pierwszą i podstawową formą katechezy [w:] Paedagogia Christiana, Nr 2 (10) 2002, s. 211-217. [szukaj w bibliotece]
  • Udział Kościoła w zadaniach realizowanych przez rodzinę [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 138, z. 1 2002, s. 86-95. [szukaj w bibliotece]
  • Funkcje katechetyczne rodziny w diecezji tarnowskiej w pierwszych latach po II wojnie światowej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 349-356. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina naturalnym środowiskiem dla katechezy [w:] Paedagogia Christiana, Nr 1 (7) 2001, s. 199-210. [szukaj w bibliotece]
  • Inicjatywy biskupa Jana Stepy zmierzające do utworzenia środowiska katechezy rodzinnej [w:] Religioni et Litteris, Nr 1 2001, s. 45-50. [szukaj w bibliotece]
  • Przymierze małżeńskie przymierzem miłości w Chrystusie [w:] Ateneum Kapłańskie, T. 136, z. 2 2001, s. 273-283. [szukaj w bibliotece]
  • Współczesne zagrożenia dla środowiska katechezy rodzinnej [w:] Sprawy Rodziny, Nr 55-56 2001, s. 118-131. [szukaj w bibliotece]
  • Wkład diecezji tarnowskiej w dzieło katechezy rodzinnej [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr 7 2000, s. 289-302. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina - komunia osób jako objawienie prawdziwej natury Kościoła [w:] Polonia Sacra, R. 4, nr. 6 2000, s. 241-258. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza egzystencjalna rodziny [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIX/2 2000, s. 183-204. [szukaj w bibliotece]
  • Kościół jako podmiot misji ewangelizacyjnej [w:] Communio, R. 19, nr 6 1999, s. 50-65. [szukaj w bibliotece]
  • Święta Kinga - Matka i Wychowawczyni [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/2 1999, s. 221-232. [szukaj w bibliotece]
  • Konieczność katechezy rodzinnej [w:] Katecheta, R. 43, nr 5 1999, s. 6-10. [szukaj w bibliotece]
  • Miejsce rodziny - domowego Kościoła w strukturze i posłannictwie Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVIII/1 1999, s. 47-70. [szukaj w bibliotece]
  • Profetyczny wymiar rodzicielstwa [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 4 1999, s. 181-196. [szukaj w bibliotece]
  • Specyficzne tematy katechezy rodzinnej [w:] Katecheta, R. 43, nr 6 1999, s. 10-11. [szukaj w bibliotece]
  • Etos modlitwy i pracy rodziny w świetle jej agere [w:] Polonia Sacra, R. 3, nr 5 1999, s. 273-286. [szukaj w bibliotece]
  • Przedmiot i forma katechezy rodzinnej [w:] Katecheta, R. 43, nr 4 1999, s. 10-14. [szukaj w bibliotece]
  • Prymat i nadrzędność rodzinnej katechezy i wychowania we współdziałaniu ze szkolnymi programami [w:] Katecheta, R. 43, nr 7-8 1999, s. 23-24. [szukaj w bibliotece]
  • Posługa katechetyczna Kościoła w świetle Dyrektorium Ogólnego o Katechizacji [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVI 1998, s. 119-135. [szukaj w bibliotece]
  • Tradycja katechezy rodzinnej w diecezji tarnowskiej przed Soborem Watykańskim II [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XV 1997, s. 229-258. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania (19080002)
  • Współczesna rodzina polska i europejska - spojrzenie pedagogiczno-katechetyczne (501-10-050022)
  • W kierunku integralnej edukacji religijnej w rodzinie (Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście polskich uwarunkowań) (390831)
  • Rodziny i edukacja w zmaganiu o przyszłość Europy (501-10-050025)
  • Konferencja międzynarodowa: Edukacja religijna w wybranych krajach Unii Europejskiej (190001)
  • Integralny charakter edukacji religijnej (290801)
  • Edukacja religijna we współczesnej szkole (5010-10-050009)
  • Edukacja religijna w wybranych krajach Unii Europejskiej ()
  • Edukacja religijna w wybranych krajach Unii Europejskiej (190801)
  • Edukacja religijna w rodzinie w wybranych krajach Europy (190801)

  Wygłoszone Referaty:

  • Podstawowe wartości: życie i zdrowie [podczas konferencji:] Pedagogiczna i pielęgnacyjna pasja Hanny Chrzanowskiej, 3 grudnia 2018, .
  • Rodzina jako środowisko wychowania do wartości [podczas konferencji:] The Strong Family as the Foundation of a Healthy Society, 22 pazdziernika 2018, .
  • Rodzina + wartości =mocne społeczeństwo [podczas konferencji:] Rodzina miejscem wychowania do wartości, 11 pazdziernika 2018, .
  • Towarzyszenie młodym w formowaniu dojrzałej osobowości [podczas konferencji:] Młodzież i wartości: perspektywy społeczno-pedagogiczne, 11 kwietnia 2018, .
  • Between the Solialist Past and Unknown Future - Catholic Religious Education in Poland [podczas konferencji:] First Internsational Conference on Catholic Religious Education, 7 lutego 2018, .
  • Stymulowanie doskonałości naukowej [podczas konferencji:] Nauki o Rodzinie w służbie polskiej rodziny, 27 listopada 2017, .
  • The World Youth Day generation (Pokolenie ŚDM) [podczas konferencji:] Educating young people for the 21st century, 17 pazdziernika 2017, .
  • Uniwersytet wobec nowych wyzwań [podczas konferencji:] Nauki o rodzinie – teraźniejszość i przyszłość, 13 stycznia 2017, .
  • W kierunku rozwoju UPJPII [podczas konferencji:] W trosce o rozwój uczelni, 28 listopada 2016, .
  • Wychowanie do patriotyzmu w kontekście procesu integracji europejskiej [podczas konferencji:] Polska – Ukraina: Wspólna droga do wolności. Polsko-ukraińska współpraca w kluczowych momentach historii i współczesności, 4 listopada 2016, .
  • Od wartości do etyki ciszy [podczas konferencji:] Kultura ciszy – aspekty interdyscyplinarne, 24 pazdziernika 2016, .
  • W poszukiwaniu ideałów wychowawczych [podczas konferencji:] Nauczyciel – Wychowawca – Pedagog: Historia oświaty i wychowania na przestrzeni wieków, 30 czerwca 2016, .
  • Światowe Dni Młodzieży – założenia, początki i rozwój [podczas konferencji:] XVI ogólnopolska konferencja naukowa: `Do was, młodych, należy przyszłość` (PS 1). W przygotowaniu do Światowych Dni Młodzieży, 24 maja 2016, .
  • Wychowanie ku wartościom w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Wychowanie ku wartościom – szanse i zagrożenia, 26 listopada 2015, .
  • Wsparcie rodziny w procesie wychowania religijnego [podczas konferencji:] The Family and Education in the Struggle for the Future of Europe, 21 listopada 2015, .
  • Die Polen angesichts der Umbrüche im politischen und gesellschaftlichen Bereich. Ein Vierteljahrhundert nach der Unabhängigkeit Polens [podczas konferencji:] Pedagogy and Theology for the Future of Europe, 20 listopada 2015, .
  • Katecheza na rzecz rodziny w XXI wieku [podczas konferencji:] Rodzina – dar, zadanie, nadzieja ludzkości, 19 listopada 2015, .
  • Wychowanie i szkoła. Kiedy szkoła pomaga w wychowaniu? [podczas konferencji:] Wielkie dzieło wychowania wierne przesłaniu Świetego Jana Pawła II, 15 czerwca 2015, .
  • Katecheza rodzinna w dobie ponowoczesności [podczas konferencji:] Rodzina wobec współczesnych przemian kulturowo-społecznych, 2 czerwca 2015, .
  • Katecheza wspomagająca małżeństwo i rodzinę [podczas konferencji:] Miłość – Małżeństwo – Rodzina… Rozwód!?, 1 czerwca 2015, .
  • Child Language and the Language of Faith [podczas konferencji:] Researching Paradigms of Childhood and Education, 13 kwietnia 2015, .
  • Wsparcie współczesnej polskiej rodziny przez katechezę [podczas konferencji:] Instytucjonalne formy wsparcia rodziny, 21 lutego 2015, .
  • głos w dyskusji [podczas konferencji:] Faces of Woman. In Search of Positive Prospects, 17 listopada 2014, .
  • Solidarity as overcoming boundaries in Europe [podczas konferencji:] Focus on Europe, 28 pazdziernika 2014, .
  • Social Changes and Education in Poland [podczas konferencji:] XX International Theological Symposium: Secular State – Religion – Church: From Ideological Nautrality to Co-Existence Through Dialogic Encounter, 23 pazdziernika 2014, .
  • Ku czemu wychowywać? Szanse i zagrożenia wychowania [podczas konferencji:] W trosce o integralne wychowanie osoby, 27 wrzesnia 2014, .
  • Człowiek chory i będący w potrzebie [podczas konferencji:] Człowiek chory i umierający – możliwości i formy pomocy, 14 maja 2014, .
  • Przeżywanie wybranych okresów liturgicznych w polskich rodzinach [podczas konferencji:] Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji, 6 grudnia 2013, .
  • Nauczanie religii w polskiej szkole [podczas konferencji:] Aby sól nie utraciła smaku. Współczesna katecheza – problemy i wyzwania, 25 pazdziernika 2013, .
  • Troska Kościoła o współczesną rodzinę [podczas konferencji:] Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie, 23 pazdziernika 2013, .
  • Katechizacja w czasach apostolskich i współcześnie [podczas konferencji:] Sesja i promocji książki: Parafia na Świętojakubowym szlaku, 23 czerwca 2013, .
  • Edukacja religijna a wyzwania ponowoczesności [podczas konferencji:] Edukacja religijna w kontekście przemian społeczno-kulturowych, 23 maja 2013, .
  • Dynamic of Modern Catechesis: Symbols – Images – Interpretation [podczas konferencji:] Symbols in Preaching (Simboli v oznanjevanju), 15 maja 2013, .
  • Odpowiedzialność rodziców i nauczycieli za proces wychowania [podczas konferencji:] Wielkopostny wieczór refleksji i modlitwy dla nauczycieli i wychowawców, 9 marca 2013, .
  • Możliwości i ograniczenia dialogu środowisk wychowawczych [podczas konferencji:] Współpraca rodziny i szkoły: iluzja czy rzeczywistość?, 22 wrzesnia 2012, .
  • Modern Family Catechesis [podczas konferencji:] The Powerful Learning Environments, 12 wrzesnia 2012, .
  • Religious Education in the post-modern reality [podczas konferencji:] The Powerful Learning Environments, 12 wrzesnia 2012, .
  • Independent and interactive learning [podczas konferencji:] Hledání nových metod výuky v katechezi / In Search of New Methods of Teaching in Catechesis, 11 wrzesnia 2012, .
  • Digital literacy and new methods of teaching [podczas konferencji:] Hledání nových metod výuky v katechezi / In Search of New Methods of Teaching in Catechesis, 11 wrzesnia 2012, .
  • Założenia współpracy rodziców i nauczycieli [podczas konferencji:] Współpraca rodziny i szkoły w procesie wychowania, 21 maja 2012, .
  • Katecheza przedmałżeńska jako przygotowanie do zadań podejmowanych w małżeństwie i rodzinie [podczas konferencji:] Miłość i odpowiedzialność. Wyznaczniki kanonicznego przygotowania do małżeństwa, 17 kwietnia 2012, .
  • Tworzenie przestrzeni dla Boga w rodzinie – propozycje postulatów pedagogiczno-katechetycznych [podczas konferencji:] Wychowanie religijne w rodzinie, 19 stycznia 2012, .
  • „Eurosieroctwo” jako współczesny problem wychowawczy [podczas konferencji:] Forum rodziców: Wszyscy zacznijmy wychowywać, 17 wrzesnia 2011, .
  • Współpraca rodziny i szkoły w kontekście nauczania religii w Polsce [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów archidiecezji łódzkiej, 30 sierpnia 2011, .
  • Nauczanie religii w Polsce - wyzwania i perspektywy [podczas konferencji:] Katecheza i wychowanie w XXI wieku, 14 maja 2011, .
  • Wychowanie - towarzyszenie młodzieży w XXI wieku. Propozycje i wskazania [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla księży diecezji sandomierskiej, 13 maja 2011, .
  • Modele wychowania chrześcijańskiego i ich zastosowanie w nauczaniu religii [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa dla księży diecezji sandomierskiej, 12 maja 2011, .
  • Wychowanie dzieci w rodzinie w kontekście ponowoczesności [podczas konferencji:] Wsparcie rodziny w środowisku lokalnym, 11 maja 2011, .
  • Wychowanie religijne w rodzinie chrześcijańskiej [podczas konferencji:] Rodzina jako środowisko wychowania religijnego, 10 maja 2011, .
  • Religious Education and Catechesis in Poland [podczas konferencji:] Religious Education and Catechesis in Europe with a Special Focus on Poland, England and Slovenia, 25 marca 2011, .
  • Osoba i działalność bpa Piotra Bednarczyka [podczas konferencji:] V ogólnopolska naukowa konferencja katechetyczna: „UT GAUDENS CATECHIZEM” - „ABYM RADOŚNIE KATECHIZOWAŁ”. 10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji tarnowskiej, 10 marca 2011, .
  • Accompany the youth in the process of their formation [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym, 2 marca 2011, .
  • Ethical need for authentic fraternity rooted in the Bible [podczas konferencji:] Bible and Ethics: Ethical Dimensions of Behaviour, 1 marca 2011, .
  • Models of modern education [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym, 28 lutego 2011, .
  • Pomoc osobie niepełnosprawnej w rozwoju religijnym w kontekście „Podstawy programowej katechezy Kościoła katolickiego w Polsce” z 2010 roku [podczas konferencji:] Wykluczenie społeczne i marginalizacja - pomoc w kontekście pracy socjalnej i duszpasterskiej, 26 pazdziernika 2010, .
  • Referat inauguracyjny: Wychowanie - towarzyszenie młodzieży w XXI wieku. Propozycje i wskazania [podczas konferencji:] Mościcka Akademia Trzeciego Wieku, 20 pazdziernika 2010, .
  • Godność człowieka niepełnosprawnego jak osoby u początku katechezy specjalnej [podczas konferencji:] Przygotowanie do sakramentu bierzmowania osób w szczególnych sytuacjach edukacyjnych, 23 wrzesnia 2010, .
  • Wychowanie chrześcijańskie w kontekście wyzwań ponowoczesności [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, 29 czerwca 2010, .
  • Wychowanie chrześcijańskie w kontekście wyzwań ponowoczesności [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, 27 czerwca 2010, .
  • Ponowoczesność - szanse, zagrożenia i wyzwania [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, 26 czerwca 2010, .
  • Ponowoczesność - szanse, zagrożenia i wyzwania [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, 26 czerwca 2010, .
  • Współczesność wyzwaniem wobec liturgii i katechezy [podczas konferencji:] Liturgia w nauczaniu religii i współczesnej katechezie, 8 czerwca 2010, .
  • Praktyczne zastosowanie narracji w katechezie rodzinnej [podczas konferencji:] Narracyjny wymiar edukacji chrześcijańskiej, 26 maja 2010, .
  • Katecheza i edukacja religijna w Polsce [podczas konferencji:] Współczesna katecheza i edukacja religijna w wybranych krajach Europy, 25 maja 2010, .
  • Ponowoczesność – szanse, zagrożenia i wyzwania [podczas konferencji:] Wychowanie a wyzwania ponowoczesności, 15 maja 2010, .
  • Współpraca katechetów i rodziców w procesie wychowania [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa, 13 maja 2010, .
  • Jaka jest współczesna młodzież i jak z nią współpracować? [podczas konferencji:] Konferencja naukowo-szkoleniowa, 12 maja 2010, .
  • How do we find God with the help of RE books? [podczas konferencji:] Referat na wydziale teologicznym, 10 kwietnia 2010, .
  • Modern Christian Formation [podczas konferencji:] Referat na wydziale teologicznym, 8 kwietnia 2010, .
  • Selected Problems of Modern Youth: with Special Emphasis on Group Formation [podczas konferencji:] Referat na wydziale teologicznym, 25 marca 2010, .
  • Religious Education and Catechesis in Poland [podczas konferencji:] Religious Education and Catechesis in Europe with a Special Focus on Poland, England and Slovenia, 25 marca 2010, .
  • Accompany the youth in the process of their formation [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym, 23 marca 2010, .
  • Models of modern education [podczas konferencji:] Referat na wydziale pedagogicznym, 22 marca 2010, .
  • Modele wychowania dzieci w rodzinie [podczas konferencji:] Współczesna katecheza dzieci. Doświadczenia słoweńskie i polskie, 13 stycznia 2010, .
  • Wyzwania i zagrożenia ponowoczesności [podczas konferencji:] Współczesne wychowanie chrześcijańskie. Wyzwania i zagrożenia w kontekście nauczania religii, 27 listopada 2009, .
  • Wyzwania i zagrożenia ponowoczesności [podczas konferencji:] Współczesne wychowanie chrześcijańskie. Wyzwania i zagrożenia w kontekście nauczania religii, 27 listopada 2009, .
  • Modele wychowania chrześcijańskiego dzieci [podczas konferencji:] Wybrane modele wychowania chrześcijańskiego dzieci i ich zastosowanie w nauczaniu religii, 21 listopada 2009, .
  • Dziecko a proces dydaktyczno-wychowawczy i pomoce dydaktyczne w katechezie [podczas konferencji:] Konferencja szkoleniowa konsultantów, doradców ds. katechezy i nauczania religii, dyrektorów wydziałów katechetycznych, katechetów i nauczycieli: Kreatywny katecheta, 19 wrzesnia 2009, .
  • Dziecko a proces wychowania w katechezie [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna - inauguracja roku katechetycznego dla katechetów archidiecezji katowickiej, 12 wrzesnia 2009, .
  • How do we find God with children with the help of R.E. programme? [podczas konferencji:] Theologising with Children, 6 wrzesnia 2009, .
  • Rodzina towarzysząca i wspierająca młodego człowieka w kształtowaniu dojrzałości osobowej [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna - inauguracja roku katechetycznego dla katechetów diecezji rzeszowskiej, 28 sierpnia 2009, .
  • Inicjatywy katechetyczne ks. bpa Jana Stepy [podczas konferencji:] Veritas Caritas w 50. rocznicę śmierci ks. bpa prof. Jana Piotra Stepy, 28 maja 2009, .
  • Dyskutować, ale jak? [podczas konferencji:] Innowacje pastoralno-katechetyczne w katechezie, 13 maja 2009, .
  • Tarnowska seria podręczników [podczas konferencji:] Podręczniki do religii. Sens czy bezsens?, 25 kwietnia 2009, .
  • Wychowanie chrześcijańskie dzieci [podczas konferencji:] Modele wychowania chrześcijańskiego dzieci, 17 kwietnia 2009, .
  • Rola i znaczenie dramy w rozwoju osobowym i religijnym katechizowanego [podczas konferencji:] Wykorzystanie technik dramowych w katechezie, 21 lutego 2009, .
  • Katecheza dzieci w młodszym wieku szkolnym [podczas konferencji:] Katecheza przedszkolna i dzieci w młodszym wieku szkolnym, 20 lutego 2009, .
  • Towarzyszenie młodzieży w kształtowaniu dojrzałości osobowej w rodzinie [podczas konferencji:] Rodzina szkołą wartości, 18 lutego 2009, .
  • Katecheza w I wieku - św. Paweł [podczas konferencji:] W szkole św. Pawła, 14 pazdziernika 2008, .
  • Współpraca rodziców i nauczycieli w procesie aktywizacji ucznia [podczas konferencji:] Aktywizacja ucznia w procesie dydaktyczno - wychowawczym, 9 maja 2008, .
  • Osobowa godność człowieka niepełnosprawnego u początku katechezy specjalnej [podczas konferencji:] VI Ogólnopolskie Spotkanie Dyrektorów Wydziałów Katechetycznych: Katecheza osób szczególnej troski, 10 wrzesnia 2007, .
  • Jakiego podręcznika do nauczania religii potrzebuje współczesny uczeń i katecheta? [podczas konferencji:] Jak motywować i aktywizować ucznia przy pomocy podręcznika do nauki religii, 4 wrzesnia 2007, .
  • Nowe pakiety edukacyjne do nauki religii w szkole podstawowej [podczas konferencji:] Konferencja konsultantów i doradców ds. katechez, 17 lipca 2007, .
  • Jan Paweł II świadek miłosierdzia [podczas konferencji:] Wiara, która nie staję się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną, 16 czerwca 2007, .
  • Jan Paweł II świadek miłosierdzia [podczas konferencji:] Wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną, 16 czerwca 2007, .
  • Jan Paweł II świadek zawierzenia [podczas konferencji:] Wiara, która nie staje się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną, 15 czerwca 2007, .
  • Jan Paweł II świadek zawierzenia [podczas konferencji:] Wiara, która nie staję się kulturą, nie jest wiarą w pełni przyjętą i przemyślaną, 15 czerwca 2007, .
  • Drama w wychowaniu dzieci i młodzieży [podczas konferencji:] Drama w katechezie, 8 czerwca 2007, .
  • Religious Formation in the school - Religinis formavimas mokykloje [podczas konferencji:] The Catholic Schools in the Mission of the Church: the Formation of their Catholic Identity in Lithuania – Mokymo istaigu dalyvavimas Kataliku Baznycios misijoje: Katalikiskojo identiteto formavimo ir puoselejimo aktualijos Lietuvos mokyklose, 3 czerwca 2007, .
  • Catholic Schools in Poland - Katalikiskos mokyklos Lenkijoje [podczas konferencji:] The Catholic Schools in the Mission of the Church: the Formation of their Catholic Identity in Lithuania – Mokymo istaigu dalyvavimas Kataliku Baznycios misijoje: Katalikiskojo identiteto formavimo ir puoselejimo aktualijos Lietuvos mokyklose, 2 czerwca 2007, .
  • Catholic Schools in Poland - Katalikiskos mokyklos Lenkijoje [podczas konferencji:] The Catholic Schools in the Mission of the Church: the Formation of their Catholic Identity in Lithuania – Mokymo istaigu dalyvavimas Kataliku Baznycios misijoje: Katalikiskojo identiteto formavimo ir puoselejimo aktualijos Lietuvos mokyklose, 2 czerwca 2007, .
  • Towarzyszenie młodym w kształtowaniu i realizacji ich powołania [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla duchowieństwa diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 10 kwietnia 2007, .
  • Współczesne wyzwania i uwarunkowania katechezy przygotowującej do sakramentu małżeństwa [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 24 listopada 2006, .
  • Osoba Księdza Walentego Gadowskiego - biogram [podczas konferencji:] Wkład księdza Walentego Gadowskiego (1861-1956) w rozwój katechetyki, 15 listopada 2006, .
  • Konieczność i uwarunkowania współczesnej katechezy przedmałżeńskiej [podczas konferencji:] Inauguracja roku akademickiego 2006/2007, 10 pazdziernika 2006, .
  • Konieczność parafialnej katechezy przedmałżeńskiej [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji zielonogórsko - gorzowskiej, 28 wrzesnia 2006, .
  • Katecheza szkolna a rodzina [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji radomskiej, 10 czerwca 2006, .
  • Współpraca środowisk w posłudze katechetycznej [podczas konferencji:] Miejsca katechezy: rodzina - parafia - szkoła, 18 listopada 2005, .
  • Współpraca środowisk wychowawczych [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów archidiecezji białostockiej, 8 wrzesnia 2005, .
  • Wychowanie do małżeństwa i rodziny na miarę XXI wieku [podczas konferencji:] W obronie rodziny. Wspólnota rodzinna – dzisiejsze zagrożenia i wyzwania, 21 maja 2005, .
  • Katecheza a wychowanie w rodzinie [podczas konferencji:] Problematyka rodziny w katechezie, 7 maja 2005, .
  • Standardy kształcenia nauczycieli według rozporządzeń MENiS [podczas konferencji:] Konferencja wykładowców WTST, 10 marca 2005, .
  • Wychowywać, czyli miłować więcej - jako najlepsza forma profilaktyki [podczas konferencji:] XIII Forum Wychowawców, 27 listopada 2004, .
  • Katecheta, wychowanek i wychowanie [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów diecezji zamojsko-lubaczowskiej, 18 listopada 2004, .
  • Changes in Family Catechesis in Poland in 1986-1999 [podczas konferencji:] Public theology in central Europe, 25 marca 2004, .
  • Katecheza w rodzinie [podczas konferencji:] Środowiska współczesnej katechezy, 24 marca 2004, .
  • Blaski i cienie naszego współczesnego polskiego katolicyzmu [podczas konferencji:] XIX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej: Polski katolik w świecie współczesnym - wyzwania związane z wejściem do Unii Europejskiej, 20 pazdziernika 2003, .
  • Propozycja katechezy rodzinnej dzisiaj [podczas konferencji:] Sesja diecezjalnych duszpasterzy rodzin i diecezjalnych doradców życia rodzinnego nt.: Rodzina w dialogu z Bogiem, 26 wrzesnia 2003, .
  • Katecheta - wychowawca, wychowanek i wychowanie [podczas konferencji:] Sesja katechetyczna dla katechetów archidiecezji łódzkiej, 28 sierpnia 2003, .
  • How Does – or Should? – Theology Influence Politics? [podczas konferencji:] Międzynarodowe sympozjum: Public theology in central Europe, 29 maja 2003, .
  • Ojciec o wielkim sercu i twardej ręce. Tajemnica wielkości Prymasa Tysiąclecia [podczas konferencji:] II Tydzień Młodzieżowej Kultury Chrześcijańskiej: Per Maria soli Deo, 14 maja 2001, .
  • Potrzeby i możliwości wprowadzania elementów ewangelizacji do katechezy rodzinnej [podczas konferencji:] Ewangelizacyjny wymiar katechezy, 26 kwietnia 2001, .
  • Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła [podczas konferencji:] Współczesna katecheza rodzinna, 26 lutego 2001, .
  • Katecheza rodzinna zadaniem i nadzieją Kościoła [podczas konferencji:] Współczesna katecheza rodzinna, 26 lutego 2001, .
  • Rodzina miejscem wychowania i wzrastania do świętości [podczas konferencji:] Społeczny wymiar świętości, 27 listopada 1999, .