ks. prof. dr hab. Józef Makselon


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa, 11.30-12.15
  (ul. Bernardyńska 3, pok. 114)

Curriculum Vitae:

 • 2003 – profesor zwyczajny
 • 1998 - 2002 – przewodniczący Sekcji Psychologii Komisji ds. Nauki Konferencji Episkowatu Polski
 • 1994 – profesor nadzwyczajny PAT
 • 1994 - 1997 – prorektor PAT
 • 1993 – redaktor naczelny rocznika naukowego PAT "Analecta Cracoviensia"
 • 1988 – powołanie na kierownika Katedry Psychologii Religii
 • 1987 – habilitacja na Wydziale Filozoficznym PAT (na podstawie książki pt. "Lęk wobec śmierci")
 • 1987 - 1990 – prodziekan Wydziału Filozoficznego PAT
 • 1984 – stypenium naukowe w Catholic University of America Waszyngton
 • 1984 – podjęcie zajęć w KUL
 • 1981 – doktorat z psychologii ( w zakresie tanatopsychologii)
 • 1975 - 1981 – studia psychologiczne KUL
 • 1974 – Święcenia Kapłańśkie

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Społeczno-kulturowe uwarunkowania modlitwy [w:] B.J. Soiński [red.], Psychologiczno-pastoralne aspekty modlitwy, "Edukacja. Teologia i Dialog", Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 2010, s. 27-35.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Młodzi a bierzmowanie [w:] Koperek Stefan [red.], Testi Joannis Pauli II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 573-582.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Podstawy tanatologii [w:] J. Binnebesel, A. Janowicz, P. Krakowiak [red.], Jak rozmawiać z uczniami o końcu życia i wolontariacie hospicyjnym, Gdańśk: 2009, s. 1-6.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Choroba a duchowość [w:] H. Wrona-Polańska, J. Mastalski [red.], Promocja zdrowia w teorii i praktyce psychologicznej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2009, s. 45-50.
 • Psychologia przemijania [w:] Wrona-Polańska Helena [red.], Zdrowie, stres choroba w wymiarze psychologicznym, Kraków: Oficyna Wydawnicza Impuls 2008, s. 315-321.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Główne wątki badań tanatopsychologicznych [w:] Makselon J. [red.], Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 49-60.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Łaska wiary i cierpienia [w:] Krzemionka-Brózda D., Mariańczyk K., Świeboda-Toborek L. [red.], Siły, które pokonują raka, wiara, nadzieja, zdrowie, Kielce: Charaktery 2005, s. 137-143.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fatum czy szansa? [w:] Machinek M. [red.], Śmierć i wiara w żcie pośmiertne w świetle nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn: Hosianum 2003, s. 35-44.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kiedy możemy mieć nadzieję? [w:] Szewczyk W. [red.], Kształty nadziei, Tarnów: Biblos 2002, s. 23-33.
 • Rozwój postaw wobec śmierci [w:] J. Makselon [red.], Studia z psychologii rozwoju, Kraków: WN PAT 2002, s. 115-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Psychologia bez duszy? [w:] Stal J. [red.], Duchowość dzisiaj. Kontekst religijny i kulturowy, Kraków: WN PAT 2001, s. 75-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Psychologiczne aspekty doświadczania czasu [w:] M. Heller, J. Mączka [red.], Czas ..., Tarnów: Biblos 2001, s. 128-138.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Optymalny model poradnictwa psychologiczno-religijnego? [w:] J. Makselon [red.], Poradnictwo psychologiczno-religijne, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Papieskiej Akademii Teologicznej 2001, s. 59-69.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Społeczna psychologia religii (501-10-020072)
 • Postawy wobec cierpienia (220402)
 • Polacy po śmierci Jana Pawła II (120401)
 • Modlitwa a cierpienie (120402)
 • Filozoficzne i psychologiczno-religijne aspekty przyzwyczajenia (501-10-020038)
 • Dynamika religijności (120401)
 • Dynamika religijności (501-10-020026)
 • Aksjologiczno – egzystencjalne aspekty teorii dezintegracji pozytywnej Kazimierza Dąbrowskiego (320411)

Wygłoszone Referaty:

 • Między lękiem a nadzieją [podczas konferencji:] Między zdrowiem i chorobą, 23 maja 2018, .
 • Umieranie człowieka w aspekcie filozoficzno-psychologicznym [podczas konferencji:] Godne umieranie, 9 listopada 2017, .
 • Przeżycia religijne i radzenie sobie z cierpieniem [podczas konferencji:] Konferencja bioetyczna nt. "Aspekty bioetyczne opieki nad osobami u kresu życia, 25 marca 2017, .
 • Człowiek wobec śmierci. Spojrzenie psychologiczne [podczas konferencji:] Oblicza śmierci mózgowej, 6 pazdziernika 2015, .
 • Psychologia starzenia się [podczas konferencji:] Starość. Problem czy sansa?, 15 maja 2014, .
 • O chrześcijańskim przeżywaniu śmierci najbliższych [podczas konferencji:] Konferencja poświęcona pamięci prof. dr hab. Józefa Kałuży, 13 listopada 2013, .
 • Duchowość choroby i cierpienia [podczas konferencji:] V Sympozjum Naukowo Szkoleniowe "Rola grup Balinta w doskonaleniu kontaktu terapeutycznego", 21 wrzesnia 2013, .
 • Samotny geniusz [podczas konferencji:] W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych Księdza Profesora Aleksandra Usowicza, 15 listopada 2012, .
 • Jak przekroczyć próg nadziei? [podczas konferencji:] Dialog z wiecznością, 6 listopada 2012, .
 • Pola nadzieii [podczas konferencji:] Między zdrowiem i chorobą- Psychologiczne uwarunkownia zdrowia osób po transplantacji szpiku kostnego, 1 marca 2012, .
 • Psychologiczne aspekty autentyczności [podczas konferencji:] Autentyczność a życie publiczne, 19 pazdziernika 2010, .
 • Współczesne trendy w tanatopsychologii [podczas konferencji:] Sympozjum jubileuszowe Katedry Psychologii Społecznej i Psychologii Religii KUL JPII nt. „Społeczne i religijne konteksty funkcjonowania człowieka”, 21 pazdziernika 2009, .
 • Służba, oczekiwania, rzeczywistość. Analiza psychologiczna [podczas konferencji:] Światowy Kongres Naukowy Juliana Aleksandrowicza, zorganizowany przez Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie oraz Katedrę i Klinikę Hematologii Collegium Medium UJ nt. „Psychologia w służbie człowieka – oczekiwania czy rzeczywistość”, 24 pazdziernika 2008, .
 • Choroba a duchowość [podczas konferencji:] 17. Europejskie Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej, zorganizowane przez: Towarzystwo Edukacji Psychosomatycznej, Zakład Psychologii Zdrowia Katedry Psychologii AP w Krakowie, Instytut Psychologii Stosowanej UJ nt. „Promocja zdrowia – mit, 25 pazdziernika 2007, .
 • Psychologia wspólnoty [podczas konferencji:] XXXIX Sympozjum Sekcji Psychologii przy KNW KEP, zorganizowane przez Sekcję Psychologii przy Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski oraz Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, nt. „Psychologiczno-pastoralne aspekty Eucharystii”, 16 wrzesnia 2007, .
 • Psychologiczne funkcje religijności [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Religia w Europie dzisiaj”, 10 maja 2007, .
 • Psychologiczne funkcje religijności [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. „Religia w Europie dzisiaj”, 10 maja 2007, .
 • Cierpienie i śmierć jako inspiracja kultury [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna Konferencja nt. „Myśl i inspiracja. Kategoria natchnienia w kulturze” zorganizowana przez Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (KUL – UMCS), 27 lutego 2007, .
 • Doświadczenie cierpienia [podczas konferencji:] Postępy w interwencji kryzysowej, 9 czerwca 2006, .
 • Psychologiczno-filozoficzne aspekty przemijania [podczas konferencji:] Człowiek Współczesny wobec agonii, 20 pazdziernika 2005, .
 • Psychologia sakramentów uzdrowienia [podczas konferencji:] Żyć wspólnie: odkrywać innego, przeciwdziałać zniewoleniu, realizować wspólne cele, 26 wrzesnia 2005, .
 • Uniwersytet a Jan Paweł II [podczas konferencji:] XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22 wrzesnia 2005, .
 • Doświadczenie cierpienia według Jana Pawła II [podczas konferencji:] XXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 22 wrzesnia 2005, .
 • Sens cierpienia wg Jana Pawła II [podczas konferencji:] Śmierć dziecka a idea domowego hospicjum dla dzieci, 7 czerwca 2005, .
 • Cierpienie a nadzieja [podczas konferencji:] Kurs Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego i Caritas Diecezji Płockiej, 10 listopada 2004, .
 • Psychologiczne aspekty postawy wobec śmierci [podczas konferencji:] Kurs Ogólnopolskiego Forum Hospicyjnego i Caritas Diecezji Płockiej, 10 listopada 2004, .
 • Miłosierny lekarz i miłosierdzie wobec lekarza. Aspekty psychologiczne [podczas konferencji:] Konferencja Stowarzyszenia Katolickich Ginekologów, 6 listopada 2004, .
 • Postawy młodzieży wobec bierzmowania. Prezentacja badań [podczas konferencji:] Kościół w życiu publicznym. VII Kongres Teologów Polskich, 12 wrzesnia 2004, .
 • Psychologiczne aspekty lęku wobec śmierci [podczas konferencji:] Lęk wobec śmierci a opieka hospicyjna. 18. Sympozjum Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum św. Łazarza w Krakowie, 10 marca 2004, .
 • Non omnis moriar [podczas konferencji:] Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, 28 pazdziernika 2003, .
 • Główne kierunki badań tanatopsychologicznych [podczas konferencji:] XXXV Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Nauki Wiary KEP oraz Katedry Psychologii Religii PAT nt. „Człowiek wobec śmierci. Aspekty psychologiczno-pastoralne”, 14 wrzesnia 2003, .
 • Nadzieja w życiu lekarza [podczas konferencji:] Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich, 12 grudnia 2002, .
 • Nadzieja a doświadczenie kryzysu [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja nt. Profilaktyka i terapia zaburzeń w kontekście sytuacji traumatycznych, 23 listopada 2002, .
 • Fatum czy szansa? Postawy wobec własnej śmierci [podczas konferencji:] III. Dni Interdyscyplinarne Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie nt.”Memento mori. Umieranie, śmierć i wiara w życie pośmiertne w perspektywie nauk przyrodniczych i humanistycznych”, 23 pazdziernika 2002, .
 • Psychologia a teologia pastoralna [podczas konferencji:] Sympozjum pastoralistów polskich nt. „Status naukowy teologii pastoralnej”, 14 pazdziernika 2002, .
 • Teologia-filozofia-psychologia. Obawy i nadzieje. [podczas konferencji:] Sympozjum Sekcji Psychologii Episkopatu Polski nt. „Filozofia a psychologia”, 8 wrzesnia 2002, .
 • Psychologia religii a tanatopsychologia [podczas konferencji:] XXXI Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, 5 wrzesnia 2002, .
 • Doświadczanie godności w cierpieniu [podczas konferencji:] Refleksje nad godnością człowieka, 12 kwietnia 2002, .
 • Wypalenie zawodowe a nadzieja [podczas konferencji:] Spotkanie dyrektorów domów pomocy społecznej, 19 grudnia 2001, .
 • Rozwój postaw wobec śmierci [podczas konferencji:] Sympozjum Sekcji Psychologii Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej nt. Rozwój człowieka, 16 wrzesnia 2001, .