ks. dr Stanisław Szczepaniec    Projekty badawcze: