mgr Małgorzata Szczerbińska-Polak    Pełnione funkcje