ks. dr hab. Antoni Świerczek, prof. UPJPII


 • Dyżur dydaktyczny:
  piątek, godz. 9.00-10.00
  Rektorat, ul. Kanonicza 25

Curriculum Vitae:

 • 2018 – Stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2018 - 2020 – Wybór na Prorektora UPJPII
 • 2016 – Wybór na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych na nową czteroletnią kadencję do 2020 r.
 • 2016 – Otrzymał od Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
 • 2014 – Nominacja na członka Konwentu Godności Honorowych UPJPII na czteroletnią kadencję.
 • 2014 – Nominacja na Konsultora Rady Naukowej Konferencji Episkopatu Polski
 • 2014 – Wybór na Dziekana Wydziału Nauk Społecznych
 • 2014 – Kierownik Katedry Teologii małżeństwa i rodziny.
 • 2012 – Wybór na drugą kadencję na Prodziekana Wydziału Nauk Społecznych
 • 2012 – Powołany do Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich na czteroletnia kadencję.
 • 2012 – Powołany do Senackiej Komisji Stypendialnej na czteroletnia kadencję.
 • 2011 – Otrzymałem od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medal Srebrny z długoletnią służbę.
 • 2009 - 2012 – Członek Senackiej Komisji Dyscyplinarnej ds. Studenckich oraz Senackiej Komisji Stypendialnej.
 • 2009 – Członek Stowarzyszenia Familiologów Polskich
 • 2008 - 2012 – Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
 • 2008 – Członek Polskiego Stowarzyszenia Teologów Moralistów
 • 2007 – Otrzymałem nagrodę Rektora Papieskiejm Akademii w Krakowie.
 • 2005 - 2008 – Kierownik Kierunku Nauki o Rodzinie przy Wydziale Teologicznym PAT
 • 2001 - 2005 – Dyrektor Wydawnictwa św. Stanisława BM w Krakowie. Redaktor czasopisma urzędowego Notificationes e Curia Metropolitana Cracoviensi.
 • 2000 - 2008 – Adiunk przy Katedrze Teologii Moralnej Szczegółowej PAT w Krakowie. Od tego czasu jest również Kierownikiem Studium Teologii Rodziny dla Świeckich przy Instytucie Rodziny PAT i Wydziale Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej. Od 4 IV 2006 jestem
 • 1997 - 1999 – Kontynuacja studiów w Instytucie Katolickim w Paryżu. Pracę doktorską pt. Funkcje ciała w życiu małżeńskim w posoborowym nauczaniu Kościołą i teologów obroniłem na PAT w Krakowie, gdzie uzyskałem stopień doktora nauk teologicznych 8 maja 1999.
 • 1996 - 2000 – Zatrudniony jako asystent przy Katedrze Teologii Moralnej PAT w Krakowie
 • 1993 - 1997 – Referent Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.
 • 1990 - 1993 – Studia doktoranckie w Instytucie Katolickim w Paryżu.
 • 1989 - 1990 – Studia licencjackie na Wydziale Teologicznym PAT w Krakowie. Stpień licencjata teologii - 15.10.1991.
 • 1978 - 1984 – Formacja w Wyższym Seminarium Duchownym w Krakowie i studia na Wydziale Teologicznym a nastepnie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. 2 maja 1984 - tytuł magistra teologii. 20 maja 1984 - święcenia kapłańskie.

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wolne związki w świetle nauczania Kościoła o małżeńtswie. Reflaksja teologiczno-moralna, Kraków: św. Stanisława BM 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] ks. Tadeusz Borutka, Rodzina silna Bogiem. Teologiczno-duszpasterska refleksja na temat rodziny, Kraków: Czuwajmy 2013. [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] ks. Marek Leśniak, Spowiednik wobec wymogów etyki seksualnej. Posługa w konfesjonale, Kraków: Św. Stanisława BM 2009. [szukaj w bibliotece]
 • Budził zaufanie i ukazywał Boga. O życiu i posłudze księdza Jana Marszałka, Kraków: Św. Stanisława BM 2004. [szukaj w bibliotece]
 • Funkcje ciała w życiu małżeńskim w posoborowym nauczaniu Kościoła i teologów, Kraków: Czuwajmy 1999. [szukaj w bibliotece]
 • Jan Paweł II, Rodzino, co mówisz o sobie? Dokumenty i przemówienia papieskie w Roku Rodziny [red.], Kraków: Czuwajmy 1995. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola dialogu w kształtowaniu relacji rodzinnych [w:] M. Duda, A. Świerczek [red.], Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: św. Stanisława BM 2014, s. 154-172.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Encyklika Evangelium vitae [w:] M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawłą II., Kraków: Scriptum 2014, s. 171-187.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rola państwa wobec małżeństwa i rodziny w kontekście wolnych związków [w:] Stanislav Vojtko ThDr [red.], Familiaris consortio – nádej pre súčasnŭ rodinu, Bratislava 2012., Bratoslava: 2012, s. 131-145.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Związki nieformalne - aspekt moralny [w:] J. Mastalski, B. Mielec [red.], Na skrzyżowaniu dróg. O mediach, sztucznym zapłodnieniu i związkach nieformalnych, Kraków: Św. Stanisława BM 2011, s. 147-175.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Jana Pawła II [w:] M. Duda [red.], Odpowiedzialne rodzicielstwo wobec wyzwań XXI wieku, Kraków: Św. Stanisława BM 2010, s. 14-29.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo i rodzina w nauczaniu Magisterium Kościoła i w refleksji teologów przed Soborem Watykańskim II - rys historyczny [w:] A. Świerczek [red.], Różne oblicza rodziny, Kraków: Św. Stanisława BM 2010, s. 70-129.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teologiczno-pastoralne znaczenie mediacji rodzinnych [w:] Slávka Michančová, Renáta Dolanská [red.], Súčasnost’ a perspektivy. Probácie a mediácie, Prešov: 2010, s. 186-194.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zagrożenia i szanse współczesnej rodziny [w:] T. Jelonek [red.], Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 27-37.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dziecko jako ‘wiosna’ rodziny i społeczeństwa [w:] M. Duda, B. Gulla [red.], Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 41-48.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w służbie rodzinie [w:] M. Duda, B. Gulla [red.], Silna rodzina, Kraków: Św. Stanisława BM 2009, s. 105-123.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Humanae vitae a współczesny kryzys rodziny [w:] J. Brusiło [red.], Historia i przyszłość bioetyki, Kraków: Naukowe PAT 2009, s. 195-205.
 • [szukaj w bibliotece]
 • „Niewystarczalność” człowieka a wychowanie. Rola rodziny w kształtowaniu człowieczeństwa [w:] B. Muchacka [red.], Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, Kraków: Naukowe PAT 2008, s. 263-271.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II teologia daru [w:] R. Komórka, J.D. Szczurek [red.], Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: Naukowe PAT 2008, s. 125-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ciało ludzkie [w:] A. Muszala [red.], Encyklopedia bioetyki, Radom: Polwen 2007, s. 86-90.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wczoraj i dziś kształcenia o rodzinie w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [współatorstwo z:] M. Duda [w:] Nauki o rodzinie. Tradycje i perspektywy edukacyjne, Gdańsk: Ateneum 2007, s. 99-107.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Teolog w służbie rodziny - zadania i perspektywy [w:] J. Nagórny, J. Gocko [red.], Polska teologia moralna. Czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, Lublin: Gaudium 2006, s. 163-171.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wolne związki – alternatywa czy zagrożenie miłości [w:] A. Świerczek [red.], Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków: Św. Stanisława BM 2006, s. 103-110.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Instytut Teologii Rodziny PAT w Krakowie w służbie rodzinie [w:] S. Koperek, St. Szczur, M. Leśniak, B. Mielec [red.], Archidiecezja krakowska na przełomie tysiącleci, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 393-399.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wiara a moralność w życiu rodziny. Refleksja na kanwie encykliki Veritatis splendor [w:] K. Gryz [red.], Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II, Kraków: Św. Stanisława BM 2004, s. 199-203.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Małżeństwo i rodzina wobec zagrożenia życia [w:] K. Gryz [red.], Globalizacja, życie i zdrowie, medycyna. Chrześcijanin wobec niektórych problemów moralnych, Kraków: Św. Stanisława BM 2002, s. 81-88.
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Upowszechnianie osiągnięć naukowych Wydziału, rozwój kierunku (501-10-040054)
 • Rozwiedzeni żyjący w nowych związkach a sakramenty Eucharystii i pokuty (501-10-040071)
 • Rodzina w kulturach świata (140601)
 • Programy przygotowania do życia w małżeństwie i rodzinie jako droga przezwyciężenia kryzysu współczesnej rodziny (501-10-040024)
 • Badania motywacji osób starających się o orzeczenie nieważności małżeństwa kanonicznego ()

Wygłoszone Referaty:

 • Youth rebellion and its modification under the influence of educational activities [podczas konferencji:] International Conference on Education and New Learning Technologies, 4 grudnia 2018, .
 • Założenia programowe i perspektywy rozwoju kierunku nauki o rodzinie na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie [podczas konferencji:] Nauki o rodzinie - teraźniejszość i przyszłość., 13 stycznia 2017, .
 • Pastoralne perspektywy adhortacji Amoris laetitia [podczas konferencji:] Wokół posynodalnej adhortacji papieża Franciszka Amoris laetitia, 27 maja 2016, .
 • Rozwiedzeni- żyjący w nowych związkach a sakrament pokuty i Eucharystii [podczas konferencji:] Rodina v tret'om tisicroci. Muza i zenu ich stvoril, 8 pazdziernika 2015, .
 • Rozwiedzeni - żyjący w nowych związkach a sakrament pokuty i Eucharystii [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona, 2 czerwca 2015, .
 • Sumienie - świadek prawdy [podczas konferencji:] Miejsce sumienia we współczesnym świecie, 14 maja 2015, .
 • Rola dialogu w kształtowaniu relacji rodzinnych [podczas konferencji:] Dialog i służba społeczna Jana Pawła II, 3 kwietnia 2014, .
 • Aktualność encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae [podczas konferencji:] Znaczenie encyklik w nauczaniu Magisterium Kościoła, 2 kwietnia 2014, .
 • Rodzina pierwszą droga człowieczeństwa [podczas konferencji:] Przygotowanie do kanonizacji Jana Pawła II, 23 marca 2014, .
 • Lekarza wobec nauczania encykliki Pawła VI Humanae vitae [podczas konferencji:] Służba zdrowia w służbie rodzinie, 14 stycznia 2014, .
 • Rodzina wobec współczesnych wyzwań. [podczas konferencji:] Uniwersytet Trzec iego Wieku UPJP2, 7 stycznia 2014, .
 • Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci w ostatnich dokumentach Kościoła [podczas konferencji:] Być solą ziemi, dziecko darem dla rodziny, 4 marca 2013, .
 • Rodzina szkołą wiary [podczas konferencji:] Rodzina szkołą wiary, 6 pazdziernika 2012, .
 • Wprowadzenie w problematykę godności w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] VI Dni Jana Pawła II. Godność, 8 listopada 2011, .
 • Związki nieformalne – ocena moralna [podczas konferencji:] Na skrzyżowaniu moralności i pedagogiki, 21 lutego 2011, .
 • Rola państwa wobec małżeństwa i rodziny w kontekście zjawiska wolnych związków [podczas konferencji:] Rodina v treťom tisicroči. Familiaris consortio – nádej pre súčasnú rodinu, 11 lutego 2011, .
 • Odpowiedzialne rodzicielstwo w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Rodzicielstwo XXI wieku – szanse i zagrożenia, 20 pazdziernika 2010, .
 • Teologiczno-pastoralne znaczenie mediacji rodzinnych [podczas konferencji:] Súčasnost’ a perspektivy. Probácie a mediácie, 12 kwietnia 2010, .
 • Szanse i zagrożenia współczesnej rodziny [podczas konferencji:] Zagrożenia współczesnej rodziny, 11 listopada 2009, .
 • Humanae vitae a współczesne zagrożenia rodziny [podczas konferencji:] W czterdziestą rocznicę encykliki Humanae vitae i dwudziestą piątą rocznicę Karty Praw Rodziny, 8 listopada 2008, .
 • Dzieci wiosną rodziny i społeczeństwa. [podczas konferencji:] Dziecko a świat dorosłych, 13 pazdziernika 2008, .
 • Uczciwość małżeńska – czy tylko umowa między partnerami?, [podczas konferencji:] Ogólnopolskie spotkanie moralistów, 10 czerwca 2008, .
 • „Niewystarczalność” człowieka a wychowanie. Rola rodziny w kształtowaniu człowieczeństwa [podczas konferencji:] Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, 21 czerwca 2007, .
 • Wolne związki – wyzwanie dla współczesnego Duszpasterstwa Rodzin [podczas konferencji:] Rodzina – szanse i zagrożenia, 31 maja 2007, .
 • Kongres i spotkanie rodzin w Walencji w kontekście ‘fenomenu hiszpańskiego’, [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Duszpasterstwa Rodzin, 23 wrzesnia 2006, .
 • Wolne związki – alternatywa czy zagrożenie miłości [podczas konferencji:] Tajemnica miłości. Refleksje nad encykliką Deus caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, 16 maja 2006, .
 • Jana Pawła II teologia daru [podczas konferencji:] Człowiek drogą kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, 5 kwietnia 2006, .
 • Teolog w służbie rodziny – zadania i perspektywy [podczas konferencji:] Polska Teologia moralna czterdzieści lat po Soborze Watykańskim II, Ogólnopolskie spotkanie naukowe moralistów, 30 maja 2005, .