dr Katarzyna Tworek


  • Koordynator formalnych aspektów tworzenia i realizacji programów kształcenia oraz warunków prowadzenia studiów, koordynator modułu Dydaktyka w Systemie Zarządzania Informacją o UPJPII:
    wtorek: 10.00-12.00
    środa: 10.00-12.00

Pełnione funkcje

  • Dział Nauczania – Kierownik jednostki administracyjnej
  • Dział Nauczania – Koordynator formalnych aspektów tworzenia i realizacji programów kształcenia oraz warunków prowadzenia studiów, koordynator modułu Dydaktyka w Systemie Zarządzania Informacją o UPJPII