dr hab. Andrzej Włodarek, prof. UPJPII


  • Dyżur dydaktyczny:
    środa, 12.30-13.15

Curriculum Vitae:

  • 2002 – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Instytucie Sztuki PAN
  • 1998 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim
  • 1985 – uzyskanie tytułu magistra historii sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim

Publikacje:

Monografie:
  • Skarby krakowskich wizytek.Katalog. Wystawa jubileuszowa z okazji jubileuszu 400-lecia założenia Zakonu Nawiedzenia NMP oraz fundacji Klasztoru Sióstr Wizytek w Krakowie [red.], Kraków: Tyniec 2010.
  • Architektura średniowiecznych kolegiów i burs Uniwersytetu Krakowskiego, Kraków: Universitas 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Pax et binum. Skarby klarysek krakowskich. Katalog wystawy [red.], Kraków: Tyniec 1999. [szukaj w bibliotece]

Więcej Publikacji: