Jakub Gomułka


 • Dyżur dydaktyczny:
  T

Curriculum Vitae:

 • 2011 – Adiunkt w katedrze filozofii Boga WF UPJP II
 • 2009 – Obrona pracy inżynierskiej na WAEiI Politechniki Opolskiej
 • 2009 – Asystent w Katedrze filozofii Boga na WF PAT
 • 2009 – Doktorat na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 2004 - 2009 – Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 2002 – Magisterium na Wydziale Filozoficznym PAT
 • 1996 - 2002 – Studia filozoficzne na WF PAT

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wprowadzenie [współatorstwo z:] 0 [w:] Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 5-20.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Karol Tarnowski – od fenomenologii do metafizyki nadziei [w:] Jakub Gomułka, Karol Tarnowski, Adam Workowski [red.], Fenomenologia polska a chrześcijaństwo, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2014, s. 397-414.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dlaczego dowody na istnienie Boga nie są konkluzywne? [w:] Zofia Sajdek, Dorota Bentke [red.], (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 9-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wittgensteinian Philosophy of Religion: Looking for A Common Ground [w:] Roman Fihas, Oleh Kindiy, Luba Markewycz, John Lucas [red.], Proceedings of The International Conference Academic Theology in A Post-Secular Age, Lviv: Institute of Ecumenical Studies (Lviv, Ukraine), St. Andrew's Biblical Theological Institute (Mosco 2013, s. 36-50.
 • Ateizm Wittgensteina: celebracja zamiast odniesienia do transcendencji [w:] Jowita Guja [red.], Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, Kraków: Libron 2012, s. 167-184.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wstęp [współatorstwo z:] Jowita Guja [w:] Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron 2011, s. 7-15.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krótka historia anglosaskiej analitycznej filozofii religii [w:] Jowita Guja, Jakub Gomułka [red.], Anglosaska filozofia religii wobec wyzwań współczesności, Kraków: Libron 2011, s. 17-36.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nieszczęsne w skutkach wtargnięcie metafizyki – Wittgensteinowska filozofia religii [w:] W. Kowalski, T. Obolevitch [red.], Metafizyka i religia, Kraków: WN PAT 2007, s. 51-64.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Filozofia postsekularna a filozofia wiary (12030002)
 • Filozofia postsekularna a filozofia wiary (501-10-020017)
 • Bóg, podmiot i granice poznania (501-10-020049)
 • Bóg i granice języka (12030003)

Wygłoszone Referaty:

 • Kultura jako oszustwo a ontologia przypadku [podczas konferencji:] Filozofia kultury w twórczości Stanisława Lema, 2 czerwca 2017, .
 • Ani transgresja, ani transcendencja - pesymizm Stanisława Lema [podczas konferencji:] Kryzys człowieczeństwa? Edycja II: Transgresja i transcendencja - dwie nadzieje, 25 maja 2017, .
 • Religie w "Grze o tron" [podczas konferencji:] Filozofikon 2, 13 maja 2017, .
 • Semantic paradoxes and the "New Wittgenstein" [podczas konferencji:] 5th International Conference on Philosophy of Language and Linguistics, 12 maja 2017, .
 • Idea postępu dzisiaj [podczas konferencji:] Oblicza czasu. VIII konferencja z cyklu "Wokół Myśli Michała Hellera", 3 grudnia 2016, .
 • Transhumanizm a chrześcijaństwo - między transgresją a transcendencją [podczas konferencji:] Disputationes Quodlibetales XX. Dôstojnosť človeka a jeho budúcnosť, 27 pazdziernika 2016, .
 • Wittgenstein, Szkoła ze Swansea i trójwymiarowy model wiary [podczas konferencji:] Powrót do praktyki. Krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku, 8 pazdziernika 2016, .
 • Do jakiego stopnia możemy nie rozumieć dobroci Boga [podczas konferencji:] Problem zła w najnowszej filozofii religii, 30 wrzesnia 2016, .
 • Stanisław Lem między transgresją a transcendencją: od bogów ułomnych do Boga, którego nie ma [podczas konferencji:] Historyczne a współczesne koncepcje Boga i religii, 23 wrzesnia 2016, .
 • The Metaphysical Subject – The Limit and the Inner Pole of Symbolism [podczas konferencji:] Wittgenstein and the Limits of Language, 8 wrzesnia 2016, .
 • Reductionism with a human face: from mysterianism to meta-mysterianism [podczas konferencji:] Ernst Mach Workshop 5: Contemporary perspectives on reductionism, 30 czerwca 2016, .
 • Czy argument Pascala da się obronić przed zarzutami Stanisława Lema? [podczas konferencji:] Filozofia Boga i religi w twórczości Stanisława Lema, 20 maja 2016, .
 • Stanisław Lem: Futurology of Christianity [podczas konferencji:] Crisis of Humanity? Humanism, Transhumanism, Posthumanism, 11 maja 2016, .
 • Groteska coraz bardziej serio. Filozofia Boga i religii w beletrystyce Stanisława Lema [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo w popkulturze, 11 grudnia 2015, .
 • Hintikkowie i fenomenologia Wittgensteina [podczas konferencji:] ROCZNICE. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka i fenomenologii, 26 wrzesnia 2015, .
 • McGinn's Mysterianism Contra Meta-mysterianism [podczas konferencji:] Limits of the Knowable, 22 maja 2015, .
 • Ponowoczesność jako kryzys: filozofia kultury Stanisława Lema [podczas konferencji:] Społeczeństwo ponowoczesne - Społeczeństwo ponowoczesności, 15 maja 2015, .
 • Gry RPG jako przedmiot namysłu filozoficznego [podczas konferencji:] K6: Gry fabularne – historia i kultura, 24 stycznia 2015, .
 • Can There Be a Non-Religious Culture? Wittgensteinian Answer and Its Plausibility [podczas konferencji:] Wittgenstein, philosopher of cultures, 28 pazdziernika 2014, .
 • Understanding Cognitive Practices: Between Reductionism and Inferentialism [podczas konferencji:] Language, Culture and Mind VI: Inside/Out: Practice and Representation, 26 czerwca 2014, .
 • Science fiction double feature czyli o kosmologii w popkulturze [podczas konferencji:] Wokół Myśli Michała Hellera VI (wraz z Grzegorzem Gaszczykiem), 7 grudnia 2013, .
 • Normatywność a regularność – Bartosz Brożek contra Ludwig Wittgenstein [podczas konferencji:] Rocznice. Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii, 20 pazdziernika 2013, .
 • Mitotwórczy potencjał „Gwiezdnych wojen” w świetle filozoficznych analiz pojęcia tajemnicy [podczas konferencji:] Kultura "Gwiezdnych wojen", 27 wrzesnia 2013, .
 • Problem umysł-ciało: misterianizm i próba jego modyfikacji [podczas konferencji:] Odkrywanie umysłu: od percepcji do refleksji. Jerzemu Perzanowskiemu in memoriam, 29 maja 2013, .
 • Dlaczego dowody na istnienie Boga nie są konkluzywne? [podczas konferencji:] (Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga, 19 kwietnia 2013, .
 • Metafizyka Karola Tarnowskiego - rozumienie poszukujące wiary (i nadziei) [podczas konferencji:] Viera a myslenie, 4 pazdziernika 2012, .
 • Wittgensteinian philosophy of religion as a kind of apophatic theology [podczas konferencji:] Religions: fields of research, methods and perspectives, 14 wrzesnia 2012, .
 • Sceptycyzm semantyczny a filozofia religii, czyli znaczenie słowa „Bóg” w świetle argumentu przeciw językowi prywatnemu [podczas konferencji:] V Festiwal Filozofii: Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm - kultura wyczerpania?, 4 wrzesnia 2012, .
 • Anzelm i przekraczanie granicy poznawalności [podczas konferencji:] Transcendencja i immanencja w filozofii Boga i religii, 17 kwietnia 2012, .
 • Czy fenomenologiczne pojęcie intencjonalności może nam pomóc w zrozumieniu czym jest świadomość? [podczas konferencji:] Świadomość w dyskursie filozoficzno-kulturowym, 12 grudnia 2011, .
 • Wittgensteinian Philosophy of Religion: Looking for A Common Ground [podczas konferencji:] Academic Theology In A Post-Secular Age, 10 listopada 2011, .
 • Winch i Rhees o regułach i języku prywatnym: rozumienie wyrazu „rozumienie” [podczas konferencji:] ROCZNICE: Perspektywy analitycznej: filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii (2011), 29 wrzesnia 2011, .
 • Dialogue Between Theism and Atheism: A Variety of Rationalities [podczas konferencji:] Philosophy of Religion in the 21st Century, 28 czerwca 2011, .
 • Epoche semiotyczna [podczas konferencji:] Rocznice. Perspektywy analitycznej filozofii nauki, filozofii języka, fenomenologii, 24 wrzesnia 2010, .
 • Wittgensteinowski ateizm: soteriologia bez transcendencji [podczas konferencji:] Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu, 24 czerwca 2010, .
 • Odniesienie słowa "Bóg" [podczas konferencji:] Podmiot Wiara Absolut, 16 czerwca 2010, .
 • Analityczna filozofia religii: historia problemów [podczas konferencji:] Współczesna filozofia religii - myśl anglosaska, 12 listopada 2009, .
 • Wittgensteinowska „forma życia” i biologiczne podstawy gramatyki [podczas konferencji:] Pasierbiec 2009, 6 czerwca 2009, .
 • Zagadnienie heterologiczności w pracach N. Lawrence'a i G. Ryle'a [podczas konferencji:] Pasierbiec 2009, 6 czerwca 2009, .
 • Nowy Wittgenstein a religia [podczas konferencji:] VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 18 wrzesnia 2008, .
 • Wiara w filozofii po Wittgensteinie [podczas konferencji:] Wiara we współczesnym świecie, 30 listopada 2007, .
 • Znikająca szopa i granice Wittgensteinowskiego konwencjonalizmu [podczas konferencji:] Pasierbiec 2007, 28 kwietnia 2007, .
 • Nieszczęsne w skutkach wtargnięcie metafizyki – Wittgensteinowska filozofia religii [podczas konferencji:] Metafizyka i obrzeża (1): Czy religii potrzebna jest metafizyka?, 7 listopada 2006, .
 • DZ Phillips – Wittgensteinowska filozofia religii i jej problemy [podczas konferencji:] Zlot Filozoficzny 06, 20 maja 2006, .