ks. prof. dr hab. Andrzej Zwoliński


 • Dyżur dydaktyczny:
  czwartek, godz. 10.45-11.30
  ul. Bernardyńska 3, pokój KNS

Curriculum Vitae:

 • 2008 – Kierownik Katedry Katolickiej Nauki Społecznej na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII
 • 2003 – Profesor zwyczajny
 • 1997 - 2008 – Redaktor naczelny czasopisma "Polonia Sacra"
 • 1994 – Habilitacja; praca pt. "Głos społecznego nauczania Kościoła w II Rzeczpospolitej"
 • 1994 - 2008 – Dyrektor Wydawnictwa Naukowego PAT
 • 1993 – Adiunkt na Wydziale Teologicznym PAT
 • 1991 - 1993 – Asystent na Wydziale Teologicznym PAT
 • 1990 – Doktorat na Wydziale Nauk Społecznych KUL, praca pt. "Ks. Stefan Wyszyński wobec kryzysu społeczno - gospodarczego Polski lat trzydziestych XX wieku”
 • 1989 – Licencjat na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej, praca pt: "Działalność pisarska ks. Stefana Wyszyńskiego w latach międzywojennych"
 • 1982 – Magister teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, praca pt.: "Działalność duszpastersko - społeczna ks. Józefa Łobczowskiego"

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sekty kak aspekt kultury sowriemiennoj Rosji [w:] Bolesław karcz [red.], Ugrozy sowriemiennoj siemie kak pastorskij wyzow, Kraków - Magadan: Scriptum 2015, s. 7-45.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Media juako źródło głupoty [w:] Michal Drożdż [red.], Mądrość w mediach. Od bezmysolności do przemądrzałości, Tarnów: Biblos 2014, s. 39-56.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II wkląd w naukę o pracy [w:] Norbert Pikuła [red.], marginalizacja na rynku pracy. Teorie a implikacje praktyczne, Kraków: Impuls 2014, s. 9-30.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sprzeciw wobec rozkazów. O moralnych obowiązkach jednostki wobec decyzji państwa [w:] Marek Piotr Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski [red.], Kampania polska 1939. Polityka - społeczeństwo - kultura. Polityka i społeczeństwo. Imponderabilia, pamięć, kultura, Warszawa: Polskie Towarzystwo Historyczne; Wydawnictwo Neriton 2014, s. 541-564.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zbrodnie wojenne od starożytności do czasów wspólczesncyh w świetle nauczania Kościoła katolickiego [w:] Piotr Chmielowiec, Irena Kozimala [red.], Kresy Południowo-Wschodnie Rzeczypospolitej pod okupacją soiwiecką 1939 - 1941, Rzeszów: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemy 2014, s. 24-43.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Meeting in the Electronic Crowd [w:] Michał Drożdż [red.], Mądrość mediów. Meandry wiedzy i głupoty, Tarnów: Biblos 2014, s. 67-82.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bezbronność biednych [w:] J. Matejek, N. G. Pikuła [red.], Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej, Kraków: Wydawnictwo "Scriptum" 2014, s. 145-160.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dialog czy monolog grupowy. Jan Paweł II w poszukiwaniu drogi dialogu ze światem demokracji [w:] M. Duda, A. Świerczek [red.], Dialog powinnością człowieka wierzącego, Kraków: Św. Stanisława BM 2014, s. 18-58.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wszystko na sprzedaż [w:] Dariusz Tułowiecki [red.], Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2014, s. 45-77.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Krakowska szkoła katolickiej nauki społecznej [w:] J. Łucyszyn [red.], ks. Edward Formicki CM, Katolicka nauka społeczna, Kraków: Wydawnictwo Instytutu Teologicznego księży Misjonarzy 2014, s. 26-41.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Między społeczeństwem a rojem. Zasada [w:] Anna Raźny [red.], Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2014, s. 238-254.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Udział Kościoła w wychowaniu plitycznym społeczeństwa [w:] H. Kowalska-Stus [red.], Kościół a świat współczesny, Kraków: Polska Akademia Umiejetnosci Prace Komisji Kultury Słowian 2014, s. 217-237.
 • Bezbronność biednych [w:] Józef Matejek, Norbert G. Pikuła [red.], Wybrane zagadnienia z pomocy i integracji społecznej, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" 2014, s. 145-160.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Transhimanizm jako technokratyczna wersja idei samozbawienia [w:] R. T. Ptaszek [red.], Zbawienie bez Zbawiciela? Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje, Lublin: Wydawnictwo KUL 2014, s. 151-174.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Prawo o samobójstwie [w:] Wojciech Zyzak [red.], Servabo legem tuam in toto corde meo. Księga pamiatkowa dedykowana prof. Józefowi Krzywdzie CM Dyrektorowi Instytutu Prawa Kanonicznego UP JPII z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII w Krakowie 2013, s. 601-618.
 • Falszywy obraz przeciw językowi [w:] Krzysztof Nagrodzki [red.], Dziennikarz - między prawdą a kłamstwem. VII Ogólnopolska Konferencja "Pamięć i tożsamość Polaków - dziś", Łódź: Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie 2013, s. 59-77.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Postulat wozwraszcziennija k nrawstwiennoj demokratii (w j. rosyjskim) [w:] Bogdan Szlachta, Anna Jach [red.], Ciennosti w politikie. Opyt Polszi i Rossii (w j. rosyjskim), Kraków: Księgarnia Akademicka 2013, s. 169-184.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Współczesne niewolnictwo [w:] Hanna Kowalska-Stus [red.], Chrześcijaństwio a współczesne koncepcje człowieka, Kraków: Polska Akademia Umiejętności 2013, s. 173-189.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Przesąd jako forma ezoteryzmu [w:] Robert T. Ptaszek, Diana Sobieraj [red.], Ezoteryzm w zachodniej kulturze, Lublin: Wydawnictwo KUL 2013, s. 33-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Neopogaństwo w mediach [w:] o. Krzysztof Bieliński CSsR [red.], Oblicza współczesnej kultury, Toruń: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej 2013, s. 125-149.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Family in the net impersonal cennections [w:] Andrzej Baczyński, Michał Drożdż [red.], Convergence: media in Future, Kraków: Polish Communications Association 2012, s. 145-157.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół w poszukiwaniu prawdy o człowieku - błąd antropologiczny [współatorstwo z:] [w:] Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata, Kraków: Księgarnia Akademicka 2012, s. 21-32.
 • Wartość informacji [w:] Andrzej Baczyński, Michał Drożdż [red.], Wartości w mediach - z dolin na szczyty, Tarnów: Biblos 2012, s. 93-110.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jana Pawła II nauka o "błędzie antropologicznym" [w:] Rafał Łętocha [red.], Godność człowieka, Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pilceckiego w Oświęciumiu 2012, s. 11-20.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nauka patriotyzmu na obczyźnie w przemówieniach Jana Pawła II w Rumunii [w:] Stanislava Iachimovschi [red.], Świat relacji polsko-rumuńskich, Suceava (Rumunia): Związek Polaków w Rumunii 2012, s. 337-356.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dziecięce oblicze sekty [w:] Mariusz Gajewski [red.], Grupy kultowe uwarunkowania społeczne, Kraków: Wydawnictwo WAM 2012, s. 98-120.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Samobójstwo wśród młodzieży jako problem wychowawczy i terapeutyczny [w:] M. Fula, M. Martinek, I. Bieńskowska [red.], Socialne-Vychovne kontexty prace s ohrożenou mladezi, Praha (Czechy): Jabok - Vyssi odborna skola socialnej pedagogicka a teologicka 2012, s. 160-171.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ekonomia a szczęście. W poszukiwaniu autentycznego rozwoju [w:] o. Jan Mazur OSSPE [red.], Rozwój i dobro wspólne. Dyskurs w 25-lecie encykliki "Sollicitudo rei socialis" Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 145-168.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Aksjologiczny wymiar rodziny [w:] Małgorzata Duda, Antoni Świerczek [red.], Dokąd zmierzasz współczesna rodzino?, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2012, s. 25-46.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyka komputera [w:] Andrzej Baczyński, Michał Drożdż [red.], Wartość mediów - od wyzwań do szans, Tarnów: Biblos 2012, s. 75-89.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bez doktryny. Sekty i nowe ruchy religijne w epoce "teologii bez Boga" (na przykładzie voodoo) [w:] Piotr Chrzczonowicz, Ireneusz Kamiński [red.], Sekty i nowe ruchy religijne - wolnośc czy zniewolenie? Zagadnienia interdyscyplinarne, Toruń: Kunke Poligrafia S. z o.o. 2012, s. 317-328.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu [w:] R. Ceglarek [red.], Wartość patriotyzmu w edukacji szkolnej. Wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" 2011, s. 123-144.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu [w:] Roman Ceglarek [red.], Wartość patriotyzmu w edukacji szkolnej, Kraków: Wydawnictwo "scriptum" 2011, s. 123-144.
 • [szukaj w bibliotece]
 • TV jako wyzwanie wychowawcze [w:] [red.], Mass media a duszpasterstwo. Środki społecznego przekazu a duszpasterstwo we współczesnym świecie. Szanse i zagrożenia. Materiały z sesji naukowej w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Ojców Paulinów w Krakowie na Skałce w dniu 25 XI 2010, Kraków: Paulinianum 2011, s. 47-71.
 • Polityka jako dobroczynność [w:] T. Adamczyk, J. Mazur [red.], Caritas in veritate zasadą polityki społecznej, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011, s. 89-103.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Katalog grzechów wołających o pomstę do nieba [w:] N. Pikuła [red.], Wielopłaszczyznowe wsparcie człowieka we współczesnej pedagogii. Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Biskupowi Antoniemu Długoszowi, Kraków: WAM 2011, s. 517-532.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Naród, który zabija własne dzieci nie ma przyszłości [w:] A. Skreczko, J. Zabielskiego [red.], Życie człowieka jako zobowiązujący dar, Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku 2011, s. 55-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fantaści, ufolodzy i Pismo Święte [w:] T. Rowański [red.], Aniołowie i kosmici. Kościół wobec cywilizacji pozaziemskich, Kraków: Wyd. "M" 2011, s. 47-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ucieczka od buntu [w:] Grazyna Osika [red.], Bunt i reforma, Kraków: Homini 2011, s. 69-91.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Fałszywa moralność ideologii [w:] A. Dudek [red.], Idea komunikacji w języku i kulturze rosyjskiej, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 25-33.
 • Synkretyzm afro-chrześcijański jako efekt spotkania z obcym [w:] D. Grzesiak-Witek, P. Witek [red.], Sekty jako zagrożenie i wyzwanie XXI wieku, Stalowa Wola ; Sandomierz: KUL Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie 2010, s. 103-128.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Złe milczenie [w:] M. Drożdż [red.], Prawda w mediach. Między ideałem a iluzją?, Tarnów: Biblos 2010, s. 123-143.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nauka i prawo jako podstawy życia społecznego [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji Księdzu Profesorowi Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 905-915.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Młodzi nadzieją [w:] M. Duda [red.], Młodzi wobec ponowoczesności, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 5-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dziecko jako ofiara biedy współczesnego świata [w:] M. Duda, B. Gulla [red.], Dziecko a świat dorosłych, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława BM 2009, s. 91-121.
 • [szukaj w bibliotece]
 • W nurcie teologii narodu [w:] K. Góźdź [red.], In persona Christi. Księga na 80-lecie Księdza Profesora Czesława S. Bartnika, Lublin: Wydawnictwo KUL 2009, s. 729-741.
 • Wiekowy homo televisiosus [w:] G. Pala [red.], Wolny Cas Seniorov na pociatku 21. starocia, Presov (Słowacja): 2009, s. 66-83.
 • Ekologiczny fundamentalizm jako neopogaństwo [w:] G. Pal'a, P. Tirpak [red.], Sacrum a priroda, Kraków ; Presov: Presovska univerzita w Presovie ; Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2009, s. 41-53.
 • Sekty jako wyzwanie duszpasterskie [w:] S. Michancova, F. Kubik [red.], Pastoralna starostlivost na pociatku 21. starocia, Presov (Słowacja): 2009, s. 154-169.
 • Nadapetyt i sztuczne potrzeby człowieka [w:] [red.], W Prostocie prawdy, w pokorze miłości. Studia dedykowane ks. prof. Janowi Walowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 507-519.
 • Głos kardynała Karola Wojtyły o kulturze wstydu [w:] R. Komurka, J. D. Szczurek [red.], Człowiek żyjący drogą Kościoła. Myśl antropologiczna Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 133-140.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Z myślą o wykluczonych... [w:] M. Duda i B. Gulla [red.], Przeciw wykluczeniu społecznemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 5-10.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ku etycznej ocenie terroryzmu [w:] R. Borkowski [red.], Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski, Oświęcim: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 2008, s. 9-25.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ku etycznej ocenie terroryzmu [w:] R. Borkowski [red.], Czy zmierzch terroryzmu? Case studies i wnioski dla Polski, Oświęcim: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 2008, s. 9-25.
 • Rodzina w sieci apersonalnych relacji [w:] I. Celary, G. Polok [red.], Zagrożenia rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego 2008, s. 11-32.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zagadnienie śmierci w nauczaniu katechetycznym [w:] N. Pikuła [red.], Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań bioetycznych, Kraków ; Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 89-116.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyka umiaru [w:] S. Koperek [red.], Introibo ad altare Dei. Księga pamiątkowa ofiarowana ks. prof. Stefanowi Koperkowi, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2008, s. 889-903.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Społeczne przejawy nie-odpowiedzialności współczesnego świata [w:] A. Wuwer [red.], Jak żyć w nieodpowiedzialnym świecie? Odpowiedzialność jako cnota chrześcijańska i wartość społeczna, Katowice: 2007, s. 11-33.
 • Sekty jako aspekt kultury współczesnej Rosji [w:] L. Suchanek [red.], Słowianie i ich konfesje, Kraków: PAU 2007, s. 135-154.
 • "Laborem exercens" jako encyklika o błędzie antropologicznym [w:] J. Mazur [red.], Praca kluczem polityki społecznej. Materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki "Laborem exercens" Jana Pawła II, Lublin: TN KUL 2007, s. 77-96.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Głód jako wyzwanie współczesności [w:] M. Duda [red.], Problematyka jedzenia w kontekście rozwoju społeczno-ekonomicznego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 47-67.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kultura globalnej wioski [w:] G. Noszczyk [red.], Bezdroża globalnej wioski, Kraków, Sosnowiec: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, IAKDS 2007, s. 13-34.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Media a wychowanie [w:] S. Kowalik [red.], Mass media dla prawdy. VIII Sympozjum Tarnogórskie, Tarnowskie Góry: 2007, s. 41-55.
 • Episkopat II Rzeczypospolitej o rosyjskim komunizmie [w:] L. Liburska [red.], Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze. Księga Jubileuszowa dedykowana prof. Lucjanowi Suchankowi, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2007, s. 359-368.
 • [szukaj w bibliotece]
 • TV Wolność Show [w:] H. Święczkowska [red.], Wolność i Tolerancja. I Warsztaty Filozofii Politycznej im. Stanisława Staszica, Białystok: 2007, s. 61-77.
 • Społeczny aspekt encykliki "Deus caritas est" Benedykta XVI [w:] A. Świerczek [red.], Tajemnica miłości. Refleksja nad encykliką "Deus caritas est" Ojca Świętego Benedykta XVI, Kraków: Wydawnictwo św. Stanisława 2006, s. 71-86.
 • Odpowiedzialność za przeszłość fundamentem pamięci społecznej [w:] U. Cierniak, J. Grabowski [red.], Między pamięcią a oczekiwaniem. Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu, Częstochowa: 2006, s. 623-637.
 • Jana Pawła II koncepcja wolności [w:] J. Zimny [red.], Widzieć - Ocenić - Działać. Wieloaspektowość badań naukowych, Stalowa Wola: 2006, s. 35-46.
 • Chrześcijaństwo wobec wojny i terroryzmu [w:] S. Koperek [red.], Scire Deum. Księga pamiątkowa ofiarowana kard. Marianowi Jaworskiemu, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 489-510.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Działalność społeczna ks. Stefana Wyszyńskiego [w:] J. Zimny [red.], Pedagodzy na współczesne czasy, Stalowa Wola: 2006, s. 219-232.
 • Hermeneutyka wypowiedzi Jana Pawła II na temat sekt [w:] A. Węgrzyniak, L. Łysień [red.], Hermeneutyka nauczania Jana Pawła II, Bielsko-Biała: Scriptum 2006, s. 77-101.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Muzyka społecznie użyteczna [w:] K. Janiga [red.], Wychowanie do patriotyzmu, Przemyśl: Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej 2006, s. 587-604.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyka gospodarcza [w:] K. Wolna [red.], Współczesne dylematy etyczne, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2005, s. 109-117.
 • Polityka - język - moralność [w:] R. Borkowski [red.], Moralność i niemoralność. Szkice o polityce i społeczeństwie, Kraków: Wydawnictwa Naukowo - Dydaktyczne AGH 2005, s. 79-91.
 • Destrukcyjny wpływ sekt na rodzinę [w:] W. Nowak, S. Ropiak [red.], Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2005, s. 151-167.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Homo televisiosus [w:] N. Pikuła [red.], Katecheta @ media. Sympozjum katechetyczne, Kraków ; Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 7-28.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sekty jako wyzwanie dla katechety [w:] N. Pikuła [red.], Katecheta @ media. Sympozjum katechetyczne, Kraków ; Częstochowa: Wydawnictwo Naukowe PAT 2005, s. 39-50.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wołanie o sumienie polityki [w:] [red.], Musicie być mocni w wierze... Przesłanie Papieża Jana Pawła II do człowieka współczesnego, Bielsko-Biała: Instytut Teologiczny w Bielsko - Białej 2005, s. 277-298.
 • Kościół w o mediach w służbie ewangelizacji [w:] G. Noszczyk [red.], Idźcie i nauczajcie. Wyzwania ewangelizacyjne dzisiaj, Sosnowiec: IAKDS 2004, s. 49-81.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Etyka życia gospodarczego [w:] B. Szlachta [red.], Słownik społeczny, Kraków: WAM 2004, s. 280-287.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Plemię TECHNO [w:] J. Zimny [red.], Młodzież - historia, teraźniejszość, przyszłość, Sandomierz: Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka 2004, s. 84-104.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Masoneria [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 278-283.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Handel [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia społecznego nauczania jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 183-187.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Gospodarka [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 172-175.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Partia polityczna [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia społecznego nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 348-353.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Polityczna działalność [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia społecznego nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 367-371.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Samoobrona przed sektami [w:] J. Budniak [red.], Sekty i nowe ruchy religijne. Studium ekumeniczne, Cieszyn: 2003, s. 63-87.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Homo televisiosus w katechezie [w:] J. Zimny [red.], Komunikacja w katechezie, Sandomierz: Wydawnictwo Diecezjalne 2003, s. 92-113.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rodzina polska wobec sekt i antyrodzinnych ideologii [w:] Władysław Majkowski [red.], Rodzina polska u progu Trzeciego Tysiąclecia. Materiały z Sympozjum zorganizowanego przez Instytut Socjologii UKSW, Warszawa: Wyd. UKSW 2003, s. 177-207.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół wobec globalizacji [w:] R. Borkowski [red.], Globalopolis. Kosmiczna wioska - szanse i zagrożenia, Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax 2003, s. 48-67.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sekty [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia społecznego nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 452-460.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Muzeum jako wyraz pamięci społecznej [w:] G. Noszczyk [red.], Naród i państwo w myśli społecznej Kościoła, katowice ; Sosnowiec: IAK DS 2003, s. 47-69.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bieda a ubóstwo [w:] [red.], System finansowy w służbie człowiekowi. Materiały konferencyjne - Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej, Zakopane: 2003, s. 22-33.
 • Srodki społecznego przekazu [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia społecznego nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 504-511.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Demokracja [w:] A. Zwoliński [red.], Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 101-105.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Starość [w:] Andrzej Zwoliński [red.], Encyklopedia społecznwego nauczania Jana Pawła II, Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2003, s. 484-493.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sekty wyzwaniem współczesnego świata [w:] A. Brzózka [red.], Przyszłość cywilizacji Zachodu. Materiały z sympozjum zorganizowanego przez Katedrę Filozofii Kultury KUL, Lublin: Oficyna Hieronima 2003, s. 127-155.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Spirytyzm w Polsce [w:] P. J. Śliwiński [red.], Kościół a spirytyzm, Kraków: wyd. M 2001, s. 89-174.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Inteligencja gnostyczna [w:] H. Kowalska [red.], Inteligencja. Tradycje i nowe czasy, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2001, s. 17-32.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Brahmo Samadż [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 158-158.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Demitologizacja [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 298-302.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Demiurg [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 302-306.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Deklaracja Powszechna Praw Człowieka [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 256-258.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Crowley Aleister [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 129-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Buddyzm [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 208-230.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Scenariusze końca czasów [w:] P. J. Śliwiński [red.], W oczekiwaniu na Królestwo. Nadzieje i obawy związane z końcem tysiąclecia, Kraków: wyd. M 2000, s. 9-49.
 • Baphomet [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 269-271.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rozdroże ekologii [w:] J. Orzeszyna [red.], Śladami Boga i człowieka. Księga pamiątkowa ku czci ks. prof. Jana Kowalskiego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2000, s. 437-443.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Bahaizm [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 211-216.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ateizm [w:] Artur Winiarczyk [red.], Encyklopedia "Białych Plam", Radom: POLWEN 2000, s. 53-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Anatomia sekty [w:] M. Gajewski [red.], ABC o sektach, Kraków: Civitas Christiana 1999, s. 19-44.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Manipulacja w sektach [w:] [red.], Materiały Sympozjum nt. "Chrześcijaństwo wobec sekt", Opole: Xaverianum 1999, s. 32-44.
 • Nieuchwytna rzeczywistość czyli sekty w Polsce [w:] [red.], Sekty - mit czy rzeczywistość, Kraków: Civitas Christiana 1999, s. 11-31.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Neopogaństwo [w:] S. Czerwik [red.], Dilige Me? Pasce. Księga Jubileuszowa dedykowana Biskupowi Sandomierskiemu Wacławowi Józefowi Świerzawskiemu na 50 - lecie święceń kapłańskich, Sandomierz: Hodie 1999, s. 790-803.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Człowiek wobec przyrody [w:] M. Wójcik [red.], Człowiek - Osoba - Płeć, Łomianki: Fundacja "Pomoc Rodzinie" 1998, s. 241-253.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Sekty wyzwaniem duszpasterskim [w:] J. Szczurek [red.], Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 1997, s. 327-336.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Jancarz Kazimierz [w:] S. Wielgus [red.], Encyklopedia Katolicka, Lublin: TN KUL 1997, s. 957-957.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nadzieje Akcji Katolickiej w II Rzeczypospolitej [w:] S. Dobrzanowskiego [red.], Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, Kraków: Rhema 1997, s. 15-26.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Deszcz niebiańskiej energii [w:] [red.], Reiki, seria: Listowa biblioteka, Kraków: 1997, s. 21-24.
 • U źródeł neognozy [w:] W. Myszor [red.], Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza. Materiały z Sympozjum, Warszawa: wyd. ATK 1996, s. 105-119.
 • Budowniczowie snów [w:] [red.], Amway. Budowniczowie snów, Kraków: 1996, s. 43-50.
 • Wiara w reinkarnację dawniej i dziś [w:] S. Dobrzanowski [red.], Reinkarnacja - fakt czy urojenie?, Kraków: UNUM 1995, s. 7-55.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Społeczno - moralne konsekwencje przyjęcia reinkarnacji [w:] S. Dobrzanowski [red.], Reinkarnacja - fakt czy urojenie?, Kraków: UNUM 1995, s. 128-155.
 • Paramasoneria - tło ideowe New Age [w:] S. Dobrzanowski [red.], New Age - pseudoreligia, Kraków: UNUM 1994, s. 39-55.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Ewolucja nauczania Kościoła o zaangażowaniu chrześcijan w życie społeczne [w:] A. Marcol [red.], Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, Opole: 1994, s. 35-64.
 • Jaka ekologia? [w:] [red.], Chrześcijanin a świat stworzeń. Etyka - Ekologia - Ekonomia. IV Ogólnopolskie Sympozjum Katolików Świeckich, Kraków: Staromiejska Oficyna Wydawnicza 1993, s. 12-22.
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Teologiczne i prawne podstawy działalności egzorcystów w społeczności wiernych w świetle nauczania Kościoła (313111)
 • Rozwiązanie kwestii głodu na świecie w świetle zasad katolickiej nauki społecznej (313112)
 • Rodzina, dziecko, dorosłość seniora (501-10-040066)
 • Rodzina wobec wyzwań współczesności ()
 • Rodzina polska wobec wyzwań współczesnego życia społeczno-politycznego (140101)
 • Relacje we współczesnej rodzinie - zagrożenia i nadzieje (501-10-040043)
 • Macierzyństwo, rodzina, starość (501-10-040080)
 • Kontynuacja opisu i analizy zagrożeń społeczno-duchowych w Polsce (240101)
 • Badania nad polskim dzieciństwem (14010001)
 • Badania nad polskim dzieciństwem (501-10-040015)
 • Aktywność społeczna Kościoła Latynoamerykańskiego w świetle dokumentów CELAM (na przykładzie działalności Zgromadzenia Misjonarek św. Antoniego Marii Klareta) (313113)

Wygłoszone Referaty:

 • Jana Pawła II nauka o błędzie antropologicznym - wkład teologii do nauk społecznych [podczas konferencji:] Życie jako locus theologicus, 27 wrzesnia 2019, .
 • Koncepcja osoby ludzkiej podstawą aktywności społecznej [podczas konferencji:] I Forum Uczelni Polskich zrzeszonych w NSZZ "Solidarność" , Krajowa Sekcja Nauki, 20 wrzesnia 2019, .
 • Społeczne obciążenie własności oprywatnej w swietle katolickiej nauki społecznej [podczas konferencji:] Społeczne obciążenie własności prywatnej - filozofia i prawo, 20 maja 2019, .
 • Zbedni we własnym domu - starość w zderzeniu z osamotnieniem [podczas konferencji:] Dialog Intercultural Polono-Moldovenesc - Roman "Educatie - Politici - Societate, 2 kwietnia 2019, .
 • Zbędni we własnym domu - starośc w zderzeniu z osamotnieniem [podczas konferencji:] Congresului Stintifie International Polono - Moldo- Roman "Educatie - Politica - Societate", 2 kwietnia 2019, .
 • Osoba ludzka w zderzeniu z postępem techniki. Nauka Koscioła [podczas konferencji:] I Colloqium Medioznawstwa Personalistycznego im. prof. Walerego Pisarka, 28 grudnia 2018, .
 • Filozofia polityki i ekonomia - encykliki społeczne Jana Pawła II jako zaprzeczenie socjalizmu [podczas konferencji:] Papież zza żelaznej bramy. Wpływ pontyfi8katu Jana Pawła II na państwo i Koscioły bloku sowieckiego, 11 listopada 2018, .
 • Wychowanie do chrześcijańskiego rozumeinia patriotyzmu [podczas konferencji:] Większa miłość Sprawiedliwych. W 75 lat od tragedii wołyńskiej, 28 wrzesnia 2018, .
 • The crisis of civilisation as a challenge to social sciences [podczas konferencji:] Invatamant Superior: Traditii, Valori, Perspective, 18 wrzesnia 2018, .
 • Zezwolenie duchowe jako problem życia religijnego [podczas konferencji:] W mocy Bożego Ducha - powołani do wolności, 29 sierpnia 2018, .
 • Próba określenia człowieka pracy [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Uniwersalizm pracy ludzkiej. Praca jako wyznacznik egzystencji człowieka", 24 lipca 2018, .
 • Kryzys cywilizacyjny jako wyzwanie dla nauk społecznych [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Społeczno-edukacyjne konteksty zmiany społecznej", 17 lipca 2018, .
 • Warunki pojednania według nauki Jana Pawła II [podczas konferencji:] Seminarium polsko-ukraińskie "Wokół mysli o pojednaniu Jana Pawła II", 9 lipca 2018, .
 • Nowe twarze ateizmu [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Spotkania Dunajewskie 2018", 12 maja 2018, .
 • Stosunek człowieka do środków pienieżnych. Chciwość i skąpstwo [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Odpowiedzialność za gromadzenie i wydatkowanie środków publicznych, 24 marca 2018, .
 • Troska o kulturę na obczyźnie. W świetle publikacji "Gazety Polskiej" na Bukowinie [podczas konferencji:] Międzybarodowe Sympiozjum "Związki polsko-rumuńskie w historii i kulturze", 5 listopada 2017, .
 • Miejsce rosyjskiej rewolucji październikowej w Orędziu Fatimy [podczas konferencji:] IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "Człowiek - wiara - kultura", pt. O wolność i sprawiedliwość. Chrześcijańska Europa - między wiarą i rewolucją, 19 wrzesnia 2017, .
 • Pytanie o kwestię prekaryjną - perspektywa KNS [podczas konferencji:] Prekaryjna praca a misja społeczna Kościoła, 8 czerwca 2017, .
 • Sprawiedliwość społeczna - utopia czy realizm [podczas konferencji:] Nauka społeczna Kościoła a świat pracy, 20 maja 2017, .
 • Pecunia non olet. Pieniądze [podczas konferencji:] KNS a wspólczesny czlowiek, 26 kwietnia 2017, .
 • Milosierdzie jako element formacji człowieka [podczas konferencji:] Praca socjalna a wychowanie, 24 marca 2017, .
 • Praca - radość czy udręczenie [podczas konferencji:] KNS wobec wspólczesności, 14 marca 2017, .
 • Bogactwo czy bieda? Ubóstwo [podczas konferencji:] Wyzwania KNS dzisiaj, 21 lutego 2017, .
 • Społeczne obciążenie własności prywatnej. Cyzli co naprawdę jes tmoje? [podczas konferencji:] Dzisiejsze oblicze KNS, 17 stycznia 2017, .
 • Odpowiedzialność elit jako element procesu rekrutacji [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Edukacja elit XXI wieku", 20 grudnia 2016, .
 • Sytuacja dziecka po rozwodzie rodziców. Perspektywa polska [podczas konferencji:] Podnety Synody o rodine pre pomahajuce profesie, 7 grudnia 2016, .
 • Starożytna ocena etyczna samobójstwa [podczas konferencji:] VIII Lubelskie Seminarium Karnistyczne pt. Samobójstwo, 5 grudnia 2016, .
 • Z dyskusji nad definicją pracy - wątek polski [podczas konferencji:] XV Sympozjum Tarnogórskie: Polska praca nad pracą, 22 pazdziernika 2016, .
 • Pracownik jako ofiara niesprawiedliwości w ujęciu katolickiej nauki społecznej [podczas konferencji:] Prekariat. Perspektywa katolickiej nauki społecznej, 21 czerwca 2016, .
 • "Centesimus annus" w nurcie ewolucji katolickiej nauki społecznej [podczas konferencji:] 25 lat encykliki "Centesimus Annus św. Jana Pawła II. Insipracje dla polityki społecznej, 9 czerwca 2016, .
 • Zróżnicowanei zawodowe jako przejaw dobra wspólnego [podczas konferencji:] Uniwersalizm pracy ludzkiej. Perspektywa rozwoju kariery zawodowej, 2 czerwca 2016, .
 • Kwestia strachów i lęków wspólczesnych [podczas konferencji:] Debata: Wiedz, że coś się dziej, 19 maja 2016, .
 • Wobec wspólczesnych wyzwań cywilizacji [podczas konferencji:] 1050 lat chrześcijańskiego dziedzictwa siłą narodu i rodziny polskiej, 16 maja 2016, .
 • Upominać braci [podczas konferencji:] Miłosierdzie na peryferiach życia społecznego. 25 lat sympozjów piekarskich, 1 maja 2016, .
 • Chrześcijańska wizja mądrości [podczas konferencji:] Wychowanie do mądrości - madrość w wychowaniu, 27 lutego 2016, .
 • Chrześcijańska wizja mądrości [podczas konferencji:] Mądrość w wychowaniu - wychowanie do mądrosci, 26 lutego 2016, .
 • Zasada dobra wspólnego jako podstawa etyki służb finansowych państwa [podczas konferencji:] Dyscyplina Finansów Publicznych - 10 lat pbowiązywania ustawy, 18 stycznia 2016, .
 • Wezwanie do miłosierdzia jako wezwanie do dzielenia się z innymi [podczas konferencji:] Wezwanie do wyopbraźni miłosierdzia w pracy socjalnej, 7 stycznia 2016, .
 • Aktualne zorganizowane struktury zła [podczas konferencji:] Konferencja Księży Egzorcystów, 17 listopada 2015, .
 • Rodzina źródłem szczęścia [podczas konferencji:] Rodzina ceniona i zagrożona, 2 czerwca 2015, .
 • Sekty, kak aspekt kultury sowriemmiennoj Rosji [podczas konferencji:] Ugrozy sowriemiennoj semie kak pastyrskij wyzow (w j. rosyjskim), 28 maja 2015, .
 • Dobrowolne oddanie prywatności w mediach [podczas konferencji:] Prywatność w mediach - prywatność i społecznościowość mediów, 13 maja 2015, .
 • Człowiek jako towar [podczas konferencji:] IV Konferencja "Psychologia - Konsumpcja - Jakość Życia", 18 pazdziernika 2014, .
 • Praca jako źródło nieobecności ojca w rodzinie [podczas konferencji:] Rodzina wobec wyzwań współczesnego rynku pracy, 14 pazdziernika 2014, .
 • Jana Pawła II nauka o pracy [podczas konferencji:] Uniwersalizm pracy ludzkiej - współczesne konotacje, 29 maja 2014, .
 • Uzależnienie ekranowe jako namiastka dialogu rodzinnego [podczas konferencji:] Etyka mediów, 16 maja 2014, .
 • Reinkarnacja jako alternatywne wirtualne życie [podczas konferencji:] Duchowość Dalekiego Wschodu a chrześcijaństwo - dialog czy konfrontacja, 13 listopada 2013, .
 • Transhumanizm jako technokratyczna wersja idei samozbawienia [podczas konferencji:] Idea samozbawienia i jej kulturowe konsekwencje. Od gnozy do New Age, 22 czerwca 2013, .
 • Media jako źródło głupoty [podczas konferencji:] VIII Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Etyki Mediów: Rozumieć media - mądrość w mediach, 17 czerwca 2013, .
 • Udział Koscioła w wychowaniu politycznym społeczeństwa [podczas konferencji:] Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Kościół i świat współczesny", 7 czerwca 2013, .
 • Bezbronność biednych [podczas konferencji:] Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Ekosystem w pomocy społecznej", 3 czerwca 2013, .
 • Zjawisko hazardu - uwarunkowania historyczno-społeczno-kulturowe; Problemy uzależnienia od hazardu i innych zachowań behawioralnych - kontekst moralny. [podczas konferencji:] Pułapka nowych uzależnień wspólczesnego człowieka - wyzwanie dla regionalnej polityki społecznej, 23 pazdziernika 2012, .
 • Błogosławiony Bronisław markiewicz przyjaciel młodzieży i jego przesłanie w czasach medialnej maipulacji [podczas konferencji:] Jak nie ulegać medialnej manipulacji?, 18 pazdziernika 2012, .
 • Postulat powrotu do moralnej demokracji [podczas konferencji:] Wartosci w polityce. Doświadczenie Polski i Rosji, 24 wrzesnia 2012, .
 • Współczesne niewolnictwo [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo i współczesne koncepcje człowieka, 4 lipca 2012, .
 • Miedzy społeczeństwem a rojem. Zasada nieoznaczoności w naukach społecznych na przykładzie wyborczej Rosji [podczas konferencji:] Tożsamość, indywidualizm, wspólnotowość w kulturze rosyjskiej, 25 maja 2012, .
 • Przesąd jako forma ezoteryzmu [podczas konferencji:] Ezoteryzm w kulturze Europy, 23 maja 2012, .
 • Człowiek na sprzedaż [podczas konferencji:] Współczesne formy ekonomicznej przemocy, 17 maja 2012, .
 • Aksjologiczny wymiar rodziny [podczas konferencji:] Dokąd zmierzasz wspólczesna rodzino?, 16 maja 2012, .
 • Samobójstwo wśród dzieci i młodzieży jako problem wychowawczy i terapeutyczny [podczas konferencji:] Socjalno-wychowawcze aspekty pracy z młodzieżą trudną, 26 kwietnia 2012, .
 • Neopogaństwo w mediach [podczas konferencji:] Oblicza współczesnej kultury, 28 stycznia 2012, .
 • Rola mediów katolickich w służbie prawdy [podczas konferencji:] Media katolickie w życiu współczesnej Ukrainy, 12 stycznia 2012, .
 • Wobec wartości [podczas konferencji:] Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, 26 listopada 2011, .
 • Wobec wartości. Dzieci niewychowane [podczas konferencji:] Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka na początku XXI wieku, 26 listopada 2011, .
 • System wartości w wychowaniu przedszkolnym [podczas konferencji:] Przedszkolne wychowanie do wartości, 23 listopada 2011, .
 • Nauka Jana Pawła II o "błędzie antropologicznym" [podczas konferencji:] Godność w aspekcie duchowym oraz w życiu społecznym i politycznym, 9 listopada 2011, .
 • Współczesna rzeczywistość a przepowiadanie misyjno-rekolekcyjne [podczas konferencji:] Kościół naszym domem, 25 pazdziernika 2011, .
 • Kryzys wspólnoty, domu, rodziny a przepowiadanie [podczas konferencji:] Kościół naszym domem, 25 pazdziernika 2011, .
 • Ciągle trwa New [podczas konferencji:] Menadry nowej ewangelizacji. Zagrożenia wiary, 21 pazdziernika 2011, .
 • Media w procesie wychowania religijnego [podczas konferencji:] Menadry nowej ewangelizacji. Zagrożenia wiary, 21 pazdziernika 2011, .
 • Czy czasy Antychrysta? [podczas konferencji:] Menadry nowej ewangelizacji. Zagrożenia wiary, 21 pazdziernika 2011, .
 • Media jako konkurencja rodziców [podczas konferencji:] Rodzina inaczej, 15 pazdziernika 2011, .
 • Dzieci niewychowane [podczas konferencji:] Rodzina inaczej, 15 pazdziernika 2011, .
 • Czasy nowej ewangelizacji [podczas konferencji:] "Lineamenta" jako wezwanie do nowej ewangelizacji, 11 pazdziernika 2011, .
 • Wychowanie ku wartościom [podczas konferencji:] Wychowanie ku wartościom, 17 wrzesnia 2011, .
 • Człowiek pracujący w myśli Jana Pawła II [podczas konferencji:] Bezpieczna praca, rodzina, społeczeństwo - z okazji 30. rocznicy ogłoszenia encykliki Jana Pawła II "Laborem exercens", 14 wrzesnia 2011, .
 • Nauka patriotyzmu na obczyźnie w przemówieniach Jana Pawła II w Rumunii [podczas konferencji:] Świat relacji polsko-rumuńskich, 8 wrzesnia 2011, .
 • Kościół w poszukiwaniu prawdy o człowieku - "błąd antropologiczny" [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo wobec problemów współczesnego świata, 17 czerwca 2011, .
 • Media a zachowania społeczne. Historia i dziś [podczas konferencji:] Odczarować media. Z inspiracji bł. Jana Pawła II, 15 czerwca 2011, .
 • Media jako wychowawca [podczas konferencji:] Odczarować media. Z inspiracji bł. Jana Pawła II, 15 czerwca 2011, .
 • Fałszywa moralność ideologii [podczas konferencji:] Idea i komunikacja w języku i kulturze rosyjskiej, 21 maja 2010, .
 • Uzależnienia a zagrożenia wiary [podczas konferencji:] Uzależnienie i nowe zniewolenia, 7 maja 2010, .
 • Sakralizacja demokracji [podczas konferencji:] W poszukiwaniu prawdy, 4 maja 2010, .
 • Chrześcijaństwo wobec wyzwań współczesnego świata [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo w czas postmodernizmu, 12 lutego 2010, .
 • Błąd antropologiczny jako źródło niepokoju duchowego [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo w czas postmodernizmu, 12 lutego 2010, .
 • Ekologiczny fundamentalizm jako neopogaństwo [podczas konferencji:] Sacrum a Priroda, 25 wrzesnia 2009, .
 • Ucieczka od buntu [podczas konferencji:] Bunt i reforma, 26 czerwca 2009, .
 • Złe milczenie. Celowe przemilczanie jako manipulacja [podczas konferencji:] Prawda a mediach - między ideałem a iluzją, 15 maja 2009, .
 • Jak pomóc człowiekowi uzależnionemu od sekt i New Age? [podczas konferencji:] Problem współczesnych uzależnień, 15 listopada 2008, .
 • Dziecko jako ofiara biedy współczesnego świata [podczas konferencji:] Środowisko wobec problemów współczesnej rodziny. Dziecko a świat dorosłych, 13 pazdziernika 2008, .
 • Internet magiczny i sekciarski jako zagrożenie dla młodego człowieka [podczas konferencji:] Młody człowiek wobec zagrożeń współczesnej cywilizacji, 12 pazdziernika 2008, .
 • Magia w komputerze [podczas konferencji:] Magia - cała prawda, 31 maja 2008, .
 • Patriotyzm we współczesnej kulturze polskiej [podczas konferencji:] Patriotyzm we współczesnej kulturze polskiej, 29 kwietnia 2008, .
 • Rodzina w sieci apersonalnych powiązań [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia polskiej rodziny w aspekcie pastoralno-społecznym, 24 kwietnia 2008, .
 • Ochrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci [podczas konferencji:] Vyber si żivot, 28 marca 2008, .
 • Zagadnienie śmierci w nauczaniu katechetycznym [podczas konferencji:] Katecheta wobec wyzwań bioetyki, 12 stycznia 2008, .
 • Rodzaj manipulacji w mediach: prasa, telewizja, Internet [podczas konferencji:] Zagrożenia rozwoju osobowości młodego człowieka ma początku XXI wieku, 8 grudnia 2007, .
 • Media a wychowanie [podczas konferencji:] Media dla Prawdy, 27 pazdziernika 2007, .
 • Kultura fundamentem współczesnego patriotyzmu [podczas konferencji:] Jan Paweł II nauczycielem patriotyzmu, 11 pazdziernika 2007, .
 • Kultura globalnej wioski [podczas konferencji:] Bezdroża globalnej wioski, 24 wrzesnia 2007, .
 • Zanik rodziny [podczas konferencji:] Rodzina w kontekście współczesnych problemów wychowania, 21 czerwca 2007, .
 • Episkopat II Rzeczypospolitej o rosyjskim komunizmie [podczas konferencji:] Kultura rosyjska w ojczyźnie i diasporze, 26 maja 2007, .
 • Społeczno-moralne przejawy nie-odpowiedzialności świata [podczas konferencji:] Jak żyć odpowiedzialnie w nieodpowiedzialnym świecie?, 25 maja 2007, .
 • Pułapki cyber seksu [podczas konferencji:] Rozwój psychoseksualny dzieci i młodzieży: norma - patologia - wychowanie, 27 kwietnia 2007, .
 • Próby moralnej oceny terroryzmu [podczas konferencji:] Czy zmierzch terroryzmu?, 22 listopada 2006, .
 • Słowo zmanipulowane - obraz zniekształcony [podczas konferencji:] Media a wychowanie, 18 listopada 2006, .
 • TV wolność show [podczas konferencji:] Wolność i tolerancja, 10 listopada 2006, .
 • "Laborem exercens" jako encyklika o "błędzie antropologicznym" [podczas konferencji:] 25 lat "Laborem exercens". Ewangelia pracy a polska polityka socjalna, 16 pazdziernika 2006, .
 • O obecność człowieka w wymianie gospodarczej [podczas konferencji:] Wartość pracy w encyklikach Jana Pawła II, 21 czerwca 2006, .
 • Społeczne aspekty encykliki "Deus caritas est [podczas konferencji:] Tajemnica miłości. Refleksja nad encykliką Deus Caritas est Ojca Świętego Benedykta XVI, 16 maja 2006, .
 • Odpowiedzialność za przeszłość fundamentem pamięci społecznej [podczas konferencji:] Dziedzictwo chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. Między pamięcią a oczekiwaniem, 4 maja 2006, .
 • Przejawy kultu zła w kulturze [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia kultury. Neopogaństwo - okultyzm - satanizm, 22 kwietnia 2006, .
 • Koncepcja człowieka twórczego w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Środowisko a wychowanie, 18 listopada 2005, .
 • Destrukcyjny wpływ sekt na rodzinę [podczas konferencji:] Sekty jako wyzwanie społeczne i religijne, 15 pazdziernika 2005, .
 • Rola i zadania osób niepełnosprawnych i starszych w społeczeństwie [podczas konferencji:] Rola osób niepełnosprawnych i starszych w życiu społeczeństwa i Kościoła na podstawie nauczania Jana Pawła II, 19 wrzesnia 2005, .
 • Prawda i fałsz w sektach i współczesnych ruchach religijnych [podczas konferencji:] Prawda jest zawsze jedna, 28 kwietnia 2005, .
 • Etyka chrześcijańska wobec biedy [podczas konferencji:] Oblicza polskiej biedy - stan i perspektywy, 19 marca 2005, .
 • Telewizja - elektroniczny wychowawca [podczas konferencji:] Zagrożenia współczesnego świata, 16 grudnia 2004, .
 • Kościół o mediach w służbie ewangelizacji [podczas konferencji:] Idźcie i nauczajcie. Zadania ewangelizacyjne dzisiaj, 27 listopada 2004, .
 • Nowe wyzwania dla duchowości [podczas konferencji:] Polska i Litwa - duchowe dziedzictwo w Europie, 20 listopada 2004, .
 • Anatomia sekty [podczas konferencji:] Sekty - zamaskowane zniewolenie, 18 listopada 2004, .
 • Czy polityka może być moralna? [podczas konferencji:] Moralność polityka, 6 listopada 2004, .
 • Etyka bogacenia [podczas konferencji:] Bogactwo i ubóstwo w XXI wieku, 22 maja 2004, .
 • Muzeum jako wyraz pamięci społecznej [podczas konferencji:] Naród i państwo w myśli społecznej Kościoła, 29 listopada 2003, .
 • Media a proces wychowawczy [podczas konferencji:] Wychowanie a kultura, 15 listopada 2003, .
 • Jan Paweł II - Pasterz przełomu tysiącleci [podczas konferencji:] 25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II, 4 pazdziernika 2003, .
 • "Głuche miasto" - między logosferą a ikonosferą [podczas konferencji:] Drogi i bezdroża kultury chrześcijańskiej Europy, 30 kwietnia 2003, .
 • Samoobrona przed sektami [podczas konferencji:] Sekty i nowe ruchy religijne, 29 kwietnia 2003, .
 • Postacie współczesnego satanizmu [podczas konferencji:] Okultyzm - satanizm - egzorcyzm, 16 listopada 2002, .
 • Cywilizacja miłości antidotum na zło świata [podczas konferencji:] Szkoła bez przemocy, 24 wrzesnia 2002, .
 • Aktualność myśli społecznej ks. kard. S. Wyszyńskiego po wyborach parlamentarnych 2001 [podczas konferencji:] Testament społeczny Prymasa Tysiąclecia, 11 grudnia 2001, .
 • Sekty a życie polityczne [podczas konferencji:] Zdeformowana religijność na progu Trzeciego Tysiąclecia, 6 grudnia 2001, .
 • Ewangelia w życiu społecznym [podczas konferencji:] Ewangelia w życiu - 80 lat obecności Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Polsce, 15 pazdziernika 2001, .
 • Polityka polska między wartościami chrześcijańskimi a socjalistycznym obciążeniem [podczas konferencji:] Od nacjonalistycznych konfrontacji do europejskiego porozumienia, 18 wrzesnia 2001, .
 • Elektroniczny wychowawca [podczas konferencji:] Agresja, manipulacja i demoralizacja w mediach - wpływ na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, 20 kwietnia 2001, .
 • Scenariusze końca świata [podczas konferencji:] Nadzieje i obawy końca Tysiąclecia, 25 listopada 2000, .
 • Fascynacja złem [podczas konferencji:] Sekty w Polsce i na świecie, 30 wrzesnia 2000, .
 • Chrześcijanin w spotkaniu ze współczesną magią [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia wiary, 12 wrzesnia 2000, .
 • Współczesny feminizm a doktryna społeczno-moralna Kościoła [podczas konferencji:] Społeczne nauczanie Kościoła w dobie integracji europejskiej, 13 marca 2000, .
 • Destrukcyjne sekty jako źródło zagrożeń procesu wychowawczego [podczas konferencji:] Katecheza szkolna wobec współczesnych zagrożeń dzieci i młodzieży, 22 stycznia 2000, .
 • Własność i jej funkcje według katolickiej nauki społecznej [podczas konferencji:] Integracja Kapitału - Uwłaszczenie - Prywatyzacja, 28 listopada 1999, .
 • Własność i jej funkcje według katolickiej nauki społecznej [podczas konferencji:] Integracja Kapitału - Uwłaszczenie - Prywatyzacja, 28 listopada 1999, .
 • Nieuchwytna rzeczywistość czyli sekty w Polsce [podczas konferencji:] Sekty - mit czy rzeczywistość, 27 listopada 1999, .
 • Nieuchwytna rzeczywistość czyli sekty w Polsce [podczas konferencji:] Sekty - mit czy rzeczywistość, 27 listopada 1999, .
 • Inteligencja gnostyczna. Problem odchodzenia współczesnej inteligencji polskiej i rosyjskiej od służby prawdzie [podczas konferencji:] Inteligencja. Tradycja i nowe czasy, 29 pazdziernika 1999, .
 • Nowe wyzwania i zagrożenia wychowawcze w szkole [podczas konferencji:] Formacja intelektualna i duchowa nauczyciela polskiego u progu III tysiąclecia, 30 maja 1999, .
 • Rodzina w mediach - media a wychowanie [podczas konferencji:] Rodzina wobec współczesnych zagrożeń, 10 kwietnia 1999, .
 • Trudności z definicją sekty [podczas konferencji:] Sekty - alternatywa czy ślepy zaułek, 27 listopada 1998, .
 • Nowy porządek świata w biznesie i polityce [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia człowieka, 11 grudnia 1997, .
 • Toksyczne terapie [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia człowieka, 12 czerwca 1997, .
 • Religie a sekty [podczas konferencji:] Sekty - iluzja czy azyl?, 17 kwietnia 1997, .
 • Zadania świeckich w Kościele w obliczu 2000 roku [podczas konferencji:] Akcja Katolicka zadaniem dla świeckich, 14 grudnia 1996, .
 • Filozoficzne źródła neognozy [podczas konferencji:] Gnostycyzm antyczny i współczesna neognoza, 17 pazdziernika 1996, .
 • Sekty wyzwaniem duszpasterskim [podczas konferencji:] Kapłaństwo służebne w życiu i nauczaniu Jana Pawła II, 16 pazdziernika 1996, .
 • Sekty jako miejsce alternatywnych poszukiwań w środowisku [podczas konferencji:] Młodzież końca XX wieku, 10 maja 1996, .
 • Personalistyczna wizja rodziny [podczas konferencji:] Prawo dziecka do rodziny, 1 grudnia 1995, .
 • Puste obietnice i złudzenia tzw. szybkich terapii z uzależnień lansowanych w pseudoreligijnych ruchach w Polsce [podczas konferencji:] Ogólnopolska Sesja Duszpasterstwa Trzeźwości, 26 pazdziernika 1995, .
 • Kościół a demokracja [podczas konferencji:] Uniwersalność Cybernetyki, 24 maja 1995, .
 • Wiara w reinkarnację dawniej i dziś; Społeczne skutki wiary w reinkarnację [podczas konferencji:] Reinkarnacja - fakt czy urojenie?, 14 listopada 1994, .
 • O właściwą koncepcję ekologii [podczas konferencji:] Turystyka i Ekologia, 7 pazdziernika 1994, .
 • Paramasoneria a New Age [podczas konferencji:] New Age - pseudoreligia, 25 listopada 1993, .
 • Aktywność społeczna katolików w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Sesja: W 15 - lecie pontyfikatu Jana Pawła II, 18 pazdziernika 1993, .
 • Ewolucja nauczania Kościoła w zakresie zaangażowania chrześcijan w życie społeczne [podczas konferencji:] Zaangażowanie chrześcijan w życiu społecznym, 31 maja 1993, .
 • Zagrożenie wiary przez sekty [podczas konferencji:] Społeczeństwo polskie na progu III Rzeczypospolitej, 24 maja 1993, .
 • Jaka ekologia? [podczas konferencji:] Chrześcijanin a świat stworzeń. Etyka - Ekologia - Ekonomia, 16 maja 1993, .
 • Lustracja a chrześcijanie [podczas konferencji:] Krajowa Konferencja Cybernetyki pt. Uniwersalność cybernetyki, 7 maja 1993, .