ks. prof. dr hab. Antoni Żurek  Publikacje:

  Monografie:
  • Ojcowie Kościoła - twórcy i świadkowie Tradycji, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013. [szukaj w bibliotece]
  • "Mysterium passionis - corpus et sanguis Christi - communio" : eucharystia sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele łacińskim czwartego i początku piątego wieku, Katowice: Księgarnia św. Jacka 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Święty Bazyli Wielki, Kraków: Wydawnictwo WAM 2009. [szukaj w bibliotece]
  • Pierwsze wieki Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Stanisław ze Szczepanowa, Kraków: Wydawnictwo WAM 2007. [szukaj w bibliotece]
  • Cezary z Arles, Kraków: Wydawnictwo WAM 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Święty Stanisław ze Szczepanowa - biskup krakowski, Tarnów ; Szczepanów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003. [szukaj w bibliotece]
  • Z Chrystusem za przykładem Maryi, w nowe tysiąclecie : rozważania na nabożeństwa majowe oprate na liście Jana Pawła II "Novo millennio ineunte", Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001. [szukaj w bibliotece]
  • Z Maryją uwielbiajmy Boga, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]
  • Pierwsze wieki Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • Święty Stanisław ze Szczepanowa, biskup - męczennik, Szczepanów: [s.n.] 2000.
  • Duszpasterz końca epoki patrystycznej : tożsamość kapłana w świetle "De vita contemplativa" Juliana Pomeriusza, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998. [szukaj w bibliotece]
  • Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 1998. [szukaj w bibliotece]
  • Wprowadzenie do Ojców Kościoła, Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy 1993. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Disciplina arcani w nauczaniu i praktyce duszpasterskiej św. Ambrożego [w:] W. Gajewski, B. Górka [red.], Disciplina arcani w chrześcijaństwie, Kraków: Wydawnictwo WAM - Księża Jezuici 2015, s. 125-141.
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie [w:] M. Kluz, T. Maziarka, L. Rojowski, A. Żurek [red.], Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Jana Pawła II w Krakowie (2004 – 2014), Tarnów: Biblos 2014, s. 11-24.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Specyfika Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie [w:] A. Żurek, J. Jurkiewicz [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Biblos 2013, s. 309-317.
  • [szukaj w bibliotece]
  • „Jeden chrzest w jednym i świętym Kościele” – w poszukiwaniu istoty donatyzmu [w:] F. Drączkowski i inni [red.], Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, Lublin: Polihymnia 2012, s. 123-132.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Studia o charakterze teologicznym i religijnym w diecezji tarnowskiej od początków jej dziejów. Instytucje [w:] A. Gąsior, J. Królikowski [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej, T. 2 Instytucje i wydarzenia, Tarnów: Biblos 2012, s. 209-226.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wstęp [w:] A. Żurek [red.], Odpowiedzialność za życie i stworzony świat, Tarnów: Biblos 2011, s. 7-8.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Sacramentum crucis – w duszpasterstwie i teologii ponicejskich Ojców Kościoła [w:] A. Paciorek, A. Tronina, P. Łabuda [red.], Krzyż Twój wielbimy, Tarnów: Biblos 2011, s. 393-410.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katechumenat – próba wiary czy charakteru? [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki [red.], Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, Lublin: 2011, s. 193-205.
  • Diacono defectu presbiteri. Il carattere del servizio del diacono nel V-VI secolo alla luce dei concili della Chiesa latina [w:] [red.], Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei padri della Chiesa, Roma: 2010, s. 341-350.
  • Sytuacja prawna laikatu w Kościele pierwszych wieków [w:] P. Majer, A. Wójcik [red.], Lex Tua Veritas. Księga pamiątkowa dedykowana Jego Magnificencji ks. prof. Janowi Maciejowi Dyduchowi z okazji 70. rocznicy urodzin, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 361-370.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wstęp [w:] A. Żurek [red.], Biskupi Tarnowscy okresu komunistycznego: ks. bp Jan Piotr Stepa i ks. abp Jerzy Karol Ablewicz, Tarnów: Biblos 2010, s. 5-12.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pamięć zapisana w zwyczaju [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku, Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 2010, s. 49-57.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wpływ św. Pawła na nawrócenie Augustyna oraz na jego formacje teologiczną [w:] M. Bednarz, P. Łabuda [red.], Orędzie Pawłowe – aktualne jeszcze dzisiaj?, Tarnów: Biblos 2009, s. 173-187.
  • [szukaj w bibliotece]
  • „Doctor meus… quem veneror ut patrem” – św. Ambroży w pamięci św. Augustyna [w:] A. Reginek, G. Strzelczyk, A. Żądło [red.], Omnia tempus habent, Katowice: Księgarnia św. Jacka, Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego 2009, s. 66-75.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dramat obcości [w:] J. Stala, J. Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II (Tarnów, 9-10 VI 1987), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 269-274.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Mysterium fidei – mysterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej w literaturze wczesnochrześcijańskiej [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Sympozja Kazimierskie VI, Lublin: 2008, s. 157-166.
  • Przygotowanie katechumenów i obrzęd chrztu w świetle katechez Jana Chryzostoma [w:] N. Widok [red.], Czasy Jana Chryzostoma i jego pasterska pedagogia, Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego 2008, s. 205-215.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Jan Chryzostom – „biskup jałmużnik” [w:] S. Sojka, J. Stala [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Biblos 2007, s. 567-576.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Pierwsza Komunia Święta osób dorosłych w praktyce Kościoła pierwszych wieków [w:] J. Stala [red.], Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania, Kielce: Wydawnictwo Jedność 2007, s. 73-82.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Wstęp [w:] Augustyn z Hippony [red.], Augustyn z Hippony, O chrzcie, Kraków: 2006, s. 5-23.
  • Wstęp [w:] A. Żurek [red.], Człowiek i jego religijność, Tarnów: Biblos 2006, s. 7-11.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Znaleźć spokój serca – religijność człowieka w świetle „Wyznań” św. Augustyna [w:] M. Drożdż [red.], Człowiek między losem a wyborem. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Władysławowi Szewczykowi, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006, s. 323-332.
  • [szukaj w bibliotece]
  • „Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jakby gołębica” (J 1,32)- w świetle tradycji patrystycznej [w:] S. Hałas, P. Włodyga [red.], Pan moją mocą i pieśnią (PS 118,14), Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 305-319.
  • [szukaj w bibliotece]
  • W poszukiwaniu pokoju serc i Mądrości – św. Augustyn w oczach własnych i współczesnych [w:] W. Dawidowski [red.], Święty Augustyn dzisiaj, Kraków: 2006, s. 9-21.
  • Człowiek szuka Boga – religijność według św. Augustyna [w:] A. Żurek [red.], Człowiek i jego religijność, Tarnów: Biblos 2006, s. 129-148.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Katechumenat i chrzest w Kościele starożytnym – na przykładzie Antiochii w IV wieku [w:] R. Biel [red.], Ku liturgii nadziei, Tarnów: Biblos 2005, s. 117-128.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Lex Ecclesiae i ius imperiale - chrystianizacja prawa rzymskiego po edykcie mediolańskim (313 rok) [w:] Piotr Majer, Andrzej Wójcik [red.], Lex tua in corde meo : studia i materiały dedykowane Jego Magnificencji Biskupowi Tadeuszowi Pieronkowi z okazji 40-lecia pracy naukowej, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2004, s. 585-598.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Leoncjusz z Arles [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 794-794.
  • Leoncjusz z Cezarei Kapadockiej [w:] Feliks Gryglewicz, Romuald Łukaszyk, Zygmunt Sułowski [red.], Encyklopedia katolicka, T. 10, Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2004, s. 795-795.
  • Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle najstarszych źródeł [w:] B. Wójcik [red.], Święty Stanisław patronem ładu społecznego, Tarnów: Biblos 2003, s. 17-28.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Czy teologia obejdzie się bez nauki i kultury? – dylemat widziany z perspektywy Ojców Kościoła [w:] S. Budzik, M. Heller [red.], Fides quaerens intellectum, Tarnów: 2002, s. 27-48.
  • Wpływ św. Cezarego z Arles (+542/3 r.) na życie i kształt miasta Arles [w:] B. Iwaszkiewicz-Wronikowska, D. Próchniak [red.], Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późnoantycznego, Lublin: 2002, s. 77-87.
  • Święci synowie świętych matek [w:] E. Osewska, J. Stala [red.], Drogi katechezy rodzinnej, Poznań: Księgarnia Świętego Wojciecha 2002, s. 228-239.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Od „paterfamilias” do „Pater noster”. Kontekst kulturowy pojęcia Boga jako „naszego Ojca” w literaturze patrystycznej [w:] Iwonna Salamonowicz-Górska et al. [red.], Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, s. 18-28.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Chrześcijanie a „upadający Rzym” [w:] Iwonna Salamonowicz-Górska et al. [red.], Bóg Ojciec i przełom wieków w myśli patrystycznej, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2001, s. 133-145.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Biblijne podstawy nauki św. Augustyna na temat genezy diabła [w:] H. Pietras [red.], Demonologia w nauce Ojców Kościoła, Kraków: Wydawnictwo WAM 2000, s. 91-98.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Czasopisma parafialne - zjawisko kulturowe i problem biblioteczny [w:] W. Bober [red.], Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym, Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej 1999, s. 225-228.
  • [szukaj w bibliotece]
  • "Początkiem grzechu pycha" - geneza grzechu Adama według św. Augustyna [w:] H. Pietras [red.], Grzech pierworodny, Kraków: Wydawnictwo WAM 1999, s. 101-108.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Święty Augustyn komentuje "Księgę Rodzaju" [w:] M. Heller, M. Drożdż [red.], Początek świata - Biblia a nauka, Tarnów: Biblos 1998, s. 101-117.
  • [szukaj w bibliotece]
  • "Ojcowie Kościoła a nauka" czyli dalszy ciąg nieporozumienia [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram [red.], Ojcowie Kościoła wobec filozofii i kultury klasycznej, Lublin: Polihymnia 1998, s. 13-24.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Tajemnica wiary [w:] M. Zając, Cz. Noworolnik [red.], W Duchu i Prawdzie, Tarnów: Biblos 1997, s. 135-140.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Późnopatrystyczne modele doskonałości chrześcijańskiej [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki, M. Szram [red.], Droga doskonalenia chrześcijańskiego w epoce patrystycznej, Lublin: Polihymnia 1997, s. 103-114.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Kochaj i czyń co chcesz [w:] W. Szewczyk [red.], Świat ludzkich uczuć, Kraków: Biblos 1997, s. 219-228.
  • [szukaj w bibliotece]
  • To czyńcie na moją pamiątkę [w:] M. Zając, Cz. Noworolnik [red.], W Duchu i Prawdzie, Tarnów: Biblos 1997, s. 141-145.
  • [szukaj w bibliotece]
  • "Jesteśmy duszą świata" - moralne podstawy samoświadomości chrześcijańskiej w świetle apologii wczesnochrześcijańskiej [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki [red.], Godność chrześcijanina w nauczaniu Ojców Kościoła, Lublin: 1996, s. 37-47.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Ewangelizacyjny charakter apologii wczesnochrześcijańskiej? [w:] F. Drączkowski, J. Pałucki [red.], Ewangelizacja w epoce patrystycznej, Lublin: 1994, s. 125-131.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Liturgia eucharystyczna jako sakramentalne uczestnictwo w liturgii niebiańskie [w:] W. Myszor i E. Stanula [red.], Pokarm nieśmiertelności : Eucharystia w życiu pierwszych chrześcijan : praca zbiorowa, Katowice: 1987, s. 213-220.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dziedzictwo porozumienia mediolańskiego z 313 roku [w:] Currenda : de notificationibus, R. 164 Nr 1 2014, s. 79-85. [szukaj w bibliotece]
  • Chrystianizacja prawa po „Edykcie Mediolańskim” [w:] Vox Patrum, R. 34 t. 61 2014, s. 73-88. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Dobra doczesne a nadzieja życia wiecznego z perspektywy Ojców Kościoła [w:] Vox Patrum, R. 33 t. 60 2013, s. 535-545. [szukaj w bibliotece]
  • „Wierzę w Boga Stworzyciela” – geneza i sens formuły [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXII/1 2013, s. 73-84. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza eucharystyczna św. Augustyna [w:] Vox Patrum, R. 32 t. 57 2012, s. 853-862. [szukaj w bibliotece]
  • Apologia to nie tylko odpieranie zarzutów [w:] Poślij mnie, R. 20 nr 4 2012, s. 8-10. [szukaj w bibliotece]
  • Starość – sędziwość – dojrzałość. „Senex” i „senctus” w literaturze galijskiej V – VI wieku [w:] Vox Patrum, R. 31 t. 56 2011, s. 393-400. [szukaj w bibliotece]
  • Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie w latach 2004-2010 [w:] Currenda : de notificationibus, R. 161 Nr 2 2011, s. 304-310. [szukaj w bibliotece]
  • „Nawróceni chrześcijanie” – duchowość galijskich arystokratów IV-V wieku [w:] Vox Patrum, R. 30 t. 55 2010, s. 809-820. [szukaj w bibliotece]
  • Słowo Dziekana WTST na św. Szczepana 2008 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVIII/2 2009, s. 113-115. [szukaj w bibliotece]
  • „Kościół jako nowy Izrael” w świadomości Kościoła starożytnego – na przykładzie Cezarego z Arles [w:] Studia Antiquitatis Christianae, T. 18 2009, s. 43-53.
  • Zaślubiny ziemskie i zaślubiny duchowe w tajemnicy chrztu – według Jana Chryzostoma [w:] Vox Patrum, R. 29 t. 53/54 2009, s. 83-93. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza przedchrzcielna i mistagogiczna w Hipponie w czasach św. Augustyna [w:] Ruch Biblijny i Liturgiczny, R. 62 nr 1 2009, s. 25-36. [szukaj w bibliotece]
  • Bóg miłosierny i do miłosierdzia wzywający według Jana Chryzostoma [w:] Teologia Patrystyczna, T. 5 2008, s. 13-26. [szukaj w bibliotece]
  • Codzienna Komunia święta w starożytności chrześcijańskiej – aspekt duszpasterski i teologiczny [w:] Vox Patrum, R. 28 t. 52/2 2008, s. 1381-1395. [szukaj w bibliotece]
  • Geneza i historia powstania Wydziału Teologicznego Sekcja w Tarnowie Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI/1 2007, s. 156-159. [szukaj w bibliotece]
  • Chrzest a zbawienie człowieka: ważność i konieczność chrztu w świetle polemiki Augustyna z donatystami [w:] Vox Patrum, R. 26 t. 49 2007, s. 755-766. [szukaj w bibliotece]
  • Co można wyczytać w gwiazdach? – zdaniem Ojców Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXV/2 2006, s. 91-100. [szukaj w bibliotece]
  • Wczesnochrześcijańska pobożność eucharystyczna [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 3 2005, s. 331-339. [szukaj w bibliotece]
  • Laudacja na cześć ks. dr hab. M. Bednarza z okazji wręczenia pamiątkowego tomu TST [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIV/1 2005, s. 145-145. [szukaj w bibliotece]
  • „Pokarm zwany Eucharystią” – w świetle wczesnochrześcijańskich świadectw [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 2 2005, s. 241-248. [szukaj w bibliotece]
  • Dei consul - Boży konsul [w:] Teologia Patrystyczna, T. 2 2005, s. 13-31. [szukaj w bibliotece]
  • Eucharystia – ofiara Nowego Przymierza, według Ojców Kościoła [w:] Currenda : de notificationibus, R. 155 Nr 1 2005, s. 63-71. [szukaj w bibliotece]
  • W szkole biblijnej św. Hieronima [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIII 2004, s. 101-116. [szukaj w bibliotece]
  • Relacje patriarchatu antiocheńskiego z papieskim Rzymem [w:] Vox Patrum, R. 24 t. 46/47 2004, s. 131-145. [szukaj w bibliotece]
  • Kościół w czasach ostatecznych w świetle Objaśnień Apokalipsy Cezarego z Arles [w:] Studia Antiquitatis Christianae, T. 17 2004, s. 167-175. [szukaj w bibliotece]
  • Ks. prof. dr hab. Jan Dudziak [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 5-9. [szukaj w bibliotece]
  • Prawo duszpasterzy do „życia z ewangelii” w świetle tradycji patrystycznej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 97-112. [szukaj w bibliotece]
  • Śp. ks. prof. Wojciech Kania [w:] Currenda : de notificationibus, R. 152 Nr 1 2002, s. 83-91. [szukaj w bibliotece]
  • Laikat rzymski w świetle Mów Leona Wielkiego [w:] Vox Patrum, R. 22 t. 42/43 2002, s. 293-302. [szukaj w bibliotece]
  • Ks. Wojciech Kania (1911-2000) [w:] Vox Patrum, R. 20 t. 38-39 2000, s. 777-779. [szukaj w bibliotece]
  • Tajemnica wcielenia w galijskiej literaturze V wieku na przykładzie Jana Kasjana [w:] Vox Patrum, R. 20 t. 38 - 39 2000, s. 267-280. [szukaj w bibliotece]
  • Skąd wziął się rok 2000? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 150 Nr 4 2000, s. 598-608. [szukaj w bibliotece]
  • Czy można świętować Dzień Pański tak jak pierwsi chrześcijanie, czyli o niedzieli abstrakcyjnie i konkretnie [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149 Nr 2 1999, s. 254-261. [szukaj w bibliotece]
  • Wkład środowiska tarnowskiego w badania nad antykiem chrześcijańskim [w:] Vox Patrum, R. 19 t. 36 - 37 1999, s. 117-134. [szukaj w bibliotece]
  • Gdy do Boga zwracamy się "Ojcze" [w:] Currenda : de notificationibus, R. 149 Nr 1 1999, s. 109-119. [szukaj w bibliotece]
  • Duch Święty jako Dar i Miłość według Augustyna [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XVII 1998, s. 36-46. [szukaj w bibliotece]
  • Studium Ojców Kościoła w formacji intelektualnej kapłana [w:] Dobry Pasterz, Z. 20 1997, s. 100-106. [szukaj w bibliotece]
  • Julian Pomeriusz i jego "De vita contemplativa". Aktualny stan badań [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XIV 1996, s. 197-207. [szukaj w bibliotece]
  • Kłopoty św. Augustyna z „Księgą Rodzaju” [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 2 1996, s. 265-278. [szukaj w bibliotece]
  • Śp. ks. Bronisław Grzesik [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 1 1996, s. 47-48. [szukaj w bibliotece]
  • Najstarsza homilia chrześcijańska [w:] Currenda : de notificationibus, R. 146 Nr 4 1996, s. 610-615. [szukaj w bibliotece]
  • Działalność charytatywna Kościoła w Galii V-VI wieku [w:] Vox Patrum, R. 16 t. 30 - 31 1996, s. 189-196.
  • Formacja intelektualno-ascetyczna duchowieństwa w V-VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, R. 13 t. 24 - R. 15 t. 29 1995, s. 173-180. [szukaj w bibliotece]
  • "Res Ecclesiae" w Kościele na przełomie V-VI wieku. Na przykładzie Galii [w:] Analecta Cracoviensia, T. 27 1995, s. 353-359. [szukaj w bibliotece]
  • Ks. W. Mendrala - w 25 rocznicę śmierci [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145 Nr 3 1995, s. 359-365. [szukaj w bibliotece]
  • New Age - stare poglądy w nowej postaci? [w:] Religioni et Litteris, Nr 7 1995, s. 15-19. [szukaj w bibliotece]
  • Demokracja i postęp szansą czy zagrożeniem dla "nowej kultury życia" [w:] Currenda : de notificationibus, R. 145 Nr 4 1995, s. 614-624. [szukaj w bibliotece]
  • Z czego żyje Kościół w Europie? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 2 1994, s. 283-286. [szukaj w bibliotece]
  • Z czego żyje ksiądz w Europie? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 3 1994, s. 457-460. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina jakich...mało [w:] Currenda : de notificationibus, R. 144 Nr 1-2 1994, s. 108-114. [szukaj w bibliotece]
  • "Misericodia pauperum" w nauczaniu Ojców Kościoła [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XII 1993, s. 211-220. [szukaj w bibliotece]
  • Od Septuaginty do Wulgaty - Biblia w Kościele pierwszych wieków [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XI 1992, s. 99-107. [szukaj w bibliotece]
  • Obrzęd zawarcia małżeństwa w sztuce starochrześcijańskiej [w:] Vox Patrum, R. 11 t. 20 - R. 12 t. 23 1992, s. 139-147. [szukaj w bibliotece]
  • "Minister Domini": patrystyczne fundamenty kapłaństwa - św. Ambroży [w:] Homo Dei, R. 60 1991, s. 27-34. [szukaj w bibliotece]
  • Katecheza Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, R. 10, t. 18 1990, s. 147-156. [szukaj w bibliotece]
  • Małżeństwo i prokreacja według Cezarego z Arles [w:] Vox Patrum, Z. 12-13 1987, s. 427-440. [szukaj w bibliotece]
  • Studia patrystyczne w Rzymie [w:] Collegium Polonorum, R. 8, T. 8 1986, s. 187-189.
  • Mysterium dominicae w Kościele pierwszych wieków [w:] Collegium Polonorum, R. 8, T. 8 1986, s. 81-96.
  • L'etica coniugale in Cesario di Arles: rapporti con Agostino e nuovi orientamenti [w:] Augustinianum, A. 15 1985, s. 565-578. [szukaj w bibliotece]
  • Literacki i teologiczny aspekt hagiografii patrystycznej [w:] Collegium Polonorum, R. 7, T. 7 1984, s. 140-155.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Znaczenie edyktu mediolańskiego ()
  • Sakramentologia wczesnochrześcijańska (501-10-050034)
  • Sakrament chrztu w nauce i praktyce wczesnego Kościoła (501-10-050023)
  • Kapłańska duchowość kleru tarnowskiego (290402)
  • K-ł tarnowski w okresie komunizmu ()
  • Instytucje wczesnochrześcijańskie (190402)
  • Inicjacja wczesnochrześcijańska (190401)
  • Inicjacja wczesnochrześcijanska (190401)
  • Eucharystia jako sakrament mistagogii wczesnochrześcijańskiej (19040001)

  Wygłoszone Referaty:

  • Donatyzm w Afryce Północnej: założenia doktrynalne [podczas konferencji:] Ortodoksja, herezja, schizma w Kościele starożytnym, 19 wrzesnia 2011, .
  • Senex i senectus w literaturze galijskiej V-VI wieku [podczas konferencji:] Stosunek do ludzi starszych w starożytności klasycznej i chrześcijańskiej, 25 listopada 2010, .
  • Katechumenat według Augustyna: próba wiary czy charakteru? [podczas konferencji:] Katechumenat i inicjacja chrześcijańska w Kościele starożytnym, 20 wrzesnia 2010, .
  • Otworzyć się na Nieskończoność – nadzieja nadająca sens egzystencji [podczas konferencji:] VIII Kongres Teologów Polskich, Sekcja patrystyczna, 13 wrzesnia 2010, .
  • „Converted Christians” – Spiritulity of Gallican Aristocracy in the IVth – V th centuries [podczas konferencji:] Model doskonałego chrześcijanina w spuściźnie Ojców Kościoła, 11 wrzesnia 2009, .
  • “Diacono defectu presbiteri”. Il carattere del servizio del diacono nel V-VI secolo alla luce dei concili della Chiesa latina [podczas konferencji:] Diakonia, diaconiae, diaconato. Semantica e storia nei Padri della Chiesa, 7 maja 2009, .
  • Małżeństwo rzymskie, chrześcijańskie, mistyczne [podczas konferencji:] Małżeństwo i wychowanie w nauczaniu św. Jana Chryzostoma, 27 listopada 2008, .
  • „Pamięć zapisana w zwyczaju” w świetle wczesnochrześcijańskiej kontrowersji na temat chrztu [podczas konferencji:] Pamięć i upamiętnienie w epoce późnego antyku, 1 czerwca 2008, .
  • Ból ciała i cierpienie duszy według św. Augustyna [podczas konferencji:] Sens cierpienia – sens choroby – sens śmierci w literaturze wczesnochrześcijańskiej, 20 listopada 2007, .
  • Miłosierdzie chrześcijańskie warunkiem miłosierdzia Bożego według św. Jana Chryzostoma [podczas konferencji:] Myśl teologiczna św. Jana Chryzostoma, 7 listopada 2007, .
  • Jan Paweł II a 1200. rocznica Soboru Nicejskiego [podczas konferencji:] Jan Paweł II a antyk chrześcijański, 28 listopada 2006, .
  • Misterium fidei – misterium tremendum. Transcendentny wymiar ofiary eucharystycznej [podczas konferencji:] Ofiara – kapłan – ołtarz w świecie późnego antyku, 7 czerwca 2006, .
  • Człowiek szuka Boga – religijność według św. Augustyna [podczas konferencji:] Człowiek potrzebuje Boga – o religijności człowieka, 24 listopada 2005, .
  • „Kościół jako nowy Izrael” w świadomości Kościoła późno patrystycznego – na przykładzie Cezarego z Arles [podczas konferencji:] Świat pogański, judaizm i chrześcijaństwo w okresie patrystycznym, 20 wrzesnia 2005, .
  • W poszukiwaniu pokoju serca i Mądrości. Św. Augustyn w świetle swoich pism i w oczach jego współczesnych [podczas konferencji:] Święty Augustyn dzisiaj, 2 grudnia 2004, .
  • Biskupi antiocheńscy IV – V wieku wobec biskupa Rzymu [podczas konferencji:] Papiestwo w starożytności chrześcijańskiej, 23 listopada 2004, .
  • Św. Grzegorz Wielki jako prorok swoich czasów [podczas konferencji:] W kręgu myśli św. Grzegorza Wielkiego, 27 pazdziernika 2004, .
  • Święty Stanisław ze Szczepanowa w świetle najstarszych źródeł [podczas konferencji:] Święty Stanisław patronem ładu moralnego, 7 marca 2003, .
  • Wpływ św. Cezarego na życie i kształt miasta Arles [podczas konferencji:] Biskup i jego rola w kształtowaniu miasta późno antycznego, 5 pazdziernika 2001, .
  • Tajemnica Wcielenia w galijskiej i afrykańskiej literaturze V-VI wieku na przykładzie Jana Kasjana i Fulgencjusza z Ruspe [podczas konferencji:] Tajemnica Wcielenia w nauce Ojców Kościoła, 27 listopada 2000, .
  • Chrześcijanie a upadający Rzym [podczas konferencji:] Chrześcijaństwo na przełomie wieków, 26 pazdziernika 2000, .
  • Czy teologia obejdzie się bez nauki i kultur? – dylemat widziany z perspektywy Ojców Kościoła [podczas konferencji:] Przyszłość w jedności, 16 marca 2000, .
  • Od Paterfamilias do Pater Noster – u źródeł nauki łacińskich Ojców Kościoła o Ojcu [podczas konferencji:] Ojcowie Kościoła o swoim Ojcu, 21 pazdziernika 1999, .
  • Czasopisma parafialne – zjawisko kulturowe i problem biblioteczny [podczas konferencji:] Problematyka czasopism a funkcje biblioteki akademickiej w procesie naukowo-dydaktycznym, 26 maja 1999, .
  • Geneza grzechu wg św. Augustyna [podczas konferencji:] Grzech pierworodny w nauce Ojców Kościoła, 19 wrzesnia 1997, .
  • Święty Augustyn komentuje Księgę Rodzaju [podczas konferencji:] Początek świata – Biblia a nauka, 12 kwietnia 1997, .
  • Ojcowie Kościoła a nauka. Na marginesie książki: G. Minois, „Kościół i nauka” [podczas konferencji:] Ojcowie Kościoła a kultura klasyczna, 23 wrzesnia 1996, .
  • Il vescovo amministratore di beni o maestro di spiritualità [podczas konferencji:] Vescovi e pastori in epoca teodosiana, 9 maja 1996, .
  • Późnoantyczny model doskonałości [podczas konferencji:] Asceza I doskonałość chrześcijańska w nauce Ojców Kościoła, 25 wrzesnia 1995, .
  • “Jesteśmy duszą świata” w świetle apologii wczesnochrześcijańskich [podczas konferencji:] Godność chrześcijanina według Ojców Kościoła, 26 wrzesnia 1994, .
  • Ewangelizacyjny charakter apologii wczesnochrześcijańskiej [podczas konferencji:] Ewangelizacja w epoce patrystycznej, 17 wrzesnia 1993, .
  • Poveri e Chiesa cristiana della Galia nei secoli V e VI: una specifità regionale? [podczas konferencji:] Cristianesimo e specifità regionali nel Mediterraneo latino (sec. IV – V), 6 maja 1993, .
  • Caritas w nauczaniu i praktyce Kościoła V i VI wieku na przykładzie Galii [podczas konferencji:] Praca charytatywna w starożytności chrześcijańskiej, 27 pazdziernika 1992, .
  • Wychowanie i kształcenie duchowieństwa w V i VI wieku w Galii na podstawie pism św. Cezarego z Arles [podczas konferencji:] Kapłaństwo w starożytności chrześcijańskiej, 29 pazdziernika 1991, .
  • Chrześcijanin, człowiek pokoju – na podstawie najstarszych tekstów patrystycznych [podczas konferencji:] Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, 27 kwietnia 1990, .
  • Mowy św. Cezarego z Arles jako przykład katechezy VI wieku [podczas konferencji:] Katecheza patrystyczna, 18 pazdziernika 1988, .