Monika Wiertek


  • Email: monika.wiertek@upjp2.edu.pl
  • Afiliacje:
    Funkcje redakcyjne: Vita Academica. Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie - Redaktor prowadzący