dr Piotr Duchliński  Curriculum Vitae:

  • 2010 - 2014 – Zastępca Dyrektora Instytutu Filozofii Akademii Ignatinaum.
  • 2008 – Adiunkt w Katedrze Etyki i Filozofii Społecznej w Instytucie Filozofii Akademii Ignatinuam w Krakowie
  • 2008 – wykłady na Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedegogicznej Ignatianum w Krakowie oraz w Międzywydziałym Instytucie Bioetyki Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
  • 2008 – obrona pracy doktorskiej, Romana Ingardena ontologiczne podstawy etyki, promotor: ks. dr hab. T. Biesaga, prof. UP JP II
  • 2003 - 2007 – studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym UP JP II
  • 1998 - 2003 – studia na Wydziale Filozoficznym UP JP II
  • 1997 - 2000 – studia na Wydziale Teologicznym UP JP II

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15: