ks. dr hab. Robert Biel  Curriculum Vitae:

  • 2013 – tytuł doktora habilitowanego: Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęciu kardynała Kurta Kocha
  • 2010 - 2012 – członek Rady Biskupiej
  • 2008 – członek prezydium CCPE (Consilium Commissionum Presbyteralium Europae)
  • 2004 - 2007 – członek Senackiej Komisji Wydawniczej PAT-u w Krakowie
  • 2003 - 2012 – wikariusz biskupi ds. zakonnych
  • 2003 - 2012 – przewodniczącym Diecezjalnej Rady ds. Osób Konsekrowanych
  • 2003 - 2012 – członek Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej
  • 2003 – adiunkt na Wydziale Teologicznym PAT Sekcja w Tarnowie
  • 1999 – członek PosT - Netzwerk der mittel- und osteuropäischen Pastoraltheologinnen und Pastoraltheologen
  • 1998 - 2006 – dyrektor Wydawnictwa Biblos
  • 1998 – członek Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
  • 1997 – doktorat: Lebens- und Todeszeichen der Kirche in Polen nach der Wende. Im Spiegel der Hirtenbriefe der polnischen Bischofskonferenz und der Berichte der Herder Korrespondenz.
  • 1992 - 1997 – studia specjalistyczne z zakresu teologii pastoralnej na Leopold-Franzens-Universitätw Innsbrucku
  • 1991 – obrona pracy magisterskiej na PAT w Krakowie pt. Aprioryzm Ludwika Feuerbacha interpretacji religii.
  • 1985 - 1991 – studia filozoficzno-teologiczne w Instytucie Teologicznym w Tarnowie

  Publikacje:

  Monografie:
  • [tłum.] K. Koch Kościele dokąd zmierzasz?, Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej "Gaudium" 2014.
  • [współautorstwo z:] Pius Segmüller, Mój święty szef. Komendant Pius Segmüller w rozmowie z ks. Robertem Bielem, Kraków: Wydawnictwo Św. Stanisława BM 2014.
  • [współautorstwo z:] Pius Segmüller, Im Dienste des Heiligen. Meine Erfahrungen mit Johannes Paul II. Ein Gespräch mit Robert Biel, Fribourg: Paulusverlag Academic Press Fribourg 2014.
  • Budownictwo sakralne i sprawy gospodarcze, Tarnów: [s.n.] 2014.
  • Parafia NMP Wspomożenia Wiernych, Tarnów: Artusgraf 2014.
  • Kościół Wielkiej Soboty. Paschalna wizja Kościoła w ujęcia kardynała Kurta Kocha, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012.
  • Tu wszystko się zaczęło…, Tarnów: Zakłady Graficzne "Drukarz" 2009.
  • Wczoraj i dziś Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009.
  • Wisi na krzyżu : kazania pasyjne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.
  • Słowo na drogę. Rok B, Cz. 2 : rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta, kazania pasyjne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.

  Więcej Publikacji:

  Monografie:
  • Słowo na drogę. Rok B, Cz. 3 : Homilie na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2006.
  • Ku liturgii nadziei : księdzu dr. Bolesławowi Margańskiemu w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005.
  • Słowo na drogę. Rok A, Cz. 3 : homilie na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005.
  • [współredakcja z:] K. Bułat, Słowo na drogę. Rok A, Cz. 2 : rozważania wielkopostne, homilie i komentarze na niedziele i święta, kazania pasyjne, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005.
  • Słowo na drogę. Rok B, Cz. 1 : rozważania adwentowe, homilie na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2005.
  • "Ludu, mój ludu" : kazania pasyjne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.
  • Słowo na drogę. Rok C, cz. 2 : rozważania wielkopostne, homilie i komentarze na niedziele i święta, kazania pasyjne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.
  • Słowo na drogę. Rok A, Cz. 1 : rozważania adwentowe, homilie na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.
  • Słowo na drogę. Rok C, Cz. 3 : homilie i komentarze na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2004.
  • Słowo na drogę. Rok B, Cz. 3 : homilie na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.
  • Słowo na drogę. Rok B, Cz. 2 : rozważania wielkopostne, homilie na niedziele i święta, kazania pasyjne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.
  • Gorzkie żale, przybywajcie : kazania pasyjne [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.
  • Słowo na drogę. Rok C, Cz. 1 : rozważania adwentowe, homilie na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2003.
  • Słowo na drogę. Rok B, Cz. 1 : rozważania adwentowe, homilie na niedziele i święta [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002.
  • Rozważajmy dziś, wierni chrześcijanie [red.], Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002.
  • [współredakcja z:] B. Margański, Agenda liturgiczna Diecezji Tarnowskiej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2002.
  • [współredakcja z:] J. Siedlarz, Słowo na drogę. Rok A, Cz. 2 : rozważania wielkopostne, homilie i komentarze na niedziele i święta, kazania pasyjne, Tarnów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydaw. PAN 2002.
  • [tłum.] W. Hoffsümmer, O winie w stągwiach, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001.
  • [współredakcja z:] K. Moskal, Słowo na drogę. Rok A, Cz. 1 : rozważania adwentowe, homilie na niedziele i święta, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2001.
  • Lebens- und Todeszeichen der Kirche in Polen nach der Wende, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2000.
  Artykuły Książkowe:
  • [tłum.] R. Hauke, Świętować życie z chrześcijanami i niechrześcijanami [w:] Peryferie wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa, Lublin: 2015, s. 201-225.
  • Kierunki rozwoju duszpasterstwa wielkomiejskiego [w:] W. Przygoda, M. Fijałkowski [red.], Peryferie wiary wyzwaniem dla duszpasterstwa, Lublin: 2015, s. 133-150.
  • Rodzina w cieniu zagrożeń cywilizacyjnych [w:] J. Stala, E. Osewska [red.], Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: 2014, s. 203-215.
  • Polsko-szwajcarskie dziedzictwo kulturowe – zarys [w:] R. Biel [red.], Mój święty szef. Komendant Pius Segmüller w rozmowie z ks. Robertem Bielem, Kraków: 2014, s. 8-32.
  • Nowa ewangelizacja w cieniu współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych [w:] D. Lipiec, K. Święs [red.], Polskie drogi nowej ewangelizacji, Lublin: 2014, s. 57-74.
  • Einführung [w:] [red.], Im Dienste des Heiligen. Meine Erfahrungen mit Johannes Paul II. Pius Segmüller - Ein Gespräch mit Robert Biel, Fribourg: 2014, s. 9-23.
  • Liturgie und Sakramentenpastoral postsozialistisch [w:] [red.], Christliche Identität in Europa auf dem Prüfstand. Pastoraltheologische Begegnungen: Horizonte und Optionen, Wien ; Gniezno: 2014, s. 184-194.
  • Wewnątrzkościelne źródła osłabienia wiary chrześcijan [w:] W. Przygoda, K. Święs [red.], Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, Lublin: 2013, s. 79-102.
  • Problemy laikatu w dobie PRL-u [w:] J. Jurkiewicz, A. Żurek [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: 2013, s. 45-52.
  • [tłum.] W. Klausnitzer, Drogi i bezdroża nowego ateizmu [w:] Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary, Lublin: 2013, s. 19-56.
  • Etika a kultúra v náuke blahoslavenégo Jána Pavla II [w:] H. Hrehová [red.], Etika a kultura, Trnava: 2012, s. 88-98.
  • Neue Herausforderungen der Taufpastoral in Polen [w:] W. Kasper, A. Kothgasser, A. Biesinger [red.], eil Taufe Zukunft gibt. Wegmarke für eine Weiterentwicklung der Taufpastoral, Ostfildern: 2011, s. 157-166.
  • Ku Kościołowi służby [w:] J. Stala [red.], Socjalizacja – wyzwanie współczesności, Tarnów: 2010, s. 159-171.
  • Izmedueuforije i zabrinutosti [w:] [red.], Teologia i Crkva u procesima europskih integracija, Split: 2008, s. 229-252.
  • Życie konsekrowane wobec prowokacji współczesnego świata [w:] J. Stala. St. Sojka [red.], Przebóstwiać to, co ludzkie, Tarnów: 2007, s. 329-339.
  • Katolicyzm polski wobec nowych wyzwań [w:] D. Ciszek, M. Urbańska [red.], W poszukiwaniu sensu wychowania, Tarnów: 2006, s. 55-59.
  • Społeczno-polityczne aspekty liturgii w dobie PRL-u [w:] R. Biel [red.], Ku liturgii nadziei. Księga jubileuszowa dedykowana ks. dr. Bolesławowi Margańskiemu, Tarnów: 2005, s. 423-436.
  • Troszczyć się o dobro wspólne [w:] W. Lechowicz [red.], W Trzecie Tysiąclecie : komentarz pastoralny do dokumentów II Polskiego Synodu Plenarnego, Tarnów: 2002, s. 65-76.
  Artykuły w Czasopismach:
  • W poszukiwaniu kształtu nowej ewangelizacji [w:] Roczniki Teologiczne, T. 61, z. 6 2014, s. 57-69.
  • Wychowanie religijne w kontekście kryzysu życia rodzinnego [w:] Roczniki Teologiczne, T. 61, fasc. 11 2014, s. 129-142.
  • Der christlich-jüdische Dialog im polnischen Kontext [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4, no 2 2014, s. 141-156.
  • Zwischen Woher und Wohin der heutigen Pastoral [w:] European Journal of Mental Health, Nr 1 2014, s. 99-102.
  • Die Atheisierung der Kultur im kommunistischen Polen und ihre Konsequenzen für die Gegenwart [w:] European Journal of Mental Health, Nr 2 2013, s. 212-231.
  • Zwischen Kairos und Gottlosigkeit der Wendezeit [w:] Pastoraltheologische Hefte, Nr 6 2013, s. 44-51.
  • Błogosławiony Jan Paweł II [w:] Studia Socialia Cracoviensia, [R.] 4, nr 3 2012, s. 113-121.
  • W trosce o życie konsekrowane [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI. Zeszyt okolicznościowy 2012, s. 37-47.
  • Die Seelsorge im kommunistischen Polen [w:] Ordensnachrichten, Nr 1 2012, s. 30-51.
  • Die Seelsorge in Polen vor und nach der Wende [w:] European Journal of Mental Health, Nr 2 2012, s. 184-203.
  • Seliger Johannes Paul II. Sohn Polens und Vater des vereinigten Europas [w:] The Person and the Challenges, Vol. 1, no 1 2011, s. 25-39.
  • Anthropologie und Theologie der Massenmedien, Freunde oder Feinde? Zum Verhältnis zwischen Kirche und Medien [w:] Pastoraltheologische Hefte, Nr 4 2011, s. 7-15.
  • Die Krise der sakramentalen Dimension des kirchlichen Lebens, Sakramente heute. Wandel der Sakramentenpastoral? [w:] Pastoraltheologische Hefte, Nr 3 2010, s. 6-13.
  • Duszpasterstwo chrzcielne w Polsce wczoraj i dziś [w:] Katecheta, R. 54, nr 12 2010, s. 70-77.
  • Rada do spraw osób konsekrowanych. Doświadczenia tarnowskie [w:] Życie konsekrowane, Nr 2 2010, s. 54-62.
  • Ordensleben in Polen im Schatten des Kommunismus [w:] Ordensnachrichten, Nr 3 2009, s. 36-57.
  • Die karitative Tätigkeit der katholischen Kirche im Schatten des Kommunismus in der VR Polen [w:] European Journal of Mental Health, Nr 4 2009, s. 221-246.
  • Planbare Dimensionen der Theologie, Pastorale Planung in der Kirche [w:] Pastoraltheologische Hefte, Nr 1 2009, s. 27-36.
  • Kirche im Schatten der Moderne [w:] Pastoraltheologische Hefte, Nr 1 2008, s. 85-93.
  • Unterwegs zur dieneden Kirche. Zu Geschichte und Gegenwart der Diakonie in der polnischen Kirche [w:] Diakonia, Nr 1 2008, s. 45-51.
  • Katolička Crkva u Poljskoj pred novim izazovima [w:] Vrhbosanska Katolicka Teologia, Nr 2 2007, s. 325-333.
  • Postawy społeczno – religijne diecezjan tarnowskich [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 416-421.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Między tradycją a nowoczesnością. Kościół w Polsce 25 lat po komunizmie [podczas konferencji:] Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. diecezji tarnowskiej, 21 lutego 2015, .
  • W trosce o przyszłość księży i księży przyszłości. Konferencje dla księży [podczas konferencji:] Konwikt KUL, 16 pazdziernika 2014, .
  • Kirche in Polen 25 Jahre nach der Wende [podczas konferencji:] Posiedzenie CCPE, 17 wrzesnia 2014, .
  • Kierunki rozwoju duszpasterstwa wielkomiejskiego [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów, 6 maja 2014, .
  • Wiara i życie eklezjalne w cieniu współczesnych zagrożeń [podczas konferencji:] XXVII Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, 12 listopada 2013, .
  • Nowa ewangelizacja w cieniu współczesnych zagrożeń [podczas konferencji:] Duszpasterskie Wykłady Akademickie, 29 sierpnia 2013, .
  • Wewnątrzkościelne źródła osłabienia wiary chrześcijan [podczas konferencji:] Międzynarodowe Sympozjum Stowarzyszenia Pastoralistów Polskich, 23 kwietnia 2013, .
  • Die Seelsorge postsozialistisch. Liturgie, Sakramente und Spiritualität nach der Wende [podczas konferencji:] Christliche Identität in Europa Fuadem Prüfstand. Pastoraltheologische Begegnungen: Horizonte und Optionen, 21 marca 2013, .
  • Priesterberufungen in Polen [podczas konferencji:] Posiedzenie CCPE, 25 lutego 2013, .
  • Współczesne zagrożenia wiary i życia eklezjalnego [podczas konferencji:] Dzień skupienia dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. diecezji tarnowskiej, 16 lutego 2013, .
  • Kościół w dobie kryzysu – wyzwania i nadzieje [podczas konferencji:] Adwentowy dzień skupienia dla samorządowców, 17 grudnia 2011, .
  • Kościół wobec wyzwań współczesności [podczas konferencji:] IV Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich „Cywilizacja i jej zagrożenia”, 13 listopada 2010, .
  • Nowe impulsy w duszpasterstwie chrzcielnym [podczas konferencji:] Sesja Księży Dziekanów, 30 wrzesnia 2010, .
  • Die Seelsorge im Atheismus gestern und heute [podczas konferencji:] Modern Atheism and our Answer as Priests, 29 wrzesnia 2010, .
  • Neue Herausforderungen der Taufpastoral in Polen [podczas konferencji:] Initiation – Taufe, 8 lipca 2010, .
  • Przesłanie Rady Kapłańskiej do Prezbiterium Diecezji Tarnowskiej [podczas konferencji:] Prezentacja Przesłania na sesji Księży Dziekanów, 27 maja 2010, .
  • Die Gabe und Aufgabe der priesterlichen Gemeinschaft [podczas konferencji:] Konferencja rad kapłańskich z Tarnowa i Hildesheim, 13 kwietnia 2010, .
  • Diecezjalna Rada ds. Osób Konsekrowanych. Doświadczenia tarnowskie [podczas konferencji:] Posiedzenie Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, 9 listopada 2009, .
  • Die Kirche im Schatten der Moderne [podczas konferencji:] PosTNetzwerk „Aufbruch II”, 16 listopada 2007, .
  • Euphorieund Sorgen des EU-Beitritts Polens [podczas konferencji:] Theology and Church in Process of European Integrations, 26 pazdziernika 2007, .
  • Kościół a pieniądze, kapłan a sprawy materialne [podczas konferencji:] Sesja Rady Kapłańskiej, 15 marca 2007, .
  • Der polnische Katholizismus in der pluralistischen Gesellschaft [podczas konferencji:] Fremdsprachige Seelsorge, 13 wrzesnia 2006, .
  • Gesellschaft im Wandel, Kirche im Wandel, Seelsorge im Wandel [podczas konferencji:] Fremdsprachige Seelsorge, 12 wrzesnia 2006, .
  • Politische und gesellschaftliche Aspekte der kirchlichen Tätigkeit nach dem EU-Beitritt Polens [podczas konferencji:] Fremdsprachige Seelsorge, 12 wrzesnia 2006, .
  • W poszukiwaniu kształtu dialogu [podczas konferencji:] Czy teologia potrzebuje nauk przyrodniczych?, 5 czerwca 2006, .
  • Die polnische Kirche nach der Wende vor neuen Herausforderungen [podczas konferencji:] Wykład wygłoszony dla Deutsch-polnische Gesellschaft, 22 pazdziernika 2003, .
  • Społeczne przesłanie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski [podczas konferencji:] Adwentowy dzień skupienia dla samorządowców, 13 grudnia 2002, .
  • Der polnische Katholizismus in der pluralistischen Gesellschaft [podczas konferencji:] Wykład wygłoszony dla Kolpingfamilie, 14 wrzesnia 2002, .
  • Die polnische Gesellschaft im Zeitalter der gesellschaftlichen Transformation [podczas konferencji:] Visionen für die Eine Welt?!, 19 sierpnia 2000, .
  • Laien im Dienst der Kirche – polnische Erfahrungen [podczas konferencji:] Sympozjum dla świeckich zorganizowanego dla Rady Duszpasterskiej diecezji Hildesheim i przedstawicieli laikatu z Tarnowa, 19 wrzesnia 1997, .