ks. dr Leszek Rojowski  Publikacje:

  Monografie:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] M. Kluz, T. Maziarka, A. Żurek, Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (2004-2014), Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2014.
  • [współautorstwo z:] Paweł Płatek, Kościół naszym domem : konspekty spotkań parafialnej rady duszpasterskiej na rok duszpasterski 2011/2012, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2011.
  • I consigli pastorali parrocchiali : dal Concilio Vaticano II alle sue attuazioni, Romae: Pontificia Università Lateranense 2001.
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]
  • Parafialna rada duszpasterska w diecezji tarnowskiej : od IV Synodu Diecezji Tarnowskiej po aktualne ukształtowanie [w:] Jerzy Jurkiewicz, Antoni Żurek [red.], Dzieje Diecezji Tarnowskiej. Tom 3, Memoriae Ecclesiae custos, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2013, s. 279-294.
  • „Caritas sacerdotalis” w diecezji tarnowskiej. Geneza, rozwój i współczesne ukształtowanie [w:] Piotr Grzanka [red.], Misericors : 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 281-298.
  • Kościół powszechnym sakramentem zbawienia [w:] P. Płatek [red.], Symbol Trójcy Świętej, Tarnów: 2012, s. 157-175.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • Ad aedicicationem Ecclesiae. Charytatywna działalność ks. infułata Stanisława Wójtowicza [w:] Piotr Grzanka [red.], Misericors : 75 lat działalności Caritas Diecezji Tarnowskiej : praca zbiorowa, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2012, s. 313-324.
  • Kościół jako komunia [w:] W. Piotrowski [red.], We współnocie z Bogiem : katecheza dorosłych, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 33-59.
  • Caritas Kościoła w Tygodniu Miłosierdzia. Historia pierwszych przedwojennych Tygodni Miłosierdzia w diecezji tarnowskiej [w:] Józef Stala [red.], Przestrzenie pracy socjalnej, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2010, s. 387-399.
  • Mikrut Antoni [w:] Andrzej Niedojadło [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 264-264.
  • Pękala Karol [w:] Andrzej Niedojadło [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 312-312.
  • Caritas Diecezji Tarnowskiej [w:] Andrzej Niedojadło [red.], Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 77-78.
  • Wójtowicz Stanisław [współatorstwo z:] P. Gajda [w:] Encyklopedia Tarnowa, Tarnów: Tarnowskie Towarzystwo Kulturalne 2010, s. 499-499.
  • Służyć słowem i czynem będącym w potrzebie [w:] Grzegorz M. Baran, Wiesław Piotrowski [red.], Być świadkiem miłości, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2009, s. 175-201.
  • Bł. Karolina Kózka - patronka Szkolnych Kół Caritas Diecezji Tarnowskiej [w:] J. Stala, J. Królikowski [red.], Zobowiązani do wiary. Po dwudziestu latach na drodze wyznaczonej przez Jana Pawła II, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2008, s. 149-158.
  • 70 lat Caritas Tarnowskiej. Historia powstania [w:] S. Sojka, J. Stala [red.], Przebóstwiać to co ludzkie. Księga pamiątkowa ku czci księdza biskupa Władysława Bobowskiego, Tarnów: Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej "Biblos" 2007, s. 555-565.
  Artykuły w Czasopismach:
  • [szukaj w bibliotece]
  • La scelta missionaria nell’attività del consiglio pastorale parrocchiale [w:] The Person and the Challenges, Vol. 4 no 2 2014, s. 235-251. [szukaj w bibliotece]
  • Doskonalenie współpracy pomiędzy duchowieństwem a świeckimi w parafialnych radach duszpasterskich [w:] Teologia Praktyczna, T. 14 2013, s. 91-111. [szukaj w bibliotece]
  • Sobór Watykański II a parafialne rady duszpasterskie [w:] Perspectiva : legnickie studia teologiczno-historyczne, R. 12, nr 1 2013, s. 145-159. [szukaj w bibliotece]
  • Jak doszło do powstania Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 162, nr 2 2012, s. 253-262. [szukaj w bibliotece]
  • „Caritas to przede wszystkim ludzie” - Kościół dobroczynny [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXXI. Zeszyt okolicznościowy 2012, s. 227-245. [szukaj w bibliotece]
  • Działalność charytatywna w parafii w świetle uchwał Synodów Diecezji Tarnowskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXX/2 2011, s. 85-108. [szukaj w bibliotece]
  • Działalności Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej w latach 1937-1939 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXIX/2 2010, s. 3-22. [szukaj w bibliotece]
  • Eucharystia prowadzi do służby ubogim [w:] Caritas : pismo Caritas Polskiej - duszpasterskiej instytucji charytatywnej Episkopatu Polski w Warszawie, Nr 3 2007, s. 8-10. [szukaj w bibliotece]
  • Charytatywna działalność Caritas Diecezji Tarnowskiej (I). Sprawozdanie za lata 1990 -1993 [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXVI 2007, s. 149-157. [szukaj w bibliotece]
  • Dlaczego Maryję nazywamy Matką miłosierdzia? [w:] Caritas : pismo Caritas Polskiej - duszpasterskiej instytucji charytatywnej Episkopatu Polski w Warszawie, Nr 4 2007, s. 5-7. [szukaj w bibliotece]
  • Szkolne Koło Caritas Diecezji Tarnowskiej:czym jest i jak je założyć? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 157, nr 1 2007, s. 135-149. [szukaj w bibliotece]
  • Miłosierdzie drogą do świętości [w:] Caritas : pismo Caritas Polskiej - duszpasterskiej instytucji charytatywnej Episkopatu Polski w Warszawie, Nr 2 2007, s. 7-9. [szukaj w bibliotece]
  • Natura i zadania parafialnej rady duszpasterskiej [w:] Currenda : de notificationibus, R. 154, nr 2 2004, s. 286-293. [szukaj w bibliotece]
  • Parafialna rada duszpasterska w diecezji tarnowskiej przed Soborem Watykańskim II [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXII/1 2003, s. 51-60. [szukaj w bibliotece]
  • Doradcza kompetencja parafialnej rady duszpasterskiej [w:] Tarnowskie Studia Teologiczne, T. XXI/1-2 2002, s. 295-307. [szukaj w bibliotece]
  • Parafialna rada duszpasterska: zagrożeniem czy szansą? [w:] Currenda : de notificationibus, R. 152, nr 1 2002, s. 145-151. [szukaj w bibliotece]

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Doskonalenie współpracy pomiędzy duchowieństwem i świeckimi w parafialnych radach duszpasterskich (501-10-050007)

  Wygłoszone Referaty:

  • Ewangelizacyjna i apostolska rola rodzinyjako domowego Kościoła [podczas konferencji:] Studium Rodziny w diecezji tarnowskiej, 10 listopada 2012, .
  • Jak doszło do powstania Związku „Caritas” Diecezji Tarnowskiej [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe 75 lat Caritas Diecezji Tarnowskiej, 19 kwietnia 2012, .
  • Program duszpasterski i organizacja duszpasterstwa w parafii [podczas konferencji:] Studium Proboszczowskie w diecezji tarnowskiej, 8 marca 2012, .
  • Rady duszpasterskie i ekonomiczne we wspólnocie parafialnej [podczas konferencji:] Kościół naszym domem, 8 pazdziernika 2011, .
  • Parafia miejscem urzeczywistniania Kościoła jako komunii [podczas konferencji:] Referat dla członków Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Tarnowskiej, 23 marca 2011, .
  • Rola i zaangażowanie świeckich w działalność Parafialnej Rady Duszpasterskiej [podczas konferencji:] Sympozjum naukowe dla Członków Rad Duszpasterskich Polonii Europy Zachodniej, 9 pazdziernika 2010, .
  • Proboszcz jak duszpasterz wobec współczesnych wyzwań [podczas konferencji:] konferencja dla proboszczów i administratorów parafii, 28 wrzesnia 2009, .
  • Przywracać nadzieję ubogim – Caritas Kościoła [podczas konferencji:] Referat dla członków Klubów Inteligencji Katolickiej w diecezji tarnowskiej, 25 stycznia 2004, .
  • Zadania i wyzwania dla parafialnej rady duszpasterskiej [podczas konferencji:] Referat dla członków parafialnych rad duszpasterskich w diecezji tarnowskiej, 29 marca 2003, .