s. dr Grażyna Weronika Dryl OSU  Curriculum Vitae:

  • 2011 – Wykłady i ćwiczenia: katechetyka, dydaktyka, metodyka, metodyka pisania pracy naukowej w MWIK WT UPJPII
  • 2008 – Wykłady i ćwiczenia z katechetyki w MWIK oraz ćwiczenia z katechetyki w WSD w Częstochowie
  • 2007 – Wykłady i ćwiczenia z katechetyki w MWIK, w Kijowsko-żytomirskim WSD w Worzelu (Ukraina) oraz WSD Karmelitów Bosych w Krakowie
  • 2006 – od 2006 wykłady i ćwiczenia z katechetyki, teologii pastoralnej, metodyki pisania pracy naukowej w Międzyzakonnym Wyższym Instytucie Katechetycznym
  • 2006 – Tytuł doktora teologii w KUL na podstawie rozprawy pt. Duchowa formacja katechetów