dr Tomasz Kornecki  Curriculum Vitae:

  • 2003 - 2007 – Doktorat PAT
  • 2003 - 2005 – Retoryka UJ
  • 1999 - 2004 – Prawo KUL
  • 1996 - 2001 – Teologia KUL

  Publikacje:

  Monografie:
  • [współautorstwo z:] Tadeusz Borutka, Wkład kulturowy błogosławionego Jana Pawła II w rozwój współczesnej cywilizacji, Kraków: Czuwajmy 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Promocja kultury przez media w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: WN PAT 2008. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Wybrane aspekty praw obywatela na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz nauczania Jana Pawła II [w:] Annales Canonici, 9 2013, s. 161-175.
  • Wybrane aspekty dobra rodziny oraz ochrony praw dziecka na podstawie przepisów Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku oraz nauczania Jana Pawła II skierowanego do rodaków w czasie pielgrzymek do Polski [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 11 2013, s. 291-303.
  • Odpowiedzialność w pracy dziennikarzy [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2 2010, s. 115-124.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
   Artykuły w Czasopismach:
   • Wybrane elementy papieskiego przesłania w encyklikach programowych Jana Pawła II oraz Benedykta XVI [w:] Roczniki Teologiczno-Pastoralne, 1 2010, s. 5-16.
   • Wybrane aspekty prawne relacji między państwem i Kościołem w Polsce [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1 2009, s. 203-211.
   • Analiza wybranych aspektów nauczania Jana Pawła II dotyczących zagrożeń ze strony mediów związanych z życiem rodzinnym oraz wychowaniem [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, 9 2009, s. 96-106.
   • Prawne i etyczne aspekty działalności dziennikarzy w świetle prawa prasowego i nauczania Jana Pawła II [w:] Biuletyn edukacji medialnej, 1 2009, s. 85-96.
   • Wpływ środków społecznego przekazu na wybrane aspekty funkcjonowania społeczeństwa [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 10 2009, s. 207-215.
   • Posługa Słowa Bożego na podstawie wybranych przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku - kanony 756-761 [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 9 2008, s. 167-178.
   • Chrześcijańskie rozumienie choroby oraz sakrament chorych w ujeciu Kodeksu Prawa Kanonicznego [w:] Theologos, 1 2008, s. 32-41.
   • Godność osoby ludzkiej jako podstawa gospodarki w nauczaniu Jana Pawła II oraz Benedykta XVI [w:] Człowiek, granice państw, gospodarka, 1 2008, s. 97-108.
   • Posługa lekarza jako wyraz miłości bliźniego [w:] Polonia sacra, 22 (66) 2008, s. 225-232.
   • Funkcjonowanie mass-mediów w ustawodawstwie Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawodawstwie kościelnym [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7 2007, s. 125-135.
   • Praca w nauczaniu biskupa, arcybiskupa i kardynała Karola Wojtyły [w:] Świat i Słowo, 2 (9) 2007, s. 141-163.
   • Regulacja prawna dotycząca uczelni katolickich w ustawodawstwie kościelnym oraz w ustawodawstwie Rzeczypospolitej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 7 2006, s. 159-170.
   • Tematyka moralno-religijna i społeczna w programach telewizyjnych "Fronda" [w:] Świat i Słowo, 2 (7) 2006, s. 205-218.
   • Regulacja prawna dotycząca stowarzyszeń w ustawodawstwie kościelnym oraz w ustawodawstwie Rzeczypospolitej [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5 2004, s. 167-176.
   • Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne [w:] Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne, 5 2004, s. 167-176.

   Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

   Wygłoszone Referaty:

   • Osoba niepelnosprawna w narodzie. Refleksja teologiczna [podczas konferencji:] II Kongres Wartości Życia Osób Niepełnosprawnych., 2 grudnia 2017, .
   • Prawa osoby niepełnosprawnej w oparciu o regulacje Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r [podczas konferencji:] Niepełnosprawni dla życia, 3 grudnia 2016, .
   • „Antywartości” we współczesnym przekazie medialnym [podczas konferencji:] Etyka mediów, etyczność w mediach, 19 maja 2016, .
   • Związki rodzinne Jana Pawła II z Białą [podczas konferencji:] 290 rocznica nadania Białej praw miejskich, 7 wrzesnia 2013, .
   • Godność osoby ludzkiej jako podstawa gospodarki w nauczaniu Jana Pawła II oraz Benedykta XVI [podczas konferencji:] Człowiek, granice państw, gospodarka, 0  0000, .