dr Joanna Małocha


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w sesji zimowej 2019/20 - środa 21.02, godz. 16.30-18.00, s. 014b lub gabinet 039c
  Dyżur w semestrze letnim 2029/20 - wtorek godz. 15.00-16.30, s. 014b lub 039c

Curriculum Vitae:

 • 2019 – odbycie stażu naukowego na Uniwersytecie w Lublanie w ramach projektu unijnego „Skonsolidowany Plan Rozwoju UPJPII”
 • 2019 – uzyskanie certyfikatu i uprawnień Tutora I stopnia
 • 2019 – Wyjazd szkoleniowy w ramach programu ERASMUS+ na Uniwersytet Maltański
 • 2019 – objęcie funkcji Wydziałowego Koordynatora ds. tutoringu
 • 2018 - 2020 – pełnienie funkcji Zastępcy Kierownika projektu unijnego "Uniwersytet Młodego Odkrywcy"
 • 2018 – objęcie funkcji Wydziałowego Pełnomocnika ds. nauczania na odległość
 • 2017 - 2019 – pełnienie funkcji Kierownika Historycznych Warsztatów E-learningowych dla Młodzieży
 • 2011 – doktorat na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
 • 2011 – zatrudnienie na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie (etat)
 • 2009 – Zatrudnienie na etacie archiwisty w centralnym Archiwum Prowincji św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię OO. Franciszkanów Konwentualnych w Krakowie
 • 2008 – prowadzenie zajęć w Centrum Szkolenia na Potrzeby Sił Pokojowych NATO w Kielcach
 • 2008 – podjęcie wykładów na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 • 2008 – studia specjalistyczne na UŚ w Katowicach
 • 2007 – uzyskanie magisterium z archeologii na Uniwersytecie Jagiellońskim
 • 2007 – studia specjalistyczne na UKSW w Warszawie
 • 2007 – uzyskanie licencji archiwistycznej w Archiwum Państwowym w Krakowie
 • 2006 - 2011 – zatrudnienie na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (umowa zlecenie)
 • 2006 - 2009 – podjęcie funkcji sekretarza Warsztatów Historycznych na Wydziale Historii Kościoła PAT
 • 2006 – uzyskanie tytułu licencjata (kanonicznego) na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2005 – uzyskanie magisterium z historii na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2004 – ukończenie Studium Pedagogicznego na Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 • 2003 – początek udziału w badaniach archeologicznych na terenie Małopolski i Podkarpacia (m.in. Ojców, Leszna Górna, Muszyna, Prusiek, Rajbrot, Kraków, Gosławice) - prace wykopaliskowe, rekonstrukcja i opracowywanie materiału zabytkowego
 • 2001 – ukończenie studium języka francuskiego oraz kultury i cywilizacji szwajcarskiej na l’Université de Genève

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Typologiczno-chronologiczna analiza zespołu średniowiecznych militariów oraz elementów oporządzenia jeździeckiego z Lipowca [w:] Zdzisław Gogola [red.], Habent omnia tempora sua. Prace ofiarowane ks. prof. dr. hab. Januszowi Wyciśle, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 285-301.
 • [szukaj w bibliotece]
 • "Thec Escape to Egipt according to Coptic tradition", red. E. Lambelet, wyd. Lehnert&Landrock, Cairo 1993, ss. 65 - recenzja [w:] Józef C. Kałużny [red.], Starożytność Chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 255-258.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Czas męczeństwem mierzony - analiza historyczna tekstu "Kalendarium Romanum" [w:] Józef C. Kałużny [red.], Starożytność Chrześcijańska. Materiały zebrane, T. 3, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012, s. 43-63.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Św. Miron z Kizyku – tajemniczy męczennik achajski [w:] Józef C. Kałużny [red.], Starożytność Chrześcijańska, Kraków: UNUM 2010, s. 123-127.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Heraldyka kościelna a dzieje zamku „Lipowiec” [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Symbolika w heraldyce kościelnej, Kraków: UNUM 2010, s. 139-150.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Od reniferów z Lascaux do niedźwiedzia ze Ślęży – motywy zoomorficzne [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Symbol – Znak – Przesłanie. Symbolika Zwierząt, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2009, s. 145-164.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Franciszek Józef Góralczyk FZŚ [w:] Zdzisław Gogola, Bronisława Fima, Aleksandra Mączka [red.], Świeccy Franciszkanie w Krakowie przy klasztorze św. Franciszka w XX wieku, Kraków: Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwa Słowaków w Polsce 2009, s. 157-159.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Archeologia i historia o Lipowcu – 30 lat później... [współatorstwo z:] 1 [w:] Archeologia okresu nowożytnego w Karpatach polskich, Krosno: MITEL 2008, s. 319-339.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Rośliny w ikonografii wczesnochrześcijańskiej – zarys zagadnienia [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Symbolika roślin. Heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 63-71.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Historia badań archeologiczny na terenie franciszkańskiego kompleksu sakralno-mieszkalnego w Krakowie [w:] Andrzej Bruździński, Zdzisław Gogola [red.], „Umiłowany od wszytkiego miasta” w 770. rocznicę przybycia franciszkanów do Krakowa (1237 – 2007), Kraków: UNUM 2007, s. 199-214.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zapomniany wzór barokowej pobożności – o świętobliwej Ludowice z Kęt słów parę... [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Cnoty i wady. Społeczeństwo baroku po obu stronach Karpat, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2007, s. 209-218.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Wybrane archeologiczne i literackie świadectwa kultu św. Wiktorii Rzymskiej [w:] Józef Marecki, Lucyna Rotter [red.], Pośrednicy łask, Kraków: Wydawnictwo Naukowe PAT 2006, s. 39-57.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • E-learning w nauczaniu archiwistyki i nauk pomocniczych historii [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Akademia On-line "Wprowadzenie do edukacji przyszłości", 24 pazdziernika 2019, .
 • Trzy pieczenie na jednym ogniu, czyli wykorzystanie e-learningu do promowania dowolnej dziedziny w projektach dydaktycznych [podczas konferencji:] X Ogólnopolska Konferencja Polski MoodleMoot, 18 czerwca 2019, .
 • Konflikty, władza, pieniądze i sława na wybranych obrazach Mistrza polskiego malarstwa historycznego [podczas konferencji:] Władza, pieniądze, sława - konflikty na przestrzeni dziejów, 6 czerwca 2019, .
 • Prowadzenie panelu "Nauki społeczne" [podczas konferencji:] Badania młodych naukowców inspirowane chrześcijaństwem, 24 maja 2019, .
 • Prowadzenie panelu I [podczas konferencji:] Ukryte perły archiwistyki, 24 maja 2019, .
 • Unikatowy pamiętnik - zapiski o. Alojzego Karwackiego jako wielowątkowe źródło historyczne [podczas konferencji:] Ukryte perły archiwistyki, 24 maja 2019, .
 • Prowadzenie panelu "Miscellanea" [podczas konferencji:] XXI Ogólnopolski Zjazd Studentów Archiwistyki, 26 kwietnia 2019, .
 • Między nagością a odzieniem - rola tatuażu na przykładzie koptyjskiego kręgu kulturowego [podczas konferencji:] X Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Symbol - Znak - Rytuał. Nagość i odzienie", 3 grudnia 2018, .
 • Panel dyskusyjny - Czy humanistyka ma przyszłość? [podczas konferencji:] Jaką przyszłość ma humanistyka?, 29 pazdziernika 2018, .
 • Z przeszłości w XX wiek - wybrane tradycyjne stroje rdzennych mieszkańców Afryki [podczas konferencji:] Ciało, strój, biżuteria w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XX wieku, 12 pazdziernika 2018, .
 • Losy wybranych wschodniogalicyjskich domów Sióstr Felicjanek w latach 1918-1920 w świetle wspomnień ze zbiorów archiwum prowincjalnego [podczas konferencji:] Drogi ku niepodległości i troska o wolność w II Rzeczypospolitej w świetle archiwaliów kościelnych, 24 maja 2018, .
 • Dwie pieczenie na jednym ogniu, czyli promocyjno-dydaktyczny projekt na trudnym gruncie historycznym [podczas konferencji:] IV Kongres Rozwoju Edukacji, 30 listopada 2017, .
 • Tak nas widzą, jak się piszemy - obraz rodzimej historii w wybranych materiałach dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego. [podczas konferencji:] Wspólnota różnorodności – dziedzictwo kulturowe Czwórki Wyszehradzkiej, 15 listopada 2017, .
 • Wykorzystanie zasobów internetowych na lektoracie języków rzadkich na przykładzie zajęć z języka koptyjskiego [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Dydaktyki Akademickiej Ideatorium, 8 czerwca 2017, .
 • Koptyjska symbolika Nativitas na podstawie wybranych pieśni bożonarodzeniowych [podczas konferencji:] Badania młodych naukowców inspirowane chrześcijaństwem, 19 maja 2017, .
 • E-learning na lektoracie języka koptyjskiego w opinii wykładowcy i studentów [podczas konferencji:] Kreatywność w kształceniu zdalnym i funkcjonowaniu w Sieci, 6 marca 2017, .
 • Teoretyczny model kompetencji nauczyciela języka koptyjskiego pracującego w środowisku europejskim [podczas konferencji:] Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: kierunki rozwoju, nowe wyzwania, rekomendacje, 16 wrzesnia 2016, .
 • Indywidualizacja materiałów dydaktycznych do nauczania języka koptyjskiego w przypadku słuchaczy studiów niefilologicznych z polskim jako językiem pierwszym [podczas konferencji:] Indywidualizacja procesu nauczania języków obcych – badania naukowe i praktyka, 26 pazdziernika 2012, .
 • Dzieje kultu Chionii, Ireny i Agape z Tesaloniki czyli kontynuacja ze szczyptą zmiany [podczas konferencji:] XI Sympozjum Kazimierskie poświęcone kulturze świata późnego antyku i wczesnego chrześcijaństwa. Kontynuacja i zmiana w procesie chrystianizacji starożytnego świata, 29 wrzesnia 2012, .
 • Trzy święte z Tesalonik. Dzieje kultu od starożytności do czasów współczesnych [podczas konferencji:] Zło w człowieku, Kościele i świecie, 21 wrzesnia 2012, .
 • Kompetencje nauczycieli języków rzadkich (na przykładzie języka koptyjskiego) - potrzeby i realia polskich szkół wyższych [podczas konferencji:] Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne, 12 wrzesnia 2012, .
 • Kompetencje nauczycieli języków rzadkich (na przykładzie języka koptyjskiego) – potrzeby i realia polskich szkół wyższych [podczas konferencji:] Dydaktyka języków obcych a kompetencje ogólne, 12 kwietnia 2012, .
 • Symbolika w mitologii egipskiej [podczas konferencji:] Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata, 8 pazdziernika 2011, .
 • Anielskie kształty… [podczas konferencji:] Symbol – Znak – Przesłanie. Barwy i kształty, 12 lutego 2011, .
 • Chrześcijański Terencjusz, czyli o Hrotsvicie z Gandersheim słów kilka [podczas konferencji:] Wkład zakonów i zgromadzeń zakonnych w rozwój kultury i cywilizacji europejskiej, 20 maja 2010, .
 • O koptyjskich detalach architektonicznych uwag parę… [podczas konferencji:] Pogranicza Chrześcijaństwa, 12 maja 2010, .
 • Czas męczeństwem mierzony, czyli o Kalendarium Romanum uwag parę [podczas konferencji:] Kult Męczenników Cesarstwa Rzymskiego, 23 kwietnia 2010, .
 • Historia badań archeologicznych na terenie gminy Nowy Wiśnicz (zarys zagadnienia) [podczas konferencji:] Klasztor Karmelitów Bosych w Nowym Wiśniczu jako wotum zwycięstwa pod Chocimiem, 25 listopada 2009, .
 • Rzemiosło czy sztuka? O wyrobach koptyjskich uwag parę [podczas konferencji:] Symbol – Znak – Przesłanie. Wytwory rąk ludzkich., 14 listopada 2009, .
 • Dzieje męczeństwa w kamieniu zapisane.. [podczas konferencji:] Kobieta w Starożytności, 13 marca 2009, .
 • Nie tylko Egipcjanie… czyli o mumiach i mumifikacji archeologicznych uwag kilka [podczas konferencji:] Człowiek – Symbol - Znak. Na swój obraz, na obraz Boży go stworzył, 8 listopada 2008, .
 • Kilka uwag o kulturze materialnej średniowiecznej Rusi – spojrzenie przez pryzmat archeologicznych zabytków ruchomych [podczas konferencji:] Kultura i obyczajowość Średniowiecza, 16 maja 2008, .
 • Rola zabawy w rozwoju kulturalnym dziecka, czyli od grzechotki do... gotyckiej katedry... [podczas konferencji:] VII Sympozjum Edukacyjne „Podróże po kulturze", 17 czerwca 2006, .