mgr lic. Łukasz Rzepka


 • Dyżur dydaktyczny:
  Biuro Promocji:
  poniedziałek - piątek: 12.00-14.00 ---

  Fundacja im. Św. Królowej Jadwigi:
  po wcześniejszym ustaleniu
 • Referent ds. promocji:
  poniedziałek - piątek: 12.00-14.00

Pełnione funkcje

Curriculum Vitae:

 • 2020 – Forum Dialogu: 'Wspólne Dziedzictwo' - Polska/Izrael
 • 2017 – Interdyscyplinarne studia podyplomowe "Relacje chrześcijańsko-żydowskie"
 • 2016 – Licencjat kanoniczny w zakresie teologii fundamentalnej
 • 2014 – Studia magisterskie z teologii spec. katechetyczno-pastoralna WT UPJPII

Publikacje:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:

  Wygłoszone Referaty:

  • "Dlaczego ukrywasz Twoje oblicze?" (Ps 44,25) הֶסְתֵר פָּנִים i (bez)nadzieja jutra w doświadczeniu Szoa [podczas konferencji:] IV Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów, 8 czerwca 2019, .
  • "Stwórcze dzieła Jehowy" - protologie Towarzystwa Strażnica a ortodoksja [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję", 4 czerwca 2019, .
  • Classify The Various Forms of Replacement Theology [podczas konferencji:] Doctoral Research Conference. Share & Inspire 2019. Confidence and Beauty in Communication, 16 maja 2019, .
  • Supersesjonizm praktyczny na przykładzie ożarowskiego sztetla [podczas konferencji:] I Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Tradycje i obyczaje w kulturach i religiach", 11 kwietnia 2019, .
  • Hipoteza post-supersesjonizmu w "O rozwoju doktryny chrześcijańskiej" Johna Henry'ego Newmana [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem", 15 czerwca 2018, .
  • Between Jerusalem and Rome: The New Jewish Statement on the Catholic-Jewish Relations [podczas konferencji:] Doctoral Research Conference 2018. Share and Inspire, 14 czerwca 2018, .
  • Kultura życia "małego żydowskiego miasteczka, które było" [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa "Kultura żydowska - dawniej i dziś", 8 czerwca 2018, .
  • Chrystologia upadłych. Performatywność Wcielonego Słowa [podczas konferencji:] IV Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa "Newmanalia - odkrywając ortodoksję", 5 czerwca 2018, .
  • Biblia Gdańska, a z Ożarowa. Historia zapomnianego zboru [podczas konferencji:] III Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów 2018, 1 czerwca 2018, .
  • Wspomnienia Ben Ziona Wacholdera z Ożarowa [podczas konferencji:] V Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Lokalna społeczność Żydowska”, 16 listopada 2017, .
  • Teologia zastępstwa Jana Henryka Newmana [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję”, 1 czerwca 2017, .
  • Obozowa ofiara całopalna. O miłości, której nie straszna śmierć [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach „VII Dnia Studenta Wydziału Teologicznego”, 23 maja 2017, .
  • Quem queritis? Performatywny charakter Visitatio Sepulchri [podczas konferencji:] Konferencja Naukowa „Biblia w dramacie polskim”, 17 maja 2017, .
  • Usprawiedliwienie w nauczaniu Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka [podczas konferencji:] II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów, 12 maja 2017, .
  • O (nie)udolności żydowskich i chrześcijańskich teodycei po Auschwitz [podczas konferencji:] VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a zło”, 8 kwietnia 2017, .
  • „Pozdrowienie anielskie” odczytane na nowo [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję”, 17 czerwca 2016, .
  • Irracjonalne miłosierdzie Imre Kertésza [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa w ramach „VI Dnia Studenta Wydziału Teologicznego, 27 kwietnia 2016, .
  • Spotkanie monoteizmów - kobieca przestrzeń porozumienia [podczas konferencji:] VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia a procesy społeczne”, 22 kwietnia 2016, .
  • „Wielka rzeź Armagedonu”. O czasach końca w publikacjach Towarzystwa Strażnica [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Światy post-apo”, 14 kwietnia 2016, .
  • Wokół Marjam. Dialog życia w perspektywie chrześcijańsko-muzułmańskiej [podczas konferencji:] I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Badania młodych naukowców inspirowanych chrześcijaństwem”, 26 lutego 2016, .
  • Średniowieczne (z)działane: dla Boga i człowieka [podczas konferencji:] I Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa „Newmanalia – odkrywając ortodoksję”, 8 czerwca 2015, .
  • Pamiątka Świadków Jehowy – emblematyczny performans [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Doktorów i Doktorantów „Celebracja sacrum w religiach niechrześcijańskich”, 29 maja 2015, .
  • Wieczny performatyw (w) czas(ie) performujący. O Logosie – czasie i przestrzeni [podczas konferencji:] VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Religia w czasie i przestrzeni”, 17 kwietnia 2015, .