mgr Mikołaj Małecki  Curriculum Vitae:

  • 2010 – tytuł zawodowy magistra (prawo)
  • 2010 – tytuł zawodowy licencjata (filozofia)
  • 2010 - 2012 – studia doktoranckie stacjonarne, filozofia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  • 2010 - 2012 – studia doktoranckie stacjonarne, prawo, Uniwersytet Jagielloński
  • 2009 – stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce
  • 2007 - 2010 – studia licencjackie stacjonarne, filozofia, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
  • 2005 - 2010 – jednolite studia magisterskie stacjonarne, prawo, Uniwersytet Jagielloński

  Publikacje:

  Artykuły Książkowe:
  • Jak uzyskać kompensatę od państwa? Za co i ile trzeba płacić? [w:] Tomasz Sroka [red.], Zostałem pokrzywdzony przestępstwem. I co dalej? Informator dla pokrzywdzonego, Kraków: 2010, s. 132-146. [szukaj w bibliotece]
  • Porządek świata w świetle przydziału (μοῖρα) i potrzeby (χρή) [w:] Adam Dyrda, Juliusz Doboszewski, Daria Gosek, Karolina Prochownik, Katarzyna Bajka [red.], Wokół reguły, Kraków: 2009, s. 87-100. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • Charakter prawny art. 178a § 4 Kodeksu karnego [w:] „Paragraf na drodze”, 8 2011, s. 27-37.
  • Zmiana normatywna art. 98. Kodeksu wykroczeń („inne osoby”). Rzecz o regułach wykładni tekstu ustawy karnej [w:] „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 3 2011, s. 153-168.
  • Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 8 czerwca 2010 r., II AKa 48/10 [krytyczna, dotycząca współsprawstwa zgwałcenia zbiorowego] [w:] „Ius Novum”, 2 2011, s. 164-173.
  • Na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 r., sygn. V KK 34/10 (o znamieniu „człowiek”) [w:] „Prokuratura i Prawo”, 7/8 2011, s. 75-91.
  • Grooming (karalne przygotowanie do przestępstwa pedofilskiego) [w:] „Państwo i Prawo”, 7/8 2011, s. 89-101.
  • Granice usiłowania przestępstw pedofilskich w świetle art. 200a § 1 i § 2 k.k. [w:] „Przegląd Sądowy”, 6 2011, s. 50-63.
  • Posiadasz – odpowiadasz! Komentarz do uchwały siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 27 stycznia 2011 r., I KZP 24/10 [w:] „Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych”, 2 2011, s. 149-168.
  • Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2009 r., IV KK 168/09 [aprobująca, dotycząca tożsamości czynu w przypadku przestępstwa wieloczynnościowego] [w:] „Gdańskie Studia Prawnicze. Przegląd Orzecznictwa”, 3/4 2010, s. 139-146.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
   Artykuły w Czasopismach:
   • Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 29 września 2009 r., III KK 105/09, [krytyczna, dotycząca odpowiedzialności nieletniego i czynu ciągłego] [w:] „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ”, 1 (4) 2010, s. 52-64.

   Wygłoszone Referaty:

   • Udział w dyskusji o nowelizacji Kodeksu karnego (obiektywne przypisanie skutku) [podczas konferencji:] Zebranie naukowe Katedry Prawa Karnego UJ, 9 grudnia 2011, .
   • Odpowiedzialność karna za przygotowanie do przestępstwa [podczas konferencji:] Seminarium doktoranckie prof. Andrzeja Zolla, 14 kwietnia 2011, .
   • Moderacja panelu dyskusyjnego [podczas konferencji:] Prawne i psychologiczne aspekty molestowania seksualnego, 3 marca 2011, .
   • Myśl o umyśle w świetle pojęcia „μοῖρα νόου” [podczas konferencji:] Kierunki badawcze w filozofii, V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów, 24 lutego 2011, .
   • Odpowiedzialność karna lekarza za spowodowanie śmierci dziecka w fazie prenatalnej. Uwagi do orzecznictwa Sądu Najwyższego [podczas konferencji:] Zebranie naukowe Katedry Prawa Karnego UJ, 28 stycznia 2011, .
   • Znamię „człowiek”. Uwagi na marginesie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 27 września 2010 roku, V KK 34/10 [podczas konferencji:] Seminarium doktoranckie prof. Andrzeja Zolla, 25 stycznia 2011, .
   • Funkcja czasu życia (αἰὼν) w świetle zdania 52 Heraklita [podczas konferencji:] II Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Wymiary czasu”, 11 grudnia 2009, .
   • Presokratejskie inspiracje myśli Martina Heideggera o prawdzie [podczas konferencji:] „Wiedza i mniemanie”, 5 czerwca 2009, .
   • Brama-mgnienie (Augenblick) jako wieczny powrót tego samego w myśli Fryderyka Nietzschego [podczas konferencji:] V Zlot Filozoficzny, 29 maja 2009, .
   • Poręczność świata w kontekście myśli Anaksagorasa i Heideggera [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Człowiek we Wszechświecie. Wokół myśli Michała Hellera”, 12 grudnia 2008, .
   • Porządek świata w świetle przydziału (μοῖρα) i potrzeby (χρή) [podczas konferencji:] Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Studencka „Wokół reguły”, 6 grudnia 2008, .