mgr Barbara Żmuda-Fydrychowska  Curriculum Vitae:

  • 2013 - 2019 – Studia doktoranckie na Wydziale Filozoficznym UPJPII w Krakowie, zakończone uzyskaniem stopnia naukowego doktora filozofii
  • 2011 - 2013 – Studia magisterskie, kierunek filozofia, specjalność etyka stosowana, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie, zakończone uzyskaniem tytułu magistra filozofii
  • 2008 - 2011 – ukończenie studiów licencjackich, kierunek filozofia, Wydział Filozoficzny UPJPII w Krakowie

  Publikacje:

  Artykuły w Czasopismach:

  Więcej Publikacji:

  Wygłoszone Referaty:

  • Nienawiść do oprawców a godność człowieka – czy istnieje nienawiść uzasadniona? [podczas konferencji:] VII. Konferencja naukowa z cyklu: „Etyka i życie publiczne” pt. Nienawiść a życie publiczne, 1 listopada 2019, .
  • Etyka personalistyczna a Holokaust [podczas konferencji:] Rodzina – wychowanie – kultura w cieniu Holokaustu: życie jako twórczość – tworzenie w sytuacjach ekstremalnych – kontekst etyczny i wychowawczy, 28 maja 2018, .
  • Kryzys dialogu we współczesnej kulturze [podczas konferencji:] Dialog jako wyzwanie, 10 czerwca 2017, .
  • Solidarity as a principle of social life [podczas konferencji:] CONTEMPORARY ETHICAL THEORIES: THEIR FORMS AND CONFRONTATIONS, 13 wrzesnia 2016, .
  • Post-polis - postmodern city [podczas konferencji:] Creative City ConferenceII: Cities in Interactions, 16 czerwca 2016, .
  • Wolność człowieka ponowoczesnego [podczas konferencji:] Wolność człowieka i jej granice, 20 maja 2016, .
  • Wartości w pracy nauczyciela – wokół kodeksu etyki nauczycielskiej [podczas konferencji:] Etické myslenie minulosti a súčasnosti (EMMS 2016) ETIKA V ŠKOLE – MINULOSŤ A PRÍTOMNOSŤ, 11 maja 2016, .
  • Umiar i rozsądek lekarstwem na przesadną konsumpcję [podczas konferencji:] Umiar i rozsądek w relacjach społecznych, 28 kwietnia 2016, .
  • Przemiany świętowania, czyli o desakralizacji symboli [podczas konferencji:] Sarcum i profanum w kulturze, 4 listopada 2015, .
  • Wolność, równość, obojętność - o wartościach współczesnego społeczeństwa [podczas konferencji:] Obojętność i wrażliwość a życie publiczne, 28 pazdziernika 2015, .
  • Kultura kontrowersji a idea integralności [podczas konferencji:] X Polski Zjazd Filozoficzny, 16 wrzesnia 2015, .
  • Rola miłości we współczesnej rodzinie [podczas konferencji:] RODZINA – KULTURA – WYCHOWANIE WSPÓŁCZESNE TENDENCJE I UWARUNKOWANIA, 20 maja 2015, .
  • Pułapka szczęścia [podczas konferencji:] Szczęście i radość w relacjach społecznych, 22 kwietnia 2015, .
  • Rationality as a guarantee od human dignity [podczas konferencji:] Racionalne - iracionalne, 6 pazdziernika 2014, .
  • Odpowiedzialność za środowisko i przyszłość następnych pokoleń [podczas konferencji:] Współczesne problemy Filozofii Środowiskowej, 12 czerwca 2014, .
  • Etyczny polityk a problem brudnych rąk [podczas konferencji:] Perspektivy profesijnej etiky, 20 maja 2014, .
  • Nakaz miłości bliźniego jako norma etyczna Augustyna z Hippony i Tomasza z Akwinu [podczas konferencji:] W kręgi średniowiecznej etyki, 24 kwietnia 2014, .
  • Etyczny polityk - polityka jako zawód i powołanie [podczas konferencji:] Etyka i polityka, 23 kwietnia 2014, .
  • Zaufanie do kobiet w plemionach Afryki [podczas konferencji:] Zaufanie a życie publiczne, 29 pazdziernika 2013, .