dr Mateusz Hohol


 • Dyżur dydaktyczny:
  środa, godz. 12.30-13.30, Dziekanat Wydziału Filozoficznego (ul. Kanonicza 9); proszę o wcześniejszą informację mailową o przyjściu

Curriculum Vitae:

 • 2013 – doktorat (summa cum laude) z nauk humanistycznych w zakresie filozofii, specjalności: filozofia nauki, kognitywistyka (na podstawie rozprawy 'Struktura teorii neurokognitywnych')
 • 2013 – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców
 • 2013 – Nagroda Naukowa "Polityki"
 • 2012 - 2013 – stypendysta The John Templeton Foundation
 • 2010 – członek i współpracownik Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych
 • 2010 – magisterium z filozofii (summa cum laude)
 • 2007 - 2010 – studia filozoficzne na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • Współczesne projekty naturalizacji moralności [w:] Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Katarzyna Eliasz [red.], Naturalizm prawniczy – interpretacje, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 196-208.
 • Naturalne podstawy normatywności: Hobbes i Hume [w:] Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Łukasz Kurek, Katarzyna Eliasz [red.], Naturalizm prawniczy – stanowiska, Warszawa: Wolters Kluwer 2015, s. 22-33.
 • To Frame an Opponent. Cognitive Science and (Legal) Negotiations [w:] Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek [red.], Foundations of Legal Negotiations, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 103-119.
 • W stronę zunifikowanej wiedzy o umyśle: teorie międzydziedzinowe w naukach kognitywnych [w:] Jan Woleński, Andrzej Dąbrowski [red.], Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, Kraków: Copernicus Center Press 2014, s. 89-111.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • The Normativity of Mathematics. A Neurocognitive Approach [w:] Jerzy Stelmach, Bartosz Brożek, Mateusz Hohol [red.], The Many Faces of Normativity, Kraków: Copernicus Center Press 2013, s. 191-222.
 • Self-Deception. Between Philosophy and Cognitive Neuroscience [współatorstwo z:] Piotr Urbańczyk [w:] Philosophy in Neuroscience, Kraków: Copernicus Center Press 2013, s. 219-253.
 • Czy matematyka jest normatywna [współatorstwo z:] Bartosz Brożek [w:] W świecie powinności, Kraków: Copernicus Center Press 2013, s. 173-199.
 • Some Remarks on Embodied-Embedded Social Cognition [współatorstwo z:] Piotr Urbańczyk [w:] The Emotional Brain Revisited, Kraków: Copernicus Center Press 2013, s. 40-70.
 • Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu [w:] Zofia Sajdek, Mikołaj Małecki, Dorota Bentke [red.], Wymiary czasu, Kraków: Biblos 2012, s. 108-122.
 • Stephen Hawking's Ontology of Physical Theories [współatorstwo z:] Wojciech Grygiel [w:] Philosophy In Science. Methods and Aplications, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 104-119.
 • Matematyczność ucieleśniona [w:] Bartosz Brożek, Janusz Mączka, Wojciech Grygiel, Mateusz Hohol [red.], Oblicza racjonalności. Wokół myśli Michała Hellera, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 143-166.
Artykuły w Czasopismach:
 • Do professional mathematicians differ from controls in their number-space associations? Evidence from the SNARC effect [współatorstwo][w:] Psychological Research, 677 2015, s. 0-0.
 • Liczenie na palcach w ontogenezie i jego znaczenie dla rozwoju kompetencji matematycznych [współatorstwo][w:] Psychologia Rozwojowa, 3 2015, s. 1-15.
 • Palce, które liczą: znaczenie liczenia na palcach dla poznania matematycznego u człowieka dorosłego [współatorstwo][w:] Psychologia-Etologia-Genetyka, 30 2014, s. 59-73.
 • Czy potrzebna nam teoria fundamentalna? Refleksje na temat teorii świadomości Davida Chalmersa [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, 49 2011, s. 3-45.
 • Zmetaforyzowana matematyka i zmatematyzowana metafora [współatorstwo][w:] Logos i Ethos, 31 2011, s. 0-0.
 • Teoria względności Einsteina na tle rozważań metodologicznych Leona Chwistka [współatorstwo][w:] Filozofia nauki, 3 2011, s. 0-0.
 • Umysł: system sprzeczny, ale nie trywialny [w:] Zagadnienia Filozoficzne w Nauce, XLVII 2010, s. 89-108.
 • Moralność w świetle nauk ewolucyjnych [w:] Semina Scientiarum, 9 2010, s. 130-145.
 • Romualda Swierzbieńskiego dwie krytyki teorii ewolucji [współatorstwo][w:] Semina Scientiarum, 9 2010, s. 6-34.
 • Teoriopoznawcze i kognitywistyczne wyzwania matematycznego platonizmu [współatorstwo][w:] Logos i Ethos, 2(27) 2009, s. 25-42.
 • Roger Penrose – pitagorejczyk zespolony? [w:] Semina Scientiarum, 8 2009, s. 79-90.
 • Zjawisko kłamstwa w perspektywie nauk neurokognitywnych i ewolucyjnych [w:] Semina Scientiarum, 8 2009, s. 91-109.
 • Rogera Penrose'a kwantowanie umysłu [współatorstwo][w:] Filozofia nauki, 3(67) 2009, s. 5-31.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Projekty badawcze:

 • Poznanie matematyczne i hipoteza matematyczności świata w kontekście teorii ewolucji i neuronauki (501-10-020044)

Wygłoszone Referaty:

 • Zaufanie jako fundament życia społecznego – perspektywa ewolucyjna [podczas konferencji:] Zaufanie a życie publiczne, 29 pazdziernika 2013, .
 • Ewolucyjne korzenie moralności [podczas konferencji:] Granice nauki IV, 17 pazdziernika 2013, .
 • Umysł-ciało. Problemy interpretacyjne [podczas konferencji:] Problem granic – nauka i religia, 24 czerwca 2013, .
 • Podmiot matematyczny. Minimalna architektura poznawcza [podczas konferencji:] seminarium zespołu Filozofia w informatyce, 14 czerwca 2013, .
 • Czy nauka może wyjaśnić umysł? [podczas konferencji:] Granice nauki III, 27 marca 2013, .
 • Coherence and Convergence in Cognitive Neuroscience [wspólnie z Bartoszem Brożkiem] [podczas konferencji:] Copernicus Center International Seminar: The Concept of Explanation, 15 marca 2013, .
 • Self-deception jako forma automanipulacji [podczas konferencji:] Rzeczywistość manipulowana, 16 grudnia 2012, .
 • Mózg i matematyka: skąd biorą się liczby? [podczas konferencji:] Granice nauki II, 12 grudnia 2012, .
 • Biologiczne aspekty zagadnienia self-deception [podczas konferencji:] Czy świat jest matematyczny?, 11 grudnia 2012, .
 • Czy umysł jest matematyczny? (dyskusja z Michałem Hellerem, Jerzym Vetulanim, Bartoszem Brożkiem i Marią Karolczak) [podczas konferencji:] Czy świat jest matematyczny?, 11 grudnia 2012, .
 • Ucieleśniony podmiot matematyczny a nieskończoność [podczas konferencji:] Nieskończoność w naukach przyrodniczych i humanistycznych, 15 maja 2012, .
 • Ewolucja wszechświata-życia-umysłu [podczas konferencji:] Festiwal Nauki, 12. edycja: Teoria-Poznanie-Doświadczenie, 11 maja 2012, .
 • Ewolucja Homo Sapiens: między naturą a kulturą [podczas konferencji:] Granice nauki, 8 maja 2012, .
 • The Normativity of Mathematics. A Neurocognitive Approach [podczas konferencji:] Copernicus Center International Seminar: The Many Faces of Normativity, 11 lutego 2012, .
 • Matematyczność ucieleśniona [podczas konferencji:] Filozofia w nauce - sympozjum z okazji 75 urodzin Michała Hellera, 22 pazdziernika 2011, .
 • Filozofia religii znaturalizowana. Perspektywa metodologiczna [podczas konferencji:] Racjonalność Boga, 12 grudnia 2010, .
 • Dlaczego Julian Barbour ogłosił koniec czasu? [podczas konferencji:] Wymiary Czasu, 11 grudnia 2010, .
 • Ontologie Quine’a współcześnie [podczas konferencji:] Rocznice perspektywy analitycznej, 24 marca 2010, .
 • Michała Hellera nieliniowy model ewolucji nauki [podczas konferencji:] Nauka – ludzka rzecz, 12 marca 2010, .
 • Platonizm jako sposób istnienia obiektów matematycznych – Rogera Penrose’a filozofia matematyki [podczas konferencji:] V Zlot Filozoficzny, 30 maja 2009, .
 • Roger Penrose – pitagorejczyk zespolony? [podczas konferencji:] Zrozumieć Wszechświat – ku horyzontowi Filozofii i Nauki, 6 marca 2009, .
 • Niekomputacyjny świat umysłu Rogera Penrose’a [podczas konferencji:] Człowiek we Wszechświecie, 14 grudnia 2008, .