dr Agnieszka Trąbka


 • Dyżur dydaktyczny:
  Dyżur w sem. letnim 2014/2015: czwartek 10.30-11.30
  Ul. Bernardyńska 3, p. 103

Curriculum Vitae:

 • 2013 – Doktor socjologii w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • 2012 – Visiting researcher na Wydziale Antropologii Columbia University w Nowym Jorku
 • 2006 – Magister socjologii w Instytucie Socjologii UJ
 • 2003 – Magister psychologii w Instytucie Psychologii Stosowanej UJ

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:
 • Tożsamość metropolitarna w ponowoczesności [w:] M. Banaszkiewicz, F. Czech, P. Winskowski [red.], Miasto – między przestrzenią a koncepcją przestrzeni, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, s. 69-79.
 • Konstruowanie tożsamości terytorialnej w ponowoczesności [w:] Z. Rykiel [red.], Tożsamość terytorialna w różnych skalach przestrzennych, Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego 2010, s. 32-42.
 • Muzeum etnograficzne jako sposób opowiadania o innych kulturach. Przypadek muzeów paryskich [w:] F. Wróblewski, Ł. Sochacki, J. Steblik [red.], Antropologia zaangażowana (?), Kraków: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Etnograficzne 2010, s. 131-139.
 • Współczesne polskie migracje z perspektywy transnacjonalizmu. Nowe zjawisko czy nowa koncepcja? [w:] W. Muszyński, E. Sikora [red.], Granice, migracje i przestrzeń we współczesnym społeczeństwie, Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 74-82.
Artykuły w Czasopismach:
 • From children of migrants to migrant children. Introduction to the special issue. [współatorstwo z:] Halina Grzymała-Moszczyńska [w:] Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 3 2014, s. 5-16.
 • Being Chameleon: The Influence of Multiple Migration in Childhood on Identity Construction [w:] Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 3 2014, s. 87-106.
 • Strategie tożsamościowe globalnych nomadów. Od wykorzenienia po różne formy zakorzeniania się [w:] Kultura i społeczeństwo, 3 2013, s. 61-84.
 • Biograficzne konsekwencje międzynarodowej mobilności w dzieciństwie: przypadek Third Culture Kids [w:] Studia Migracyjne - Przegląd Polonijny, 2 2013, s. 51-70.

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
  Artykuły w Czasopismach:
  • Sprawozdanie z 18 Sympozjum Somatoterapii i Edukacji Psychosomatycznej [współatorstwo][w:] Sztuka Leczenia, 1-2 2010, s. 87-99.
  • Wyprawa na badania terenowe jako rytuał przejścia. Analiza treści dzienników antropologicznych [w:] Kultura i społeczeństwo, 4 2007, s. 81-100.

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Wychowani „w drodze”. Specyfika badania migracji w dzieciństwie [podczas konferencji:] Polscy migranci w Europie, 28 listopada 2013, .
  • Strategie tożsamościowe Third Culture Kids jako odpowiedź na wyzwania i szanse związane z mobilnym dzieciństwem [podczas konferencji:] Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych, 24 wrzesnia 2013, .
  • Kontakty (międzykulturowe) Polaków wychowanych za granicą [podczas konferencji:] XV Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, 14 wrzesnia 2013, .
  • Biographies of adult TCKs. Nomads or homecomers? [podczas konferencji:] Children migrants & Third Culture Kids. Roots and Routes, 9 czerwca 2013, .
  • Ambiguity as a main characteristic of global nomads’ emotional life [podczas konferencji:] Biographical Research: emotion, ethics & performative praxis, European Sociological Association Midterm Conference, 15 wrzesnia 2012, .
  • Educational strategies in highly skilled migrants’ families. Is mobility reproduced? [podczas konferencji:] Highly skilled migrations into 21st Century, 25 maja 2012, .
  • Biographical Consequences Of Childhood Mobility. Third Culture Kids’ Case [podczas konferencji:] 10th European Sociological Assotiation Congress, 10 wrzesnia 2011, .
  • Intergenerational Transmission In Global Nomads’ Families [podczas konferencji:] 10th European Sociological Assotiation Congress, 8 wrzesnia 2011, .
  • Identity strategies of global nomads – national, European or transnational identity? [podczas konferencji:] Europeanisation & the Roots of Modern Europe, 28 maja 2011, .
  • Strategie tożsamościowe globalnych nomadów: w stronę tożsamości zdeterytorializowanej? [podczas konferencji:] XIV Ogólnopolski Zjazd Socjologiczny, 11 wrzesnia 2010, .
  • Nomadic self-identity in late modernity [podczas konferencji:] Kongres Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego, 11 lipca 2010, .