dr hab. Robert Stawarz  Publikacje:

  Monografie:
  • [współredakcja z:] Stawarz, R, Formicki, G., Toxicity of heavy metals to biological systems - Monograph, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP 2010. [szukaj w bibliotece]
  • Trace elements and Heavy Metals in Animals and Humans. Selected Aspects of their Content and Distribution, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP 2009. [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Lukáč, N., Bulla, J., Cigánková, V., Flešárová, S., Kováčik, J., Massányi, P., Naď, P., Skalická, M., Stawarz, R., Toman, R., Trandžík, J., Stopové prvky a kvalita inseminačných dávok., Nitra: SPU Nitra 2007. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • Prejavy toxicity olova a ortuti [współatorstwo z:] Lukáč, N., Massányi, P., Toman, R., Trandžik, J., Capcarová, M., Stawarz, R., Cigánková, V., Jakabová, D., Kožárová, I, Forgacs, Z., Somosy, Z. [w:] Biologickié aspekty zvyšovania kvality surovín a potravín živočíšneho pôvodu, Nitra: SPU Nitra 2006, s. 145-155. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • Accumulation of Lead, Cadmium, Nickel, Iron, Copper, and Zinc in Bones of Small Mammals from Polluted Areas in Slovakia [współatorstwo z:] Martiniakova, M., Omelka, R., Stawarz, R., Formicki, G. [w:] Polish Journal of Environmental Studies, 1. 21. 2012, s. 153-158. [szukaj w bibliotece]
  • Accumulation of risk elements in kidney, liver, testis, uterus and bone of free-living wild rodents from a polluted area in Slovakia [współatorstwo z:] Martiniakova, M., Omelka, R., Jancova, A., Formicki, G., Stawarz, R., Bauerova, M. [w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 47. 9. 2012, s. 1202-1206. [szukaj w bibliotece]
  • Accumulation of zinc, nickel, lead and cadmium in some organs of rabbits after dietary nickel and zinc inclusion [współatorstwo z:] Kalafova, A., Kovacik, J., Capcarova, M., Kolesarova, A., Lukac, N., Stawarz, R., Formicki G., Laciak, T. [w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 47. 9. 2012, s. 1234-1238. [szukaj w bibliotece]
  • Concentrations of Selected Heavy Metals in Bones and Femoral Bone Structure of Bank (Myodes glareolus) and Common (Microtus arvalis) Voles from Different Polluted Biotopes in Slovakia [współatorstwo z:] Martiniakova, M., Omelka, R., Jancova, A., Stawarz, R., Formicki, G. [w:] Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 60 2011, s. 524-532. [szukaj w bibliotece]
  • In vitro effect of nickel on bovine spermatozoa motility and annexin V-labeled membrane changes [współatorstwo z:] Lukac, N., Bardos, L., Stawarz, R., Roychoudhury, S., Makarevich, A.V., Chrenek, P., Danko, J., Massanyi, P. [w:] Journal of Applied Toxicology, 31 2011, s. 144-149. [szukaj w bibliotece]
  • Concentration of lead, cadmium, mercury and arsenic in leg skeletal muscles of three species of wild birds [współatorstwo z:] Gasparik, J., Vladarova, D., Capcarova, M., Smehyl, P., Slamecka, J., Garaj, P., Stawarz, R., Massanyi, P. [w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 45. 7. 2010, s. 818-823. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
   Artykuły w Czasopismach:
   • Heavy Metal Content in the Femora of Yellow-Necked Mouse (Apodemus flavicollis) and Wood Mouse (Apodemus sylvaticus) from Different Types of Polluted Environment in Slovakia [współatorstwo][w:] Environmental Monitoring and Assessment, 171. 1-4. 2010, s. 651-660. [szukaj w bibliotece]
   • Concentration of trace elements in human semen and relation to spermatozoa quality [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 44. 4. 2009, s. 370-375. [szukaj w bibliotece]
   • Distribution of Heavy Metals and Trace Elements in Human Breast Cancer Tissues and in Adjacent Normal Tissues of Women in Poland [współatorstwo][w:] Fresenius Environmental Bulletin, 18. 2a. 2009, s. 182-188. [szukaj w bibliotece]
   • Cadmium availability to freshwater mussel (Unio tumidus) in the presence of organic matter and UV radiation [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 44. 8. 2009, s. 808-819. [szukaj w bibliotece]
   • Environmental concentration of selected elements and relation to physicochemical parameters in honey [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 44. 4. 2009, s. 414-422. [szukaj w bibliotece]
   • Combined Effects of Cadmium and Ultraviolet Radiation on Mortality and Mineral Content in Common Frog (Rana temporaria) Larvae [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 43. 10. 2008, s. 1174-1183. [szukaj w bibliotece]
   • Mercury-induced alterations in rat kidneys and testes in vivo [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 42. 7. 2007, s. 865-870. [szukaj w bibliotece]
   • Lead Induced Alterations in Rat Kidneys and Testes in Vivo [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 42. 5. 2007, s. 671-676. [szukaj w bibliotece]
   • Cobalt induced alterations in hamster testes in vivo [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 42. 3. 2007, s. 389-392. [szukaj w bibliotece]
   • Daily Fluctuations and Distribution of Xenobiotics, Nutritional and Biogenic Elements in Human Milk in Southern Poland [współatorstwo][w:] Journal of Environmental Science and Health, Part A. Toxic/Hazardous Substances and Environmental Engineering, 42. 8. 2007, s. 1169-1175. [szukaj w bibliotece]
   • Nickel seminal concentrations in various animals and correlation to spermatozoa quality [współatorstwo][w:] Journal of veterinary medicine. A, physiology, pathology, clinical medicine, 54. 6. 2007, s. 281-286. [szukaj w bibliotece]
   • Ultraviolet influence on catalase activity and mineral content in eyeballs of gibel carp (Carassius auratus gibelio) [współatorstwo][w:] Science of the Total Environment, 369. 1-3. 2006, s. 447-450. [szukaj w bibliotece]
   • Heavy-metal concentration in the toad Bufo bufo from a region of Mochovce, Slovakia [współatorstwo][w:] Ecology - Bratyslava, 22. 3 2003, s. 292-297. [szukaj w bibliotece]
   • Effects of UV-A and UV-B on oxygen consumption in common toad (Bufo bufo) tadpoles [współatorstwo][w:] Journal of Zoology, 259 2003, s. 317-326. [szukaj w bibliotece]

   Wygłoszone Referaty:

   • Didactics solutions in sexual education in the light of the curricula in the years 1960-2010, and the socio-cultural transformations in Poland [podczas konferencji:] World Conference on New Trends in Science Education (WCNTSE), 21 wrzesnia 2011, .
   • Biogenic and Toxic Metals Content in Cancerous Tissues and Adjacent Normal Tissues of Digestive System of Human [podczas konferencji:] ICEST 2011, 27 lutego 2011, .
   • Accumulation of Cadmiuim and Lead in Placenta and Amnion of Women from Upper Silesian Region – Poland [podczas konferencji:] ICER 10. International Congress of Environmental Research, 18 wrzesnia 2010, .
   • Rozwój aktywności ruchowej i jego zaburzenia - biologiczne uwarunkowania ADHD [podczas konferencji:] IV Konferencja Naukowa z cyklu Sport - Zdrowie - Wychowanie, 17 marca 2010, .
   • Heavy Metals and Trace Elements Content in Human Milk Fractions [podczas konferencji:] ICETESE 2009. International Conference on Emerging Technologies in Environmental Science and Engineering, 27 pazdziernika 2009, .
   • Concentration of Trace Elements in Rabbit Semen and Relationship to the Spermatozoa Quality [podczas konferencji:] NZCM2009. 24th New Zealand Conference on Microscopy, 10 lutego 2009, .
   • Relationships of Heavy Metals and Nutritional Elements in Breast Milk to Heavy Metals and Nutritional Elements in Urine of Breastfeeding Women in Poland [podczas konferencji:] International Conference on Environment - ICENV 2008, 15 grudnia 2008, .
   • Concentration of trace elements in rabbits semen and their correlations [podczas konferencji:] 3rd World Lagomorph Conference, 11 listopada 2008, .
   • Xenobiotics, Nutritional and Biogenic Elements Content in Human Milk in Poland in Relation to Age of Breastfeeding Women [podczas konferencji:] ISEST Conference, 15 listopada 2007, .
   • Cadmium Associated Microscopic and Ultrastructural Alterations in Female Reproductive Organs of Rabbits [podczas konferencji:] CIASEM2007. 9th InterAmerican Congress on Electron Microscopy, 25 wrzesnia 2007, .
   • З досвіду профілактичної роботи щодо подолання ВІЛ/СНІД у Польщі. Profilaktyka i zapobieganie HIV/AIDS w Polsce [podczas konferencji:] Проблeми Ocвiти. The problems of education Conference, 15 czerwca 2006, .
   • The Lead Content in Various Organs and Tissues of Mallard (Anas platyrhynchos) from Zator in Southern Poland [podczas konferencji:] Medzinárodna vedecka konferencia - Divina - Dietetická Zložka Výživy Moderného Človeka, 23 listopada 2004, .
   • Przydatność woltoamperometrii w badaniach zawartości metali ciężkich w tkankach zwierzęcych [podczas konferencji:] XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego, 15 wrzesnia 1995, .