dr Marta Ficoń  Curriculum Vitae:

  • 2015 – Recenzent artykułów teologicznych w roczniku naukowym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego "Teologia Młodych"
  • 2013 – Wykładowca w Instytucie Teologicznym im. Św. Jana Kantego w Bielsku-Białej oraz członkini Towarzystwa Teologów Dogmatyków
  • 2012 – Ukończenie studiów III stopnia i obrona pracy doktorskiej pt.: "Od piekła do nadziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość"

  Publikacje:

  Monografie:
  • Od piekła do nadziei zbawienia. Rozwój kwestii zbawienia dzieci zmarłych bez chrztu świętego w teologii katolickiej i jej egzystencjalna doniosłość, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2012. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Rodzicielstwo w nauczaniu Jana Pawła II – dar i zadanie [w:] M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Osoba w rodzinie. Perspektywa Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2015, s. 11-46. [szukaj w bibliotece]
  • Encyklika "Dominum et Vivificantem" [w:] M. Cholewa, S. Drzyżdżyk, M. Gilski [red.], Zrozumieć, aby czcić. Encykliki Jana Pawła II, Kraków: Scriptum 2014, s. 71-89. [szukaj w bibliotece]
  • Egzystencjalne konsekwencje przemian w teologicznym rozumieniu losu dzieci zmarłych bez chrztu świętego [w:] J. Dziedzic, P. Guzdek [red.], Od bólu po stracie do nadziei życia. Pogrzeb dziecka poronionego, Kraków: Wydawnictwo Naukowe UPJPII 2013, s. 39-58. [szukaj w bibliotece]
  • Męczeństwo i rzeź nienarodzonych. Co łączy Świętych Młodzianków i dzieci ginące w wyniku aborcji? [w:] Szymon Drzyżdżyk [red.], Męczeństwo. Przeszłość - teraźniejszość - przyszłość, Kraków: Scriptum 2012, s. 185-199.
  Artykuły w Czasopismach:

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
   Artykuły w Czasopismach:
   • [szukaj w bibliotece]
   • Los dzieci zmarlych bez chrztu - nieznana historia i współczesne pytania [w:] Polonia Sacra, 32(2013) nr 1 2013, s. 111-133.

   Wygłoszone Referaty:

   • Pośmiertny los dzieci zmarłych bez chrztu w teologii rzymskokatolickiej [podczas konferencji:] Odeszły, aby żyć wiecznie... Pogrzeb dziecka poronionego z perspektywy ekumenicznej, 28 wrzesnia 2021, .
   • Chrzest, brama sakramentów, konieczny do zbawienia? Kościół wobec limbus puerorum [podczas konferencji:] Kanoniczno-prawna ochrona życia, 20 kwietnia 2016, .