s. dr Katarzyna Walkowiak  Publikacje:

  Monografie:
  • Ekumeniczny wymiar nowej ewangelizacji w nauczaniu Koscioła i jego percepcja w Stowarzyszeniu Życia Apostolskiego \"Koinonia św. Pawła\", Kielce: Jedność 2009. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • Słowo Boże reformuje Kosciół czy dzieli? [w:] Studia Oecumenica, 11 2011, s. 75-97. [szukaj w bibliotece]
  • Kościół trwał niezmiennie... trwa i trwć będzie... [w:] Sympozjum, nr 1(20) 2011, s. 123-135. [szukaj w bibliotece]
  • Biblijny model ewangelizacji. Propozycja dla formacji świeckich w Kościele porawosławnym. [w:] Analecta cracoviensia, XLII 2010, s. 337-355. [szukaj w bibliotece]
  • Co dalej z ekumenizmem? Spojrzenie w przeszłość i nadzieje na przyszłość. [w:] Polonia sacra, 27(71) 2010, s. 229-251. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji: