dr Paweł Dettloff  Curriculum Vitae:

  • 2007 – w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Zakład Historii Sztuk Plastycznych
  • 2004 – obrona pracy doktorskiej w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • 1996 - 2004 – studia doktoranckie w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
  • 1996 - 1997 – podyplomowe Studia Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki na Politechnice Krakowskiej.
  • 1989 - 1994 – studia z zakresu historii sztuki w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

  Publikacje:

  Monografie:
  • Katalog Zabytków Sztuki w Polsce. Miasto Kraków. Śródmieście. Ulica Sławkowska, Warszawa: Instytut Sztuki PAN 2012. [szukaj w bibliotece]
  • Odbudowa i restauracja zabytków architektury w Polsce w latach 1918-1939. Teoria i praktyka., Kraków: Universitas 2006.
  • [współautorstwo z:] Marcin Fabiański i Andrzej Fischinger, Zamek królewski na Wawelu. Sto lat odnowy (1905-2005), Kraków: Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki 2005. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • 22 Średniowieczne fortyfikacje Krakowa. Zarys problematyki ochrony, rekonstrukcji i ekspozycji od XIX w. do czasów obecnych [w:] Adam Górski [red.], Obwarowania miast – problematyka ochrony, konserwacji, adaptacji i ekspozycji., Kożuchów: 2010, s. 165-175. [szukaj w bibliotece]
  • 24 Restauracja kościoła św. Jakuba w Sandomierzu [w:] Ewa Manikowska i Piotr Jamski [red.], Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości. Wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Warszawa: 2010, s. 189-197. [szukaj w bibliotece]
  • 23 Działalność konserwatorska Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości [w:] Ewa Manikowska i Piotr Jamski [red.], Polskie dziedzictwo kulturowe u progu niepodległości. Wokół Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości, Warszawa: 2010, s. 127-158. [szukaj w bibliotece]
  • 21 Wartości historycznych ruin w Polsce wobec współczesnych zagrożeń i szans ochrony [w:] Maria L. Lewicka [red.], Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona., Warszawa – Białystok: 2009, s. 139-161. [szukaj w bibliotece]
  • 20 Służby konserwatorskie a ochrona i restauracja zabytków w II Rzeczypospolitej. Konserwatorstwo polskie w 20-leciu międzywojennym [w:] Jerzy Jasieńko i Kazimierz Kuśnierz [red.], 90 lat Służby ochrony Zabytków., Wrocław: 2008, s. 11-37. [szukaj w bibliotece]
  • 19 Ruiny zabytków sakralnych w Polsce po pierwszej i drugiej wojnie światowej – odbudowa i rekonstrukcja, ochrona i konserwacja [w:] Barbara Bielinis-Kopeć [red.], Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji. Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej., Gubin: 2008, s. 201-224.
  • 18 Ochrona zabytków architektury obronnej w 20-leciu międzywojennym w Polsce. Pomiędzy konserwacją a odbudową [w:] Maria Lewicka [red.], Ochrona zabytków architektury obronnej. Teoria a praktyka, Lublin-Warszawa: 2008, s. 91-111.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • 15 Barokowa architektura kościoła ponorbertańskiego w Hebdowie [w:] Jan K. Ostrowski, Piotr Krasny, Andrzej Betlej [red.], Praxis atque theoria. Studia ofiarowane Profesorowi Adamowi Małkiewiczowi, Kraków: 2006, s. 135-151.
  • [szukaj w bibliotece]
  • 11. Wiedererweckung des nationalen Kulturerbes [w:] Andrea Langer [red.], Der Umgang mit kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert, Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk 2004, s. 65-78.
  • [szukaj w bibliotece]
  • 7. Średniowieczny system nowożytnych obwarowań klasztoru w Mstowie [w:] Stanisław Kołodziejski,Jadwiga Marcinek, Roman Marcinek [red.], Krajobrazy, Księga pamiątkowa w 70 rocznicę urodzin prof. Janusza Bogdanowskiego, Kraków: 2000, s. 81-93.
  • [szukaj w bibliotece]
  • 8. Neogotyckie wyposażenie kościołów: św. Józefa i OO. Redemptorystów w Podgórzu [w:] Jan Małecki [red.], Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa, Kraków: Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa 2000, s. 143-170.
  • [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • 29 Niezrealizowane plany odbudowy zabytków Krakowa [w:] Rocznik Krakowski, t. LXXVII 2011, s. 89-100.
  • 28 Dawne rogatki miejskie Krakowa [w:] Rocznik Krakowski, t. LXXVI 2010, s. 61-93.
  • 30 Z dziejów zjazdów konserwatorskich w Polsce. W stulecie I Zjazdu Miłośników Zabytków Ojczystych”, LXIII, 1-4/2010, s. 279-287. [w:] Ochrona Zabytków, LXIII 2010, s. 279-287.
  • 16 Przebudowa Pałacu Wielopolskich na siedzibę krakowskiego Magistratu [w:] Krakowska Teka Konserwatorska, t. VI 2007, s. 101-140.
  • 17 Koncepcje i dzieje powstania wschodniego portalu wejściowego siedziby krakowskiego Magistratu [w:] Krakowska Teka Konserwatorska, t. VI 2007, s. 141-153.
  • 6. Kolorystyka XIII-wiecznych, ceglanych fryzów arkadkowych i zębatych w Małopolsce [w:] Ochrona Zabytków, z. LIII 2000, s. 347-354.
  • 5. Architektura XVII-wiecznej, podominikańskiej kaplicy św. Jana Chrzciciela na Prądniku Czerwonym w Krakowie [w:] Teki Krakowskie, t. IX 1999, s. 29-42.
  • 4. Barokowa fasada kościoła OO. Cystersów w Mogile [w:] Wiadomości konserwatorskie województwa krakowskiego, z. VIII 1998, s. 63-82.
  • Kościół kanoników regularnych laterańskich w Mstowie [w:] Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. XLIII, z. 4 1998, s. 291-305.
  • Dzieje restauracji i konserwacji kościoła OO. Cystersów w Mogile w XX wieku [w:] Wiadomości konserwatorskie województwa krakowskiego, z. VII 1997, s. 133-140.
  • Dzieje odbudowy i konserwacji opactwa benedyktynów w Tyńcu [w:] Wiadomości konserwatorskie województwa krakowskiego, z. II 1995, s. 143-162.

  Wygłoszone Referaty:

  • Dzieje odbudowy ikonserwacji opactwa benedyktynów w Tyńcu do lat 80. XX wieku [podczas konferencji:] Konferencja naukowa konserwatorów i historyków sztuki z okazji jubileuszu 70-lecia powrotu benedyktynów do Tyńca, 25 stycznia 2013, .
  • Wartości historycznych ruin w Polsce wobec współczesnych zagrożeń i szans ochrony [podczas konferencji:] Zamki, grody, ruiny. Waloryzacja i ochrona, 22 pazdziernika 2009, .
  • Polityczne i ideologiczne uwarunkowania ochrony, odbudowy i restauracji zabytków w Polsce w XX wieku [podczas konferencji:] Perspektywy widzenia sztuki i tradycji kulturalnych w Polsce na tle dziejów Europy Środkowo-wschodniej. Konsekwencje kolonializmu czy / i doświadczenia totalitaryzmu, 8 grudnia 2008, .
  • 20 Służby konserwatorskie a ochrona i restauracja zabytków w II Rzeczypospolitej. Konserwatorstwo polskie w 20-leciu międzywojennym [podczas konferencji:] 90-lecie powołania Państwowej Służby Ochrony Zabytków – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość, 26 listopada 2008, .
  • 19 Ruiny zabytków sakralnych w Polsce po pierwszej i drugiej wojnie światowej – odbudowa i rekonstrukcja, ochrona i konserwacja [podczas konferencji:] Ruiny zabytków sakralnych – ochrona i adaptacja do nowych funkcji, 7 listopada 2008, .
  • 18 Ochrona zabytków architektury obronnej w 20-leciu międzywojennym w Polsce. Pomiędzy konserwacją a odbudową [podczas konferencji:] Ochrona zabytków architektury obronnej - teoria a praktyka., 18 pazdziernika 2008, .
  • 14 Poglądy na ochronę i konserwację zabytków na przełomie XIX i XX wieku a działalność restauratorska Josepha Langera [podczas konferencji:] Konferencja naukowa Joseph Langer (1865-1918) w 140 lecie urodzin artysty, 27 listopada 2005, .
  • Wiedererweckung des nationalen Kulturerbes [podczas konferencji:] Der Umgang mit kulturellen Erbe in Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert (Postawy wobec dziedzictwa kulturowego w Niemczech i Polsce w XX w.) IX Konferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemieckich Historyków Sztuki i Konserwatorów w Lipsku, 26 wrzesnia 2002, .
  • Neogotyckie wyposażenie kościołów: św. Józefa i OO. Redemptorystów w Podgórzu [podczas konferencji:] Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa. Sesja naukowa Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa,, 17 kwietnia 1999, .