dr Dariusz Tułowiecki


 • Dyżur dydaktyczny:
  semestr letni/ zimowy: piątek, 45 minut po zajęciach dydaktycznych(ul. Kanonicza)

Curriculum Vitae:

 • 2013 – członkowstwo zwyczajne w Polskim Towarzystwie Polityki Społecznej
 • 2012 – adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej, Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
 • 2011 - 2012 – dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczosci im. Bogdana Jańskiego w Łomży
 • 2010 – adiunkt w Katedrze Socjologii Rozwoju Regionalnego na Wydziale Ekonomiczno-Społecznym Wyższej Szkoły Zarzadzania i Przedsiebiorczosci im. Bogdana Jańskiego w Łomży
 • 2009 – doktor nauk hamanistycznych w zakresie socjologii, "Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej w małym mieście. Na przykładzie Ostrowi Mazowieckiej", promotor: ks. prof. dr hab. Janusz Mariański
 • 2005 - 2009 – studia z socjologii (doktoranckie) KUL Lublin
 • 2001 - 2005 – studia z socjologii (magisterskie) KUL Lublin
 • 1999 - 2001 – studia teologiczne (licencjackie) UKSW Warszawa
 • 1993 - 1999 – studia teologiczne (magisterskie) ATK Warszawa / WSD Łomża

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Jakośc relacji i moralność wewnątrzrodzinna w swietle deklaracji osiemnastolatków [w:] J. Baniak [red.], Miedzy wyborem a nakazem. Moralne dylematy małzeństw i rodzin w Polsce, Kraków: Nomos 2012, s. 211-228.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Zmainy w moralnosci seksualnej młodzieży [w:] M. Brzeziński, R. Śliwowski [red.], Młodzi, seks, miłość i media, Łomża: KSM DŁ 2012, s. 155-180.
 • Biblia czy facebook? Źródła wiedzy religijnej młodzieży gimnazjalnej [w:] A. Struzik, A. Najda [red.], Akscjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół "Verbum Domini", Warszawa: IPJPII 2012, s. 81-117.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół, państwo i obywatelskość w opiniach młodzieży Północnego Mazowsza [w:] J. Baniak [red.], Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem, Poznań: WN WNS UAM 2012, s. 103-130.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Kościół, parafia i duchowni w swiadomosci młodzieży ponadgimnazjalenej w małym mieście [w:] J. Baniak [red.], Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, Poznań: UAM 2011, s. 349-368.
 • Atmosfera religijna współczesnej rodziny [w:] J. Kupny, M. Łuczak [red.], Między kryzysem w rodzinie a kryzysem rodziny, Katowice: KSJ 2011, s. 27-48.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Nauczanie Jana Pawła II - dziedzictwo czy balast? Próba szkicu socjologicznego [w:] P. Artemiuk, J. Kotowski [red.], Geniusz bł. Jana Pawła II, Łomża: 2011, s. 99-152.
 • Rodzinne uwarunkowania religijnosci młodzieży [w:] A. Najda [red.], Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, Warszawa: IP JPII 2011, s. 171-190.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Dwadzieścia lat religii w szkole - nadzieje, trudnosci, wyzwania. Próba refleksji socjologicznej [w:] J. Kotowski, S. Dziekoński [red.], Dwadzieścia lat katechezy w szkole, Warszawa - Łomża: 2010, s. 109-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Źródła wiedzy religijnej młodzieży [w:] J. Kotowski [red.], Wychowanie i szkoła pełne nadziei, Łomża: 2009, s. 67-94.
Artykuły w Czasopismach:
 • Inicjacja czy pożegnanie z Kościołem? Opinie piatnickich osiemnastolatków na temet sakramentu bierzmowania. Analiza socjologiczna [w:] Studia Teologiczne: Białystok - Drohiczyn - Łomża, 29 2011, s. 203-236.
 • Wybrane zagadnienia moralności małzeńsko-seksualnej w opinich osiemnastolatków [w:] Studia Teologiczne: Białystok - Drohiczyn - Łomża, 28 2010, s. 453-464.
 • Autorytet czy relikt przeszłości? Opinie młodzieży na temet duchowieństwa [w:] Studia Teologiczne: Białystok - Drohiczyn - Łomża, 25 2007, s. 209-236.
 • Kondycja społeczno-moralna współczesnej rodziny polskiej [w:] Studia Teologiczne: Białystok - Drohiczyn - Łomża, 22 2004, s. 193-220.
 • Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji katowickiej i diecezji tarnowskiej. Studium porównawcze [w:] Studia Teologiczne: Białystok - Drohiczyn - Łomża, 21 2003, s. 241-269.

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

Wygłoszone Referaty:

 • Ostrów Mazowiecka – jedno z wielu, czy jedyne w swoim rodzaju? Studium socjologiczne nad specyfiką małego miasta Północnowschodniego Mazowsza [podczas konferencji:] Troska o dziedzictwo jako forma umacniania wspólnoty lokalnej, 26 kwietnia 2016, .
 • Cechy szczególne religijności i duchowości wiernych diecezji łomżyńskiej [podczas konferencji:] Wczoraj, dziś i jutro Kościoła katolickiego w diecezji łomżyńskiej, 24 pazdziernika 2015, .
 • Język przekazu religijnego na przykładzie homilii niedzielnych. Perspektywa konstruktywistyczna [podczas konferencji:] biblijno-religijny we współczesnych przekazach – perspektywa interdyscyplinarna, 16 pazdziernika 2015, .
 • Prestiż zawodu pracownika socjalnego w opiniach studentów pracy socjalnej [podczas konferencji:] Praca socjalna: Kształcenia, Profesja, Dyscyplina naukowa, 15 pazdziernika 2015, .
 • The "culture of meeting" as a way to prevent and resolve conflicts in the modern world (in light of the teachings of Pope Francis) [podczas konferencji:] Религия и/или повседневность, 17 kwietnia 2015, .
 • Pomiędzy wolnością od religii a renesansem religijności – współczesne zmiany społeczne jako przestrzeń i uwarunkowania działalności ewangelizacyjnej Kościoła [podczas konferencji:] Mała Ojczyzna - stulecie budowy kościoła parafialnego w Piątnicy. Zachowanie w pamięci dziedzictwa kulturowego ziemi piątnickiej, 17 maja 2014, .
 • Pomiędzy sekularyzacją a renesansem religijności. Nowa Ewangelizacja jako odpowiedź Kościoła na nowe nurty współczesności [podczas konferencji:] Dziedzictwo kulturowe regionu Pogranicza, 2 kwietnia 2014, .
 • Czy jesteśmy skazani na sekularyzację? Przestrzenie dla Nowej Ewangelizacji we współczesnej parafii [podczas konferencji:] Zakończenie Roku Wiary, 13 pazdziernika 2013, .
 • Czy jesteśmy skazani na sekularyzację? Przestrzenie dla nowej ewangelizacji we współczesnej parafii [podczas konferencji:] Rok Wiary, 12 pazdziernika 2013, .
 • Miejsce dialogu czy siedlisko patologii? Sposoby opisu rodziny w wybranych portalach internetowych [podczas konferencji:] Rodzina miejscem pojednania i dialogu, 9 pazdziernika 2013, .
 • Miedzy sms-em, katechizmem a kościelną nowomową. Jakim językiem mówić młodym o Bogu? [podczas konferencji:] W służbie wiary - 20 lat Katechizmu Kościoła Katolickiego, 5 pazdziernika 2013, .
 • Religijność Polaków – próba diagnozy – spojrzenie socjologa [podczas konferencji:] Nie możemy się zgodzić, aby sól zwietrzała, a światło było trzymane pod korcem, 24 wrzesnia 2013, .
 • Doświadczenie własnej cielesności. Socjologiczne studium rekonstruowanego ciała [podczas konferencji:] Transplantacja TAK, 13 lipca 2013, .
 • Sposoby spędzania świąt przez właścicieli firm rodzinnych [podczas konferencji:] Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji, 13 grudnia 2012, .
 • Opinie młodzieży Północnego Mazowsza na temat współczesnych relacji państwo – Kościół oraz publicznego finansowania inicjatyw kościelnych. Raport z badań. [podczas konferencji:] Religijne wymiary życia społecznego, 20 wrzesnia 2012, .
 • Państwo i Kościół w opinich łomżyńskich osiemnastolatków [podczas konferencji:] Rok Ddpowiedzialnosci Politycznej w Uczelni im. B. Jańskiego, 25 maja 2012, .
 • Relacje pomiedzy państwem i kościołem w opinich młodych mieszkańców Północnego Mazowsza [podczas konferencji:] Spotkania Naukowe - Międzyseminaryjna Secja Naukowa Wykładowców Wyższych Seminariów Duchownych, 10 maja 2012, .
 • Kościół, państwo i obywatelskośc w opinich młodziezy Pólnocnego Mazowsza [podczas konferencji:] Religia i kościół w demokratycznym społeczeństwie obywatelskim w Polsce. Między losem a wyborem?, 26 kwietnia 2012, .
 • Religijnośc i wiara w diecerzji łomżyńskiej - jaka jest co ja kształtuje [podczas konferencji:] Wiara - Świadectwo - Katecheza, 18 lutego 2012, .
 • Rodzina jako wartośc we współczesnym społeczeństwie polskim [podczas konferencji:] 30. rocznica adhortacji apostolskiej Jana Pawła II o zadanich rodziny chrześcijańskiej w swiecie współczesnym Familiaris Consortio, 27 listopada 2011, .
 • Biblia czy facebook? Źródła wiedzy religijnej młodzieży [podczas konferencji:] Akscjologiczne aspekty Pisma Świętego w swietle adhortacji Benedykta XVI Verbum Domini, 11 maja 2011, .
 • Jakość relacji i moralność wewnatrzrodzinna w swietle deklaracji osiemnastolatków [podczas konferencji:] Między nakazem a wyborem. Moralne dylematy małzeństw i rodzin w Polsce, 22 kwietnia 2010, .
 • Dwadzieścia lat religii w szkole: nadzieje, trudnosci, wyzwania [podczas konferencji:] Dwadzieścia lat katechezy w szkole, 13 lutego 2010, .
 • Kościół, parafia i duchowni w swiadomosci młodzieży ponadgimnazjalnej w małym mieście [podczas konferencji:] Laikat i duchowieństwo w Kościele polskim. Problem dialogu i wspólistnienia, 26 listopada 2009, .