mgr Anna Wałkowicz


  • Koordynator planowania i rozliczania pensum dydaktycznego:
    wtorek: 10.00-12.00
    środa: 10.00-12.00

Pełnione funkcje