dr hab. Michał Wierzchoń


  • Dyżur dydaktyczny:
    poniedziałki, 12.00 - 13.30
    Instytut Psychologii UJ, al. Mickiewicza 3, pokój 313

Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15: