mgr Anna Liberadzka  Publikacje:

  Monografie:
  • [współredakcja z:] Andrzej Cechnicki, Anna Bielańska, Hubert Kaszyński, Umacnianie i zdrowienie. Trzeba dać świadectwo., Kraków: Oficyna Wydawnicza "Text" 2009. [szukaj w bibliotece]
  • [współredakcja z:] Hubert Kaszyński, Edukacja społeczna jako metoda przeciwdziałania stereotypizacji osób chorujących psychicznie na rynku pracy, Kraków: Krakowska Inicjatywa na Rzecz Gospodarki Społecznej Cogito 2008. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły Książkowe:
  • Oczekiwania [w:] Jacek Wciórka, Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski [red.], Psychiatria, Wrocław: Elsevier Urban& Partner 2012, s. 421-423. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • Od pacjenta do osoby [w:] Psychoterapia, 4 (163) 2012 2012, s. 39-45.
  • Człowiek potrzebuje zaufania [w:] Postępy Psychiatrii i Neurologii, 20 (4) 2011, s. 247-250.
  • Spotkanie - Dialog - Wytrwanie. Dwadzieścia lat partnerstwa. [w:] Dialog, 18 2010, s. 42-47. [szukaj w bibliotece]
  • Potrzeby i oczekiwania z perspektywy beneficjentów wobec psychiatrii i samorządów lokalnych [w:] Dialog, 17 2009, s. 65-75. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji: