ks. dr Stanisław Radoń


 • Dyżur dydaktyczny:
  Bernardyńska 3 sala 101 sobota 10.30 albo inny termin po uzgodnieniu telefonicznym albo mailowym dostępnym na stronie www.ipri.pl

Curriculum Vitae:

 • 2011 - 2014 – Pracownik Naukowy (UPJP2, Kraków, Wydz. Nauk Społecznych, Katedra Duchowości i Relacji Społecznych)
 • 2010 - 2014 – Przewodniczący Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
 • 2002 - 2005 – Wykładowca w Studium Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Kraków
 • 2001 - 2002 – Praktyka psychologiczna (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Kraków)
 • 2000 - 2014 – Duszpasterstwo Głuchoniemych i Głuchoniewidomych, Kraków
 • 1999 - 2001 – Podyplomowe Studium Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego (KUL, Lublin)
 • 1999 – Doktorat (UPJP2, Kraków): Religijność potencjalnych artystów w kontekście preferowanych wartości (na podstawie badań uczniów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie)
 • 1995 - 1999 – Studia licencjackie i doktoranckie (UPJP2, Kraków)
 • 1990 - 2010 – Nauczyciel Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
 • 1985 - 1986 – Magisterium (UPJP2, Kraków): Komplementarna pomoc Kościoła i państwa dla osób głuchoniemych
 • 1979 - 1985 – Studia na Wydziale Teologicznym - UPJP2 Kraków

Publikacje:

Monografie:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [współautorstwo z:] 1, Przeżycia religijne młodzieży o uzdolnieniach artystycznych, Kraków: WAM 2006. [szukaj w bibliotece]
 • Religijność potencjalnych artystów w kontekście preferowanych wartości (na podstawie badań uczniów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie), Kraków: Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie 1999. [szukaj w bibliotece]
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
 • Uważność wspomagana biofeedbackiem w edukacji. [w:] M. Suświłło, N. A. Fechner [red.], Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia XXI wieku., Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2014, s. 153-166.
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Skuteczność interwencji medytacyjnych o typie uważnościowym [w:] Danuta Wolska [red.], Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, Kraków: Wyd. Nauk. UP 2014, s. 126-132.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Terapia rodzin oparta o medytacyjną uważność [w:] Józef Stala [red.], Nauki o rodzinie w służbie rodziny, Kraków: UPJP2 2014, s. 571-581.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uważność jako medytacja w edukacji: fakty i mity [w:] Jan Zimny [red.], Współczesne zagrożenia: fakty i mity, Lublin: KUL 2014, s. 299-317.
 • [szukaj w bibliotece]
 • Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie dla polskiej edukacji [w:] Majchrzak, Zduniak [red.], Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury, Poznań: Wyd. Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa 2013, s. 109-118.
 • [szukaj w bibliotece]
Artykuły w Czasopismach:
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • [szukaj w bibliotece]
 • Opętanie i egzorcyzm w świetle badań antropologicznych i neurologicznych [w:] Studia Religiologica, 47(2) 2014, s. 100-115. [szukaj w bibliotece]
 • Validation of the Polish adaptation of the Five Facet Mindfulness Questionnaire [w:] Annals of Psychology, 17(4) 2014, s. 737-760. [szukaj w bibliotece]
 • Doświadczenie mistyczne (polska adaptacja Mystical Experience) [w:] Przegląd Psychologiczny, 57(2) 2014, s. 175-189. [szukaj w bibliotece]
 • Pięciowymiarowy Kwestionariusz Uważności - polska adaptacja Five Facet Mindfulness Questionnaire [w:] Roczniki Psychologiczne, 17(4) 2014, s. 711-735. [szukaj w bibliotece]
 • Kwestionariusz Ruminacji-Refleksyjności - polska adaptacja The Rumination-Reflection Questionnaire [w:] Psychoterapia, 2(169) 2014, s. 111-124. [szukaj w bibliotece]
 • Walidacja Skali Świadomej Obecności [w:] Studia Psychologica, 14(1) 2014, s. 51-70. [szukaj w bibliotece]
 • Możliwość dotarcia do rzeczywistości duchowej na podstawie neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością [w:] Humaniora, 4(8) 2014, s. 113-122. [szukaj w bibliotece]
 • Korelaty przeżyć mistycznych młodzieży o uzdolnieniach artystycznych [w:] Polskie Forum Psychologiczne, 18(3) 2013, s. 346-362. [szukaj w bibliotece]
 • Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości [w:] Studia Religiologica, 46(3) 2013, s. 187-199. [szukaj w bibliotece]
 • Religijność subiektywna młodzieży o uzdolnieniach artystycznych - analiza jakościowa [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1(8) 2013, s. 99-120. [szukaj w bibliotece]
 • Autentyczność a dojrzałość religijna (analiza jakościowa młodzieży o uzdolnieniach artystycznych) [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 2(7) 2012, s. 157-188. [szukaj w bibliotece]
 • Skuteczność metody dialogicznej w katechezie (eksperymentalne studium empiryczne) [w:] Paedagogia Christiana, 1(27) 2011, s. 203-213. [szukaj w bibliotece]
 • Metoda dialogiczna w katechezie (opis i weryfikacja narzędzia diagnostycznego) [w:] Paedagogia Christiana, 1(25) 2010, s. 211-229. [szukaj w bibliotece]
 • Twórczość a przeżycia mistyczne młodzieży uzdolnieonej artystycznie [w:] Studia Psychologica, IX(10) 2010, s. 203-224. [szukaj w bibliotece]
 • Zaburzenia osobowości a przeżycia mistyczne młodzieży artystycznej [w:] Studia Psychologica, VIII(9) 2009, s. 149-165. [szukaj w bibliotece]
 • Cechy osobowości a przeżycia religijne młodzieży artystycznej [w:] Paedagogia Christiana, 19(1) 2007, s. 111-124. [szukaj w bibliotece]
 • Przeżycia religijne młodzieży a dojrzałość [w:] Sosnowieckie Studia Teologiczne, VIII(1) 2007, s. 309-325. [szukaj w bibliotece]
 • Spowiedź z dwóch stron kratek konfesjonału [w:] Życie Duchowe, 23(9) 2000, s. 39-43. [szukaj w bibliotece]
 • Eutanazja a religijność [w:] Logos i Ethos, 9 2000, s. 191-194. [szukaj w bibliotece]

Wygłoszone Referaty:

 • Medytacja w muzyce, czyli raczej wyobrażać sobie niż ćwiczyć. [podczas konferencji:] Sacrum and profanum., 30 grudnia 2017, .
 • Uważność, czyli medytacja w nauce, edukacji, sztuce i biznesie. [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur”, 16 wrzesnia 2017, .
 • Neuro-psycho-matematyka medytacji, czyli o tym, jak można mierzyć doświadczenia religijne [podczas konferencji:] V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur”., 15 wrzesnia 2017, .
 • Brain network reorganization during meditation in the light of mindfulness research. [podczas konferencji:] III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, 20 czerwca 2017, .
 • Twórczość a opętanie w świetle badań neuro-psycho-matematycznych. [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a zło”, 9 czerwca 2017, .
 • Profesjonalizacja egzorcyzmowania w Polsce – fakty i mity. [podczas konferencji:] II konferencja demonologiczna. „Ale zbaw nas ode złego (zwyczaje i akcesoria apo-tropaiczne w cywilizacjach świata)”., 6 czerwca 2017, .
 • Medytacja, czyli im (subiektywnie) gorzej, tym (obiektywnie) lepiej [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym „W stronę człowieka”., 2 czerwca 2017, .
 • McMindfulness (pozytywna efektywność i skutki uboczne stosowania interwencji opartych na różnych technikach medytacji na podstawie badań empirycznych). [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym, 2 czerwca 2017, .
 • Neuro-psycho-matematyka choroby w świetle badań nad uważnością. [podczas konferencji:] Obraz choroby w dyskursie kulturowym, 18 maja 2017, .
 • Od psychologicznej deprecjacji do nobilitacji mistyków i doświadczeń mistycznych [podczas konferencji:] Filozofie i teologie, 15 maja 2017, .
 • Neurofenomenologia jako epistemologicznie akceptowalna droga badań nad świado-mością oraz jej praktyczne aplikacje. [podczas konferencji:] IX Krakowska Konferencja Kognitywistyczna, 22 kwietnia 2017, .
 • Multisensoryczna wyobraźnia w nauce, sztuce i biznesie na podstawie badań neuro-psycho-matematycznych nad uważnością [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Wzrokocentryzm, wizualność i wizualizacja w kulturze", 19 kwietnia 2017, .
 • Poster session: Construction and validation of the polish version of Short Form Five Facet Mindfulness Questionnaire [podczas konferencji:] III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, 21 czerwca 2016, .
 • Skrócona Wersja Pięciowymiarowego Kwestionariusza Uważności (polska adaptacja Short Form Five Facet Mindfulness Questionnaire) [podczas konferencji:] II Konferencji Psychologii Pozytywnej, 13 maja 2016, .
 • Model uważności jako teoretycznie i metodologicznie akceptowalne wypełnienie postulatów psychologii humanistycznej [podczas konferencji:] W stronę człowieka – II Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym, 6 maja 2016, .
 • Mindfulness w praktyce nauczycielskiej [podczas konferencji:] tyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji, 19 kwietnia 2016, .
 • Kognitywistyczny paradygmat ekspercki w kontekście neurologicznych badań nad uważnością w świetle teorii sieci i grafów [podczas konferencji:] 8th annual Cracow Cognitive Science Conference, 19 kwietnia 2016, .
 • Zawsze młodzi (zmiany właściwości strukturalnych, funkcjonalnych i sieciowych mózgu podczas praktyk uważności). [podczas konferencji:] Dni Mózgu, 18 marca 2016, .
 • Praktyczne aplikacje założeń Edukacji 2.0 na świecie w świetle neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Edukacja medialna 2.0, 10 grudnia 2015, .
 • Twórczość a zaburzenia osobowości artystów na podstawie badań empirycznych [podczas konferencji:] Między psychodelią a chorobą, 28 listopada 2015, .
 • Stany świadomości w świetle teorii sieci i grafów oraz w kontekście badań nad uważnością [podczas konferencji:] Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka, 27 listopada 2015, .
 • Specyfika, funkcje i mechanizmy stanów medytacyjnych na podstawie badań neuropsychologicznych [podczas konferencji:] Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka, 27 listopada 2015, .
 • Ambiwalentna funkcja obrazu Boga w świetle neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Religions. Fields of Research, Methods and Perspectives, 16 pazdziernika 2015, .
 • Neurosensoryczność w nauce, sztuce, sporcie i biznesie (przełom w kognitywistyce i praktyczne aplikacje na podstawie badań nad uważnością). [podczas konferencji:] BioSound. Konferencja Neurosensoryczna, 11 pazdziernika 2015, .
 • Twórczość a opętanie w świetle badań neuro-psycho-biologicznych. [podczas konferencji:] Między psychodelią a chorobą, 4 pazdziernika 2015, .
 • Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: konceptualizacja i wyniki badań [podczas konferencji:] Nauczyciel, wychowawca, pedagog. W dobie nowoczesności., 23 czerwca 2015, .
 • Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: uwarunkowania historyczne [podczas konferencji:] Z problematyki historii wychowania XIX – XX wieku, 22 czerwca 2015, .
 • Mózg i świadomość w świetle teorii sieci i grafów [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne Sympozjum Badań Natury Świadomości i Sztucznej Świadomości, 27 maja 2015, .
 • Neuro-psycho-biologia świadomości w kontekście badań nad uważnością [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne Sympozjum Badań Natury Świadomości i Sztucznej Świadomości, 27 maja 2015, .
 • Neuro-psycho-biologia umysłu w świetle teorii sieci i grafów [podczas konferencji:] Umysł – Decyzje – Zachowania. Interdyscyplinarne perspektywy przewidywania i kontroli działania (od neuronauki po filozofię), 12 maja 2015, .
 • Uważność a ludzkie cierpienie (istotne zmiany w paradygmacie psychiatryczno-psychologicznym na podstawie badań nad uważnością) [podczas konferencji:] Oko w oko z cierpieniem psychicznym, 8 maja 2015, .
 • Fenomen doświadczeń mistycznych w kontekście neuropsychobiologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Oblicza mistyki, 23 kwietnia 2015, .
 • Connections between creativity and possession on the light of neurological research [podczas konferencji:] Brain-Mind-Religion 2015, 28 lutego 2015, .
 • Neuromarketing w świetle badań nad uważnością oraz w kontekście teorii neurobiologii interpersonalnej. [podczas konferencji:] Psychologia w Biznesie. Nowe koncepcje i zastosowania, 20 listopada 2014, .
 • Neurofenomenologia jako epistemologicznie akceptowalna droga dotarcia do rzeczywistości duchowej w kontekście badań nad uważnością [podczas konferencji:] Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives,, 27 pazdziernika 2014, .
 • Uważność wspomagana biofeedbackiem w edukacji w teoretycznym kontekście neurofenomenologii [podczas konferencji:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, 23 pazdziernika 2014, .
 • Czy medytacja otępia? Neuro-psycho-biologiczne korelaty świadomości i ich dynamika podczas stanów medytacyjnych na podstawie badań nad uważnością [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, 3 czerwca 2014, .
 • Możliwość dotarcia do rzeczywistości duchowej na podstawie neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Religia i metoda, 23 maja 2014, .
 • Rola wyobraźni sensomotorycznej w procesach racjonalnego myślenia na podstawie badań neurologicznych. [podczas konferencji:] Dialog w mediach, media w dialogu, 16 maja 2014, .
 • Uważność dla nauczycieli z ryzykiem wypalenia zawodowego [podczas konferencji:] Otwarte usta: prawda czy fałsz, 9 kwietnia 2014, .
 • Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości [podczas konferencji:] Religie: pola badawcze, metody i perspektywy, 27 listopada 2013, .
 • Uważność medytacyjna jako naukowe wyzwanie do dialogu religijnego [podczas konferencji:] V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym, 13 listopada 2013, .
 • Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie dla polskiej edukacji [podczas konferencji:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej, 24 pazdziernika 2013, .
 • Terapia rodzin oparta o medytacyjną uważność [podczas konferencji:] Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie, 16 pazdziernika 2013, .
 • Skuteczność interwencji medytacyjnych o typie uważnościowym w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów oraz personelu [podczas konferencji:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, 19 wrzesnia 2013, .
 • Twórczość a zaburzenia osobowości młodzieży uzdolnionej artystycznie [podczas konferencji:] Rozumieć media - mądrość w mediach, 17 maja 2013, .
 • Uważność czyli medytacja w edukacji: fakty i mity [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia: fakty i mity, 5 marca 2013, .