ks. dr Stanisław Radoń


 • Dyżur dydaktyczny:
  Bernardyńska 3 sala 101 sobota 10.30 albo inny termin po uzgodnieniu telefonicznym albo mailowym dostępnym na stronie www.ipri.pl

Curriculum Vitae:

 • 2011 - 2014 – Pracownik Naukowy (UPJP2, Kraków, Wydz. Nauk Społecznych, Katedra Duchowości i Relacji Społecznych)
 • 2010 - 2014 – Przewodniczący Fundacji im. Matki Teresy z Kalkuty w Krakowie
 • 2002 - 2005 – Wykładowca w Studium Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli, Kraków
 • 2001 - 2002 – Praktyka psychologiczna (Katedra Psychiatrii Collegium Medicum UJ, Kraków)
 • 2000 - 2014 – Duszpasterstwo Głuchoniemych i Głuchoniewidomych, Kraków
 • 1999 - 2001 – Podyplomowe Studium Psychoterapii i Poradnictwa Psychologicznego (KUL, Lublin)
 • 1999 – Doktorat (UPJP2, Kraków): Religijność potencjalnych artystów w kontekście preferowanych wartości (na podstawie badań uczniów w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Krakowie)
 • 1995 - 1999 – Studia licencjackie i doktoranckie (UPJP2, Kraków)
 • 1990 - 2010 – Nauczyciel Zespółu Państwowych Szkół Plastycznych w Krakowie
 • 1985 - 1986 – Magisterium (UPJP2, Kraków): Komplementarna pomoc Kościoła i państwa dla osób głuchoniemych
 • 1979 - 1985 – Studia na Wydziale Teologicznym - UPJP2 Kraków

Publikacje:

Monografie:
Artykuły Książkowe:

Więcej Publikacji:

Artykuły Książkowe:
Artykuły w Czasopismach:

Wygłoszone Referaty:

 • Mindfulness as a promising instrument to strengthening the human immune system in the COVID-19 time: a concise review. [podczas konferencji:] V International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality „Spir-ituality and religiousness: theory and practice”, 25 czerwca 2021, .
 • The effectiveness of four-day mindfulness retreat for therapists and caregivers working with substance abused and addicted individuals: A nonrandomized trial. [podczas konferencji:] V International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality „Spir-ituality and religiousness: theory and practice”, 25 czerwca 2021, .
 • Mindfulness jako skuteczna metoda wykorzystywana w pracy z klientem. [podczas konferencji:] Konferencja i szkolenie. „Trening uważności, jako metoda zapobiegania nawrotom w uzależnieniu”, 31 maja 2021, .
 • Aktualne trendy analityczne w światowej diagnostyce i prognostyce psychologiczno-psychiatrycznej na podstawie badań nad uważnością. [podczas konferencji:] Analityczne wyzwania, 31 stycznia 2021, .
 • Uważność a zmiany funkcjonalne, strukturalne i endokrynno-immunologiczne mózgu oraz możliwość ich pomiaru w warunkach domowych (Muse Headband). [podczas konferencji:] V International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, 23 czerwca 2020, .
 • Neuromedytacja [podczas konferencji:] Uważni dorośli – uważne dzieci. Mindfulness dla dzieci w wychowaniu, edukacji i opiece zdrowotnej, 25 kwietnia 2020, .
 • Neuro-psycho-matematyka uważności. Jak się zmienia mózg i człowiek pod wpływem praktykowania uważności? [podczas konferencji:] „Uważni dorośli – uważne dzieci. Mindfulness dla dzieci w wychowaniu, edukacji i opiece zdrowotnej”, 24 kwietnia 2020, .
 • Jak można poprawić funkcjonowanie umysłu?, czyli możliwość reorganizacji właściwości neurofizjo-logicznych mózgu w świetle badań nad uważnością prowadzonych w paradygmacie sieci i grafów. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja „Czas na umysł 2.0”, 6 marca 2020, .
 • Areas of application and specificity of mindfulness intervention strategies. [podczas konferencji:] 1st International Scientific and Training Conference on Methods of Psychological Help. „Mental health promotion - from theory to practice”., 8 listopada 2019, .
 • Medytacja zaczyna się od ciała (opracowania teoretyczne oraz wyniki badań neuro-psycho-matematycznych nad uważnością). [podczas konferencji:] Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Ciało, społeczeństwo, duchowość - dynamika współczesnych zależności", 10 czerwca 2019, .
 • Optymalizacja działania systemu mózgowego w świetle najnowszych badań nad uważnością prowa-dzonych w paradygmacie sieci i grafów. [podczas konferencji:] Ogólnopolska Kognitywistyczna Konferencja Naukowa „Cerebrum Cognita”, 17 maja 2019, .
 • Nie ma medytacji bez moralności, czyli zwrot w badaniach nad uważnością (teoretyczne dylematy chrześcijaństwa i buddyzmu). [podczas konferencji:] Konferencja „Moralność (z) ducha”, 16 maja 2019, .
 • Receptywność uważności jako wypełnienie chrześcijańskich postulatów dotyczących modlitwy i me-dytacji. [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna Konferencja mindfulness „Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważno-ści”, 13 stycznia 2019, .
 • McMindfulness, czyli medytacja bez duchowości (teoretyczne dylematy buddyzmu i chrześcijaństwa). [podczas konferencji:] Interdyscyplinarna Konferencja mindfulness „Gdziekolwiek jesteś, bądź. Społeczny wymiar uważno-ści”, 12 stycznia 2019, .
 • Interdyscyplinarna neuroinżynieria w kontekście najnowszych trendów w nozologii psychiatrycznej oraz psychoterapii. [podczas konferencji:] V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne Eskulap, 2 grudnia 2018, .
 • Uważność jako bezinwazyjna neurorehabilitacja [podczas konferencji:] V Ogólnopolskie Sympozjum Biomedyczne Eskulap., 1 grudnia 2018, .
 • Współczesna neuroinżynieria: teoria, obszary zastosowań oraz możliwość domowego jej zastosowania (uważność i Muse Headband). [podczas konferencji:] PsychoTech. Umysł – technologia – filozofia, 20 pazdziernika 2018, .
 • Obszary aplikacji i specyfika strategii interwencji opartych na uważności [podczas konferencji:] IV Konferencja Interdyscyplinarna „Zdrowie i odporność psychiczna. Aksjologiczne uwarunkowania odporności psychicznej i zdrowia”, 22 wrzesnia 2018, .
 • Ewolucja badań nad mózgiem (neuro-psycho-matematyka uważności). [podczas konferencji:] III Poznańska Konferencja ACT i CBS. Psychologia, medycyna i nauki kontekstualne, 31 maja 2018, .
 • Ilościowy elektroencefalogram (qEEG) jako tanie i trafne narzędzie służące do kontroli skuteczności interwencji klinicznych opartych na uważności. [podczas konferencji:] III Poznańska Konferencja ACT i CBS. Psychologia, medycyna i nauki kontekstualne, 30 maja 2018, .
 • Medytacja w muzyce, czyli raczej wyobrażać sobie niż ćwiczyć. [podczas konferencji:] Sacrum and profanum., 30 grudnia 2017, .
 • Uważność, czyli medytacja w nauce, edukacji, sztuce i biznesie. [podczas konferencji:] Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur”, 16 wrzesnia 2017, .
 • Neuro-psycho-matematyka medytacji, czyli o tym, jak można mierzyć doświadczenia religijne [podczas konferencji:] V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy „Religie w dialogu kultur”., 15 wrzesnia 2017, .
 • Brain network reorganization during meditation in the light of mindfulness research. [podczas konferencji:] III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, 20 czerwca 2017, .
 • Twórczość a opętanie w świetle badań neuro-psycho-matematycznych. [podczas konferencji:] Ogólnopolska konferencja naukowa „Religia a zło”, 9 czerwca 2017, .
 • Profesjonalizacja egzorcyzmowania w Polsce – fakty i mity. [podczas konferencji:] II konferencja demonologiczna. „Ale zbaw nas ode złego (zwyczaje i akcesoria apo-tropaiczne w cywilizacjach świata)”., 6 czerwca 2017, .
 • McMindfulness (pozytywna efektywność i skutki uboczne stosowania interwencji opartych na różnych technikach medytacji na podstawie badań empirycznych). [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym, 2 czerwca 2017, .
 • Medytacja, czyli im (subiektywnie) gorzej, tym (obiektywnie) lepiej [podczas konferencji:] III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym „W stronę człowieka”., 2 czerwca 2017, .
 • Neuro-psycho-matematyka choroby w świetle badań nad uważnością. [podczas konferencji:] Obraz choroby w dyskursie kulturowym, 18 maja 2017, .
 • Od psychologicznej deprecjacji do nobilitacji mistyków i doświadczeń mistycznych [podczas konferencji:] Filozofie i teologie, 15 maja 2017, .
 • Neurofenomenologia jako epistemologicznie akceptowalna droga badań nad świado-mością oraz jej praktyczne aplikacje. [podczas konferencji:] IX Krakowska Konferencja Kognitywistyczna, 22 kwietnia 2017, .
 • Multisensoryczna wyobraźnia w nauce, sztuce i biznesie na podstawie badań neuro-psycho-matematycznych nad uważnością [podczas konferencji:] Konferencja naukowa „Wzrokocentryzm, wizualność i wizualizacja w kulturze", 19 kwietnia 2017, .
 • Poster session: Construction and validation of the polish version of Short Form Five Facet Mindfulness Questionnaire [podczas konferencji:] III International Conference of the Polish Society for the Psychology of Religion and Spirituality, 21 czerwca 2016, .
 • Skrócona Wersja Pięciowymiarowego Kwestionariusza Uważności (polska adaptacja Short Form Five Facet Mindfulness Questionnaire) [podczas konferencji:] II Konferencji Psychologii Pozytywnej, 13 maja 2016, .
 • Model uważności jako teoretycznie i metodologicznie akceptowalne wypełnienie postulatów psychologii humanistycznej [podczas konferencji:] W stronę człowieka – II Ogólnopolska Konferencja Psychologii i Psychoterapii w Paradygmacie Humanistycznym, 6 maja 2016, .
 • Mindfulness w praktyce nauczycielskiej [podczas konferencji:] tyka (w) szkole. Filozofia (w) edukacji, 19 kwietnia 2016, .
 • Kognitywistyczny paradygmat ekspercki w kontekście neurologicznych badań nad uważnością w świetle teorii sieci i grafów [podczas konferencji:] 8th annual Cracow Cognitive Science Conference, 19 kwietnia 2016, .
 • Zawsze młodzi (zmiany właściwości strukturalnych, funkcjonalnych i sieciowych mózgu podczas praktyk uważności). [podczas konferencji:] Dni Mózgu, 18 marca 2016, .
 • Praktyczne aplikacje założeń Edukacji 2.0 na świecie w świetle neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Edukacja medialna 2.0, 10 grudnia 2015, .
 • Twórczość a zaburzenia osobowości artystów na podstawie badań empirycznych [podczas konferencji:] Między psychodelią a chorobą, 28 listopada 2015, .
 • Stany świadomości w świetle teorii sieci i grafów oraz w kontekście badań nad uważnością [podczas konferencji:] Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka, 27 listopada 2015, .
 • Specyfika, funkcje i mechanizmy stanów medytacyjnych na podstawie badań neuropsychologicznych [podczas konferencji:] Psychopedagogiczne problemy edukacji i funkcjonowania człowieka, 27 listopada 2015, .
 • Ambiwalentna funkcja obrazu Boga w świetle neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Religions. Fields of Research, Methods and Perspectives, 16 pazdziernika 2015, .
 • Neurosensoryczność w nauce, sztuce, sporcie i biznesie (przełom w kognitywistyce i praktyczne aplikacje na podstawie badań nad uważnością). [podczas konferencji:] BioSound. Konferencja Neurosensoryczna, 11 pazdziernika 2015, .
 • Twórczość a opętanie w świetle badań neuro-psycho-biologicznych. [podczas konferencji:] Między psychodelią a chorobą, 4 pazdziernika 2015, .
 • Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: konceptualizacja i wyniki badań [podczas konferencji:] Nauczyciel, wychowawca, pedagog. W dobie nowoczesności., 23 czerwca 2015, .
 • Uważność jako pedagogika zorientowana na osobę: uwarunkowania historyczne [podczas konferencji:] Z problematyki historii wychowania XIX – XX wieku, 22 czerwca 2015, .
 • Mózg i świadomość w świetle teorii sieci i grafów [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne Sympozjum Badań Natury Świadomości i Sztucznej Świadomości, 27 maja 2015, .
 • Neuro-psycho-biologia świadomości w kontekście badań nad uważnością [podczas konferencji:] Interdyscyplinarne Sympozjum Badań Natury Świadomości i Sztucznej Świadomości, 27 maja 2015, .
 • Neuro-psycho-biologia umysłu w świetle teorii sieci i grafów [podczas konferencji:] Umysł – Decyzje – Zachowania. Interdyscyplinarne perspektywy przewidywania i kontroli działania (od neuronauki po filozofię), 12 maja 2015, .
 • Uważność a ludzkie cierpienie (istotne zmiany w paradygmacie psychiatryczno-psychologicznym na podstawie badań nad uważnością) [podczas konferencji:] Oko w oko z cierpieniem psychicznym, 8 maja 2015, .
 • Fenomen doświadczeń mistycznych w kontekście neuropsychobiologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Oblicza mistyki, 23 kwietnia 2015, .
 • Connections between creativity and possession on the light of neurological research [podczas konferencji:] Brain-Mind-Religion 2015, 28 lutego 2015, .
 • Neuromarketing w świetle badań nad uważnością oraz w kontekście teorii neurobiologii interpersonalnej. [podczas konferencji:] Psychologia w Biznesie. Nowe koncepcje i zastosowania, 20 listopada 2014, .
 • Neurofenomenologia jako epistemologicznie akceptowalna droga dotarcia do rzeczywistości duchowej w kontekście badań nad uważnością [podczas konferencji:] Religions: Fields of Research, Methods and Perspectives,, 27 pazdziernika 2014, .
 • Uważność wspomagana biofeedbackiem w edukacji w teoretycznym kontekście neurofenomenologii [podczas konferencji:] Podmioty, środowiska i obszary edukacyjne. Wyzwania i zagrożenia połowy XXI wieku, 23 pazdziernika 2014, .
 • Czy medytacja otępia? Neuro-psycho-biologiczne korelaty świadomości i ich dynamika podczas stanów medytacyjnych na podstawie badań nad uważnością [podczas konferencji:] II Międzynarodowa Konferencja Psychologii Religii i Duchowości, 3 czerwca 2014, .
 • Możliwość dotarcia do rzeczywistości duchowej na podstawie neuro-psycho-biologicznych badań nad uważnością [podczas konferencji:] Religia i metoda, 23 maja 2014, .
 • Rola wyobraźni sensomotorycznej w procesach racjonalnego myślenia na podstawie badań neurologicznych. [podczas konferencji:] Dialog w mediach, media w dialogu, 16 maja 2014, .
 • Uważność dla nauczycieli z ryzykiem wypalenia zawodowego [podczas konferencji:] Otwarte usta: prawda czy fałsz, 9 kwietnia 2014, .
 • Uważność jako neuro-psycho-biologiczna próba zdefiniowania fenomenu duchowości [podczas konferencji:] Religie: pola badawcze, metody i perspektywy, 27 listopada 2013, .
 • Uważność medytacyjna jako naukowe wyzwanie do dialogu religijnego [podczas konferencji:] V Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym, 13 listopada 2013, .
 • Uważność jako ponadkulturowe wyzwanie dla polskiej edukacji [podczas konferencji:] Edukacja międzykulturowa w warunkach kultury globalnej, 24 pazdziernika 2013, .
 • Terapia rodzin oparta o medytacyjną uważność [podczas konferencji:] Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie, 16 pazdziernika 2013, .
 • Skuteczność interwencji medytacyjnych o typie uważnościowym w stosunku do osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin, opiekunów oraz personelu [podczas konferencji:] Osoby niepełnosprawne w drodze ku dorosłości, 19 wrzesnia 2013, .
 • Twórczość a zaburzenia osobowości młodzieży uzdolnionej artystycznie [podczas konferencji:] Rozumieć media - mądrość w mediach, 17 maja 2013, .
 • Uważność czyli medytacja w edukacji: fakty i mity [podczas konferencji:] Współczesne zagrożenia: fakty i mity, 5 marca 2013, .