Andrzej Baczyński  Publikacje:

  Artykuły Książkowe:
  • Kapłan w mediach. Od Leona XIII do Jana Pawła II [w:] [red.], Kapłaństwo w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II 2010, s. 117-135. [szukaj w bibliotece]
  • Przekaz i formacja wiary przez media [w:] [red.], Teologia pastoralna nauką w służbie nowej ewangelizacji, Lublin: Wyd. KUL 2010, s. 105-121. [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:
  • Dziecko wobec Internetu [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1/2009 2009, s. 109-120. [szukaj w bibliotece]
  • Rodzina w świecie mediów. Od infotainment do infantylizmu [w:] Studia Socialia Cracoviensia, 1/2009 2009, s. 13-24. [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Projekty badawcze:

  • Teologia cierpienia w mediosferze ()
  • siedem ()
  • Papież Benedykt XVI i świat mediów cz. II ()
  • Obraz kapłana i kapłaństwa w mediach masowych (140803)
  • Między misją a komercją. Dylematy programowe radia katolickiego (240802)
  • Kościół wobec mass mediów (140802)
  • Kościelne instytucje medialne (140802)
  • Koncepcja teodramatu w myśli teologicznej Hansa Ursa von Balthasara i twórczości filmowej Andrieja Tarkowskiego (311911)
  • Koncepcja teodramatu – Hans von Balthazar i Andriej Tarkowski (240803)
  • Duszpasterstwo środków społecznego przekazu (140801)
  • Duszpasterstwo mediów (240801)
  • Duszpasterstwo mediów (501-10-040022)
  • Benedykt XVI i świat mediów (501-10-040040)

  Wygłoszone Referaty:

  • Ewangelizacja i antyewangelizacja w mediach [podczas konferencji:] Medialne wyzwania XXI wieku, 14 listopada 2009, .
  • Mass media a kwestia ekologiczna w nauczaniu Jana Pawła II [podczas konferencji:] Sacrum i przyroda, 25 wrzesnia 2009, .
  • Człowiek w sieci mediów. Infoetyka zamiast audience [podczas konferencji:] Przemiany w nauce, filozofii, kulturze i moralności. Historia - Współczesność - Perspektywy, 5 maja 2009, .