dr Paweł Rojek  Curriculum Vitae:

  • 2013 – Doktorat z filozofii, "Kategoria abstrakcyjnego particulare na gruncie różnych teorii uniwersaliów", Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. Jerzy Szymura, recenzenci: prof. Jan Woleński, prof. Arkadiusz Chrudzimski
  • 2008 – Magisterium z socjologii, "Struktura solidarnościowego rozumu", Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. Grażyna Skąpska, recenzent: prof. Piotr Sztompka.
  • 2007 - 2008 – Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej dla młodych uczonych.
  • 2004 – Magisterium z filozofii, "O abstrakcyjnych i konkretnych uniwersaliach", Uniwersytet Jagielloński, promotor: prof. Jerzy Szymura, recenzent: prof. Jerzy Perzanowski.

  Publikacje:

  Monografie:
  Artykuły Książkowe:
  • Apology of Culture and Culture of Apology: Russian Religious Thought against Secular Reason [współatorstwo z:] Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch [w:] Apology of Culture. Religion and Culture in Russian Thought, Eugene, OR: Pickwick Publications 2015, s. 1-12. [szukaj w bibliotece]
  • The Trinity in History and Society. The Russian Idea, Polish Messianism, and the Post-Secular Reason [w:] Artur Mrówczyński-Van Allen, Teresa Obolevitch, Paweł Rojek [red.], Apology of Culture. Religion and Culture in Russian Thought, Eugene, OR: Pickwick Publications 2015, s. 24-42. [szukaj w bibliotece]
  • [szukaj w bibliotece]

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • [szukaj w bibliotece]
  • Onomatodoxy and the Problem of Constitution: Florensky on Scientific and Manifest Images of the World [w:] Teresa Obolevitch, Paweł Rojek [red.], Faith and Reason in Russian Thought, Kraków: Copernicus Center Press 2015, s. 127-159.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Religion, Culture and Post-Secular Reason. The Contemporary Significance of Russian Thought [współatorstwo z:] [w:] Religion and Culture in Russian Thought. Philosophical, Theological and Literary Perspectives, Kraków: The Pontifical University of John Paul II in Kraków 2014, s. 5-9.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Konkretnye universalii. Teoriâ spekulâtivnoj vseobŝnosti G. V. F. Gegelâ i I. A. Ilʹina [w:] Igor’ I. Evlampiev [red.], Ivan Aleksandrovič Ilʹin, Moskva: Političeskaâ ènciklopediâ 2014, s. 139-162.
  • [szukaj w bibliotece]
  • The Logic of Palamism [w:] Andrew Schumann [red.], Logic in Orthodox Christian Thinking, Hausenstamm: Ontos Verlag 2013, s. 38-80.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Powrót duszy polskiej [w:] Marek Cichocki [red.], Konserwatyzm, państwo, pokolenie, Warszawa: Teologia Polityczna 2013, s. 215-241.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Argumenty ontologiczne Hegla [w:] Stanisław Wszołek [red.], Dowody ontologiczne. W 900. rocznicę śmierci św. Anzelma, Kraków: Copernicus Center Press 2011, s. 151-168.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Sofiâ i problema universalij [w:] V. N. Porus [red.], Sofiologiâ, Moskva: Biblejsko-Bogoslovskij Institut Sv. Apostola Andreâ 2010, s. 178-195.
  • [szukaj w bibliotece]
  • Towards a Logic of Negative Theology [w:] Andrew Schumann [red.], Logic in Religious Discourse, Hausenstamm: Ontos Verlag 2010, s. 192-215.
  • [szukaj w bibliotece]
  Artykuły w Czasopismach:

  Prowadzone zajęcia w roku akademickim 2014/15:

  Wygłoszone Referaty:

  • Trójca Święta w historii i społeczeństwie. Polski mesjanizm, rosyjska idea i rozum postsekularny”, [podczas konferencji:] Mesjańskie imaginaria Europy (i nie tylko), 12 grudnia 2014, .
  • Польский мессианизм, русская идея и секулярный разум [podczas konferencji:] Religion and Culture in Russian Thought, 30 maja 2014, .
  • Czy istnieje podklasa problemów filozoficznych, które można nazwać "problemami metafizycznymi" i co je wyróżnia? [podczas konferencji:] Byt - Myśl - Metoda. Jerzemu Perzanowskiemu in memoriam, 21 maja 2014, .
  • Mesjanizm Jana Pawła II [podczas konferencji:] Wykłady Otwarte Jan Paweł II. Posługa myślenia, 23 stycznia 2014, .