Mateusz Przanowski OP  Publikacje:

  Monografie:
  • [dostępne w księgarni] [szukaj w bibliotece]
  • [współautorstwo z:] Piotr Lichacz OP i Mikołaj Olszewski, Św. Tomasz z Akwinu, O poznaniu Boga, Kraków: Wydawnictwo "M" 2005.
  • [współautorstwo z:] Piotr Lichacz OP, Rekolekcje ze św. Tomaszem z Akwinu, Kraków: Wydawnictwo 2003.
  Artykuły Książkowe:
  • Świadomość własnej tożsamości Jezusa w książce „Pomazaniec” Mariana Grabowskiego [w:] M. Grabowski [red.], Pomazaniec. Kontynuacja i dyskusja, Poznań ; Kraków: Wydawnictwo „W Drodze” ; DSFT 2014, s. 435-465.
  • Trynitologia Stanisława Judyckiego [w:] J. Pyda [red.], Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego „Bóg i inne osoby”, Poznań ; Kraków: Wydawnictwo „W Drodze” ; DSFT 2013, s. 435-450.
  • Eucharystia – „zadatek przyszłej chwały (pignus futurae gloriae) [w:] K. Porosło [red.], A świątyni w nim nie dojrzałem... Liturgia i eschatologia, Tyniec: Wydawnictwo Benedyktynów 2012, s. 83-91.
  • Wprowadzenie do q. 7, a. 5 [w:] M. Przanowski, J. Kiełbasa [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty: 2010, s. 144-150.
  • Wprowadzenie do q. 7, a. 2 [w:] Mateusz Przanowski i Jan Kiełbasa [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty: 2010, s. 84-88.
  • O prostocie Bożej istoty. Wprowadzenie [w:] Mateusz Przanowski i Jan Kiełbasa [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty: 2010, s. 5-51.
  • Wprowadzenie do q. 7, a. 9 [w:] M. Przanowski, J. Kiełbasa [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty: 2010, s. 256-260.

  Więcej Publikacji:

  Artykuły Książkowe:
  • Dodatek I, Metaforyczne rozumienie nazw uczuć w Bogu według św. Tomasz z Akwinu [w:] M. Przanowski, J. Kiełbasa [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty: 2010, s. 312-323.
  • Wykłady otwarte z teologii naturalnej im. J. M. Bocheńskiego OP. Idea [w:] S. Judycki [red.], Bóg i inne osoby. Próba z zakresu teologii filozoficznej, Poznań: Wydawnictwo „W Drodze” 2010, s. 7-9.
  • Wprowadzenie do q. 5, a. 9 [w:] M. Olszewski, J. Pyda [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 3, O podtrzymywaniu w istnieniu rzeczy przez Boga, O cudach, Warszawa ; Kęty: 2010, s. 248-252.
  • Veritas de processione Spiritus Sancti. Duch Święty jako dobroć stwarzająca w świetle „Summa Contra Gentiles” św. Tomasza z Akwinu [w:] T. Gałuszka [red.], Dominikanie o prawdzie : studia interdyscyplinarne, Poznań: 2010, s. 77-107.
  • Dodatek II, Prostota a wolność Boga. Elementy współczesnej debaty [w:] M. Przanowski, J. Kiełbasa [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 4, O prostocie Bożej istoty, O tym, co odwiecznie relacyjnie orzeka się o Bogu, Warszawa ; Kęty: 2010, s. 323-336.
  • Św. Tomasz z Akwinu o prostocie Boga [w:] B. Kochaniewicz [red.], Teologia św. Tomasza z Akwinu dzisiaj, Poznań: 2010, s. 53-69.
  • Wprowadzenie do q. 3, a. 6 [w:] Mikołaj Olszewski, Michał Paluch i Andrzej Dumała [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 2, z. 1, O stworzeniu, O stworzeniu nieuformowanej materii, Warszawa ; Kęty: 2009, s. 148-156.
  • Wprowadzenie do q. 2, a. 6 [w:] Mikołaj Olszewski i Michał Paluch [red.], Kwestie dyskutowane o mocy Boga. T. 1, O mocy Boga, O mocy rodzenia, Warszawa ; Kęty: 2008, s. 322-326.
  Artykuły w Czasopismach:
  • Nazwy Najświętszego Sakramentu u św. Tomasza z Akwinu [w:] Teofil, Nr 1 2014, s. 214-226.
  • Czy nauka o potrójnej wiedzy w ludzkim umyśle Chrystusa jest absurdalna? Kilka krytycznych uwag o krytykach św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Bobolanum, R. 13, nr 3 2013, s. 57-77.
  • Szkoła wiary czyli teologia dla dorosłych [w:] W Drodze, Nr 10 2013, s. 53-61.
  • Zagadka skuteczności Apostołów w teologii św. Tomasza z Akwinu i bł. Johna Henry'ego Newmana [w:] Studia Theologica Varsaviensia, R. 50, nr 1 2012, s. 171-191.
  • Niezmienność Boga a ofiara Chrystusa [w:] Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 45 z. 2 2012, s. 63-85.
  • Ruch ku nieokreślonemu? [w:] Pressje, Teka 39 2012, s. 234-239.
  • Krytyka koncepcji cierpienia Boga z perspektywy współczesnej myśli tomistycznej [w:] Studia Bobolanum, R. 12, nr 3 2012, s. 43-59.
  • Antropologia trynitarna [w:] Pressje, Teka 39 2012, s. 18-26.
  • Rahnerowska krytyka trynitologii św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Bobolanum, R. 11, nr 3 2011, s. 53-75.
  • Miejsce metafory w języku religijnym według św. Tomasza z Akwinu [w:] Przegląd Tomistyczny, T. 15 2009, s. 359-381.
  • Bóg potrzebujący (Deus indigens) – ślepa uliczka teologii [w:] Przegląd Tomistyczny, T. 15 2009, s. 291-300.
  • „Sapientis est ordinare”. Pojęcie porządku a zamysł i struktura „Summa Contra Gentiles” [w:] Studia Antyczne i Mediewistyczne, [Nr] 7 [nr] 42 2009, s. 181-198.
  • Hipokryzja [w:] W Drodze, Nr 3/415 2008, s. 43-52.
  • Bunt autorytetu [w:] Tygodnik Powszechny, Nr 7 2008, s. 0-0.
  • Uwagi o bezinteresownej miłości w filozofii św. Tomasza z Akwinu [w:] Studia Antyczne i Mediewistyczne, [Nr] 6 [nr] 41 2008, s. 83-99.
  • Zanim zaczniemy krytykować Kościół [w:] W Drodze, Nr 10/410 2007, s. 79-88.
  • O trudnościach łacińskiej teologii trynitarnej – odpowiedź [w:] Teofil, Nr 2 2004, s. 55-63.
  • Święta Matka Kościół [w:] W Drodze, Nr 1/353 2003, s. 80-91.
  • O czym teolog powinien pamiętać [w:] Teofil, Nr 2 2001, s. 5-23.
  • „Kto zwycięży? Ten, kto potrawi przyjąć Dar”. Antropologia encykliki Jana Pawła II„Dominum et Vivificantem” [w:] Studia Theologica Varsaviensia, R. 39 2001, s. 87-119.