mgr inż. Krzysztof Błażejewski    Pełnione funkcje