Instytut


  Struktura Instytutu Nauk o Rodzinie
  Sekretariat Instytutu Nauk o Rodzinie
  Adres
  31-123 Kraków
  ul. Szujskiego 4
  tel. 12 428 60 30
  e-mail: instytut.nor@upjp2.edu.pl

  Dyrektor
  ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
  I, II, IV piątek miesiąca: 9.45-11.45

  Zastępca dyrektora ds. kierunku Praca socjalna
  dr hab. Małgorzata Duda
  czwartek: 8.30-9.30
  ul. Kanonicza 18
  Dyżur pani dr hab. Małgorzaty Dudy w dniu 29 listopada 2012r. zostaje odwołany.

  Zastępca dyrektora ds. kierunku Nauki o rodzinie
  ks. dr Marcin Cholewa
  piątek: 15.00-16.00

  Sekretariat
  mgr Danuta Krzyżek

  ul. Kanonicza 18
  tel. 12 422 57 85 w. 748
  wtorek: 11.00-13.00
  środa: 9.00-12.00
  czwartek: 13.00-15.00
  piątek: 15.00-17.00 /dla studiów niestacjonarnych/

  ul. Szujskiego 4
  piątek: 11.00-13.00
  Sekretariat kierunku Nauki o rodzinie  Sekretariat kierunku Praca socjalna


  Sekretariat Podyplomowych Studiów z Bioetyki

  Sekretariat Podyplomowych Studiów w zakresie Opieki Duszpasterskiej Służby Zdrowia i Pomocy Społecznej
  Sekretariat Podyplomowych Studiów Asystent rodziny
  Sekretariat Podyplomowych Studiów Superwizja w zawodach wsparcia społecznego
  Sekretariat Podyplomowych Studiów Wychowania Prorodzinnego

  Jednostka Nadrzędna

  Wydział Nauk Społecznych

  Wirtualny Dziekanat

  Wirtualny Dziekanat

  Władze

  Dyrektor instytutu:
  ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka
  Zastępca dyrektora instytutuds. kierunku Praca socjalna:
  dr hab. Małgorzata Duda
  Zastępca dyrektora instytutuds. kierunku Nauki o rodzinie:
  ks. dr Marcin Cholewa

  Kierownicy studiów

  Kierownik studiów podyplomowych (PSAR):
  dr hab. Małgorzata Duda
  Kierownik studiów podyplomowych (PSzB):
  ks. dr hab. Andrzej Muszala
  Opiekun (Nor):
  ks. dr Marcin Cholewa
  Kierownik studiów podyplomowych (PSSwZWS):
  dr Hubert Kaszyński
  Kierownik (PSWP):
  dr Maria Ligęza
  Kierownik studiów podyplomowych (PSwzODSZiPS):
  o. dr Piotr Krakowiak SAC

  Jednostki

  Katedra Bioetyki Społecznej
  Katedra Katolickiej Nauki Społecznej
  Katedra Pedagogiki Ogólnej
  Katedra Polityki Społecznej
  Katedra Pracy Socjalnej i Profilaktyki Społecznej
  Katedra Prawa Rodzinnego
  Katedra Psychologii
  Katedra Socjologii Religii
  Katedra Socjologii Rodziny
  Katedra Teologii Małżeństwa i Rodziny

  Rada Instytutu


  << Wstecz | Dalej >>
  Zaproszenie

  Redakcja SSC zaprasza wszystkich zainteresowanych do przesyłania propozycji artykułów do najbliższych numerów.