XI Międzynarodowa Konferencja "Etyczny wymiar polityki" 9-10 IX 2011