Tematy wykładów


  Biblia
  Dlaczego Biblia ma takie znaczenie?
  Objawienia prywatne a Słowo Boże
  Jak można czytać Pismo Święte jako Słowo Boga do człowieka?
  Dlaczego Biblia ma być czytana w Kościele?


  Teologia
  Ateizm i argumenty za istnieniem Boga
  Religie świata a chrześcijaństwo
  Objawienie i wiara
  Historyczność Jezusa Chrystusa i Ewangelie
  Kościół jeden, święty, powszechny i apostolski


  Filozofia
  Dylematy ewolucji
  Filozofia dialogu
  O wartości i istocie demokracji


  Historia
  Kościół w świecie współczesnym (1)
  Historia sztuki kościelnej w zarysie (1)
  Zabytki miasta Krakowa (1)


  Etyka
  Dyskusja na temat „in vitro”
  Etyczne granice transplantacji
  Spór o eutanazję


  Psychologia - medycyna
  Starzeć się pogodnie
  Jak przeżywać stratę bliskich?
  Choroby cywilizacyjne – nadciśnienie tętnicze