O biurze


  Biuro Badań Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, zostało powołane decyzją Rektora z dnia 1 października 2007 roku i podlega bezpośrednio Prorektorowi ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej.

  Adres:
  31-002 Kraków, ul. Kanonicza 9, p. 409
  tel. 12 370 86 11, faks 12 370 86 70

  Godziny przyjęć stron:

  Koordynator prac związanych z działalnością statutową i badaniami własnymi - mgr Iwona Bąk
  e-mail: badania@upjp2.edu.pl

  Koordynacja prac związanych z przygotowaniem wniosków o finansowanie działalności statutowej i badań własnych; współpraca z Wydziałami przy podziale kwot dotacji; nadawanie numerów zadań badawczych i przygotowanie kalkulacji; prowadzenie ewidencji wpływu dokumentów księgowych, sprawdzenie ich pod względem merytorycznym z kalkulacjami. Odbieranie prac badawczych realizowanych w ramach otrzymanych dotacji.

  poniedziałek: 10.00-14.00
  środa: 10.00-14:00
  czwartek: 10.00-14.00