Doktorat honoris causa dla Bp. Prof. Tadeusza Pieronka

    Doktorat honoris causa dla Bp. Prof. Tadeusza Pieronka nadany dnia 11 maja 2011 r. przez Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.