Doktorat honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, dla prof. Walerego Pisarka, 7 grudnia 2011 r.    fot. Agnieszka Sikora