Informacje o e-nauczaniu


  Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie prowadzi zajęcia dydaktyczne wykorzystujące metody i techniki kształcenia na odległość zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  1. Logowanie do systemu Blackboard w ACK CYFRONET AGH jest możliwe z dowolnej przeglądarki internetowej (np. Mozilla Firefox, Internet Explorer, Netscape) po wybraniu strony WWW:

  http://blackboard.cyfronet.pl


  2. Użytkownicy platformy Blackboard muszą posiadać konto opatrzone hasłem. Konta i hasła przydzielane są przez Koordynatorów.
  3. Każdy przedmiot, do którego materiały są zamieszczane w systemie Blackboard, określany jest jako kurs.
  4. Użytkowników platformy Blackboard dzielimy na dwie kategorie:
  - pracowników dydaktycznych uczelni – odpowiedzialnych za prowadzenie kursów, którzy przygotowują materiały do wykładów, ćwiczeń i laboratoriów oraz testy sprawdzające,
  - studentów, którzy korzystają z tych materiałów.
  5. Z kursu mogą korzystać tylko ci studenci, którzy zostaną zapisani na dany kurs, (z wyjątkiem kursów ogólnie dostępnych). W obrębie kursu można tworzyć grupy studentów (np. ćwiczeniowe) i udostępniać im określone materiały.
  6. Kursem zarządza użytkownik mający uprawnienia administratora kursu, może on również nadać innym użytkownikom uprawnienia wykładowcy, asystenta czy oceniającego testy, do których będzie należało wykonywanie konkretnych zadań związanych z kursem.