Symbol – znak – przesłanie. Symbolika Biblii i mitologii świata


  Symbol – znak – przesłanie
  Symbolika Biblii i mitologii świata

  Wykłady odbywać się będą w każdą 2 sobotę miesiąca w budynku uczelni - Kraków ul. Franciszkańska 1, sala 201, godz. 10.00-13.00.


  8 październik
  1. dr Joanna Małocha (UPJPII) – Symbolika w mitologii egipskiej.
  2. dr Przemysław Stanko (UPJPII) – Motywy biblijne w testamentach chłopskich z terenu Małopolski w XVII-XIX w.

  19 listopad
  3. dr Lucyna Rotter (UPJPII) – Symbole uczuć w kulturze europejskiej.
  4. dr Janusz Smołucha (UJ) – Pismo Św. w życiu Eneasza Sylwiusza Piccolominiego - papieża Piusa II (1458-1464).

  10 grudzień

  5. mgr Jan Masłyk (Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie) – „Nie cofa się ten, kto związał się z gwiazdami”. Gwiazda w symbolice Biblii i mitologii.
  6. dr hab. Józef Marecki, prof. UPJPII – Motywy biblijne w numizmatyce.

  14 styczeń
  7. prof. dr hab. Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. Szafera PAN, Kraków) – Oś świata – symbolika drzewa w Biblii i mitologii
  8. dr Zofia Włodarczyk (UR Kraków) – Wybrane symbole zastosowane w ogrodach biblijnych.

  11 luty
  9. prof. dr hab. Jan Janicki (UPJPII) – Symbole biblijne w liturgii.
  10. dr Artur Kardaś (WSD Księży Zmartwychwstańców, Kraków) – Evangelium et Corpus Christi w emigracyjnej korespondencji Adama Mickiewicza.

  10 marzec
  11. mgr Kinga Trojanowska (UPJPII) – Symbolika w mitologii Słowian.
  12. dr Cezary Kałużny (UPJPII) – Wczesnochrześcijańska symbolika wyrazicielką spójności kulturowej świata antycznego.

  21 kwiecień
  13. dr Wacław Szetelnicki (PWSZ im. Witelona w Legnicy) – Apokalipsa św. Jana inspiracją twórczości artystycznej na przykładzie Kanoników Regularnych Laterańskich.
  14. dr Wacław Umiński CM (UPJPII) – Zwierzęta i ich symbolika w Biblii oraz w mitologii.

  12 maj
  15. mgr Grażyna Mosio, mgr Beata Skoczeń-Marchewka (Muzeum Etnograficzne w Krakowie) – Historia biblijna w polskiej twórczości nieprofesjonalnej.
  16. dr Beata Frey-Stecowa (UPJPII) – Graficzne ilustracje „historii biblijnych” i „Metamorfoz” Owidiusza jako źródło inspiracji dla krakowskich malarzy XVII wieku.

  Wstęp wolny
  Na ostatnich zajęciach można będzie otrzymać zaświadczenie o odbytych zajęciach,
  w ramach wykładów otwartych.