Kontakt


  Biblioteka Główna UPJPII
  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
  tel. 12 421 84 40, 12 423 50 05
  email: biblioteka@upjp2.edu.pl

  Biblioteka Wydziału Filozoficznego UPJPII
  30-348 Kraków, ul. Bobrzyńskiego 10
  tel. 12 421 84 40, 12 423 50 05
  email: biblfiloz@upjp2.edu.pl

  Biblioteka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII
  31-004 Kraków, ul. Franciszkańska 1, I piętro
  tel. 12 422 57 85 w. 25
  email: biblhistk@upjp2.edu.pl

  Biblioteka Instytutu Liturgicznego UPJPII
  31-014 Kraków, ul. Sławkowska 24
  tel. 12 421 75 25
  email: biblinstlit@upjp2.edu.pl

  Biblioteka Instytutu Historii Sztuki i Kultury
  ul. Pijarska 7, 31-015 Kraków
  e-mail: atobrokm@cyf-kr.edu.pl