Zbiory biblioteki


  Biblioteka Główna jest jednostką organizacyjną Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.
  Wraz z bibliotekami wydziałów, instytutów i katedr tworzy sieć biblioteczno-informacyjną uczelni.
  Biblioteka UPJPII gromadzi zbiory z zakresie teologii, historii Kościoła, filozofii, historii, pedagogiki, psychologii, kultury, sztuki i literatury.

  Biblioteka Główna posiada zbiory w budynku:
  ul. Bobrzyńskiego 10 - zbiory dokumentów zwartych i specjalnych, zbiory czasopism.

  Biblioteka Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego
  ul. Franciszkańska 1

  Biblioteka Wydziału Filozoficznego
  ul. Bobrzyńskiego 10

  Biblioteka Instytutu Liturgicznego
  ul. Sławkowska 24


  Zbiory Biblioteki obejmują:

  550 000 woluminów, w tym:
  3 400 tytułów czasopism
  6 000 woluminów starych druków, a także inkunabuły, rękopisy, mapy, dokumenty audio-wizualne.


  Biblioteka otrzymała w darze w latach 2003-2004 materiały do studiów nad chorałem gregoriańskim zbierane przez salezjanina Antoine Auda (28 X 1879 - 19 VIII 1964) francusko-belgijskiego muzykologa i pedagoga. A. Auda pełnił w latach 1905-1925 funkcję organisty i kapelmistrza w Liege. Tu prowadził badania z zakresu muzyki antyku i średniowiecza, zwłaszcza pochodzącej z okolic Liege. Następnie przez rok działał w Tournai. Od 1926 r. do końca życia przebywał w Brukseli, gdzie zajmował się studiami muzykologicznymi i nauczaniem śpiewu gregoriańskiego. Otrzymane pozycje: książki, druki muzyczne, czasopisma i płyty zostały wprowadzone do katalogu centralnego biblioteki (syg. I 1200001/AT- ...; I 1300001/AT II 160001/AT; II 170001/AT/, III 2100001/At.., II 2200001/AT/, można z nich korzystać w czytelni Biblioteki Instytutu Liturgicznego.

  W marcu 2003 r. nasza Biblioteka otrzymała w darze od Biblioteki Marquette University w Milwaukee (USA) unikalną, największą na świecie, bazę danych ATLA Religion DataBase 2004 Win, przekazaną nam przez kierownika Biblioteki Pana Nicholasa C. Burckel'a. Z bazy można korzystać w czytelni biblioteki przy ul. Bobrzyńskiego 10.