Rozstrzygnięcie konkursu 2009/2010


  Szanowni Państwo!

  Jest nam niezmiernie miło poinformować przedstawicieli organizacji studenckich o wynikach "Konkursu na dofinansowanie organizacji studenckich UPJPII".
  W niniejszej edycji konkursu udział wzięło 23 projekty przedstawione przez 6 kół naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Komisja na posiedzeniu zamkniętym spośród projektów wyróżniła 15 pomysłów, 1 został odrzucony z powodów formalnych. W związku z powyższym dofinansowanie otrzymują:

  1 Koło Naukowe Teologów UPJPII
  Nazwa projektu
  "Chrześcijańskie poszukiwanie odpowiedzi na wyzwania współczesności"
  2 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Nazwa projektu
  Re-interpretacje, czyli sztuka dawna współcześnie
  3 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Nazwa projektu
  Wystawa zdjęć dokumentująca wykopaliska w Marei, w Egipcie
  4 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Nazwa projektu
  Objazd naukowy-zabytkoznawczy po Górnym Śląsku w jego granicach historycznych
  5 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Nazwa projektu
  Objazd naukowy do Kazimierza Dolnego, Lublina, Puław i Sandomierza
  6 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Nazwa projektu
  Studencka Konferencja Naukowa " Konserwator w muzeum"
  7 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Nazwa projektu
  Ogólnopolska konferencja naukowa "Pogranicza Chrześcijaństwa"
  8 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII

  Nazwa projektu
  Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów
  9 Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Nazwa projektu
  Digitalizacja i inwentaryzacja kościołów i klasztorów w Archidiecezji Krakowskiej
  10 Koło Naukowe Archeologów Chrześcijańskich UPJPII
  Nazwa projektu
  Powiększenie zasobu biblioteki KNACH
  11 Koło Naukowe Archeologów Chrześcijańskich UPJPII
  Nazwa projektu
  Objazd naukowy do Grecji
  12 Koło Naukowe Archeologów Chrześcijańskich UPJPII
  Nazwa projektu
  Wydanie 3 numerów biuletynu informacyjnego KNACH
  13 Koło Naukowe Studentów Europy Wschodniej UPJPII
  Nazwa projektu
  Studencki projekt badawczy
  14 Dziennikarskie Koło Naukowe przy UPJPII

  Nazwa projektu
  Warsztaty Fotoreportażu
  15 Dziennikarskie Koło Naukowe przy UPJPII
  Nazwa projektu
  Poza granicami, ponad podziałami!

  Informacje na temat wysokości dofinansowania można otrzymać w biurze Fundacji przy ul. Kanoniczej 25 w Krakowie lub u p. Macieja Szymaszka Przewodniczącego Rady Kół Naukowych i innych Organizacji Studenckich Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II (tel. 696 202 873).

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ciekawe pomysły na pogłębianie wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że pomoc Fundacji sprawi, że realnymi się staną zamierzenia najbardziej aktywnych studentów naszego Uniwersytetu.
  Życzymy powodzenia i czekamy na efekty Państwa pracy!


  [right]Serdecznie pozdrawiam[/right]

  [right]Ks. Andrzej Kopicz
  Przewodniczący Zarządu
  Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi
  dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie[/right]