Regulamin i statusy czytelnicze


  Wypis z regulaminu Biblioteki UPJPII
  (zatwierdzonego przez Senat Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie dn. 19.03.2001 r.)


  1. Ważność Karty Bibliotecznej uaktualnia się co rok na podstawie dowodu osobistego oraz indeksu lub zaświadczenia od pracodawcy.

  2. Status czytelnika: A, B, C, D, E lub F oraz przysługujące z tego tytułu prawa do korzystania ze zbiorów określa Regulamin Biblioteki.

  3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za stan swojego konta do momentu wygaśnięcia ważności Karty Bibliotecznej lub zablokowania konta, a także za wypożyczone dzieła i ich zwrot w oznaczonym terminie.

  4. Czytelnik przetrzymujący książkę poza wyznaczony termin ponosi karne opłaty z tego tytułu.

  5. Wypożyczoną książkę można (przed upłynięciem terminu zwrotu) prolongować na kolejny okres.

  6. W przypadku zagubienia wypożyczonej książki czytelnik jest zobowiązany:
  - odkupić egzemplarz zgodny z miejscem i rokiem wydania lub
  - uiścić 5 do 10-krotną wartość książki wycenionej przez antykwariusza na zlecenie Dyrekcji Biblioteki.

  7. W razie przekroczenia zasad Regulaminu, Czytelnikowi mogą zostać ograniczone jego prawa czytelnicze lub może być tych praw pozbawiony.


  Statusy czytelnicze Biblioteki UPJPII  A
  PRACOWNICY naukowi i dydaktyczni kościelnych uczelni, członkowie Polskiego Towarzystwa Teologicznego, pracownicy Biblioteki i administracji UPJPII.
  (15 książek na okres 3 miesięcy)

  B
  PRACOWNICY naukowi i dydaktyczni świeckich uczelni Krakowa.
  (4 książki na okres 3 miesięcy)

  C
  STUDENCI UPJPII i uczelni kościelnych współpracujących naukowo z UPJPII.
  (8 książek na okres 1 miesiąca)

  D
  STUDENCI innych uczelni Krakowa, katecheci i duszpasterze z terenu Archidiecezji Krakowskiej, inni czytelnicy
  (2 książki na okres 1 miesiąca)

  E
  INNE BIBLIOTEKI (wypożyczenia międzybiblioteczne).
  (2 książki na okres 1 miesiąca)

  F
  CZYTELNICY BEZ PRAWA WYPOŻYCZEŃ NA ZEWNĄTRZ.
  (korzystają z księgozbioru na miejscu w czytelni)


  Formularz zapisu do biblioteki