Rekrutacja


  Wydział Filozoficzny ogłasza drugi nabór na studia I i II stopnia - poszczególne etapy rekrutacji przebiegać będą w następujących terminach:

  - rejestracja elektroniczna: od 25 lipca do 19 września 2012 r.
  - składanie dokumentów: od 3 do 19 września 2012 r., w dniach: poniedziałek – piątek, godz. 11.00–13.00
  - ogłoszenie wyników rekrutacji: 24 września 2012 r., godz. 15.00
  - potwierdzenie gotowości studiowania: do 28 września 2012 r.


  UWAGA
  Rozmowa kwalifikacyjna na specjalność Philosophy in Science


  19 września od godziny 11.00 w Dziekanacie Wydziału Filozoficznego UPJPII(Kanonicza 9, pokój 203), odbywać będą się krótkie rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami, sprawdzające podstawową znajomość języka angielskiego, wymaganą do podjęcia studiów dwujęzycznych:
  -tematem rozmowy będą zainteresowania naukowe kandydata oraz jego motywacja do podjęcia studiów,
  -kandydat powinien potrafić krótko opowiedzieć w języku angielskim o interesującym go zagadnieniu filozoficznym lub naukowym (z dowolnej dyscypliny),
  -większa część rozmowy przeprowadzona zostanie w języku angielskim.

  REKRUTACJA
  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia powinni zalogować się na stronie Wirtualnego Dziekanatu (http://wd.upjp2.edu.pl), a następnie złożyć komplet wymaganych dokumentów w sekretariacie Wydziału Filozoficznego.


  Wymagane dokumenty:

  Studia I stopnia:

  podpisana karta ewidencyjna kandydata (wydruk z konta Wirtualnego Dziekanatu);
  życiorys kandydata;
  oryginał świadectwa dojrzałości lub odpis;
  ksero dowodu osobistego;
  2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
  kopia dowodu opłaty rekrutacyjnej;
  w przypadku osób zakonnych - zgodę przełożonych;
  zgoda władz macierzystej uczelni


  Studia II stopnia:

  podpisana karta ewidencyjna kandydata (wydruk z konta Wirtualnego Dziekanatu);
  życiorys kandydata;
  dyplom ukończenia studiów I stopnia lub odpis;
  ksero dowodu osobistego;
  2 fotografie 37x52 mm (bez nakrycia głowy, na jasnym tle);
  kopia dowodu opłaty rekrutacyjnej;
  w przypadku osób zakonnych - zgodę przełożonych;
  zgoda władz macierzystej uczelni