Rozstrzygnięcie konkursu 2010/2011


  Szanowni Państwo!

  Jest nam niezmiernie miło po raz kolejny poinformować przedstawicieli organizacji studenckich o wynikach "Konkursu na dofinansowanie organizacji studenckich UPJPII" w latach 2010/2011. W niniejszej edycji konkursu udział wzięło 24 projekty przedstawione przez 6 kół naukowych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Komisja na posiedzeniu zamkniętym spośród projektów wyróżniła 14 pomysłów, które osiągnęły powyżej 20 punktów. Najlepszy projekt uzyskał 29 punktów, a ostatni 22 punkty.

  W związku z powyższym dofinansowanie otrzymują:

  1. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Ogólnopolska konferencja naukowa Pogranicza Chrześcijaństwa
  2. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Objazd zabytkoznawczy po opactwach cysterskich Małopolski i Górnego Śląska
  3. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Konferencja naukowa – II Seminarium Sztuki i Kultury Duchowej Cystersów
  4. Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII
  Wydruk trzech numerów czasopisma „Szpalta” – pisma Dziennikarskiego Koła Naukowego UPJPII
  5. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Objazd zabytkoznawczy – Pomorze Zachodnie i Meklemburgia
  6. Duszpasterstwo Akademickie „Patmos”
  Wyjazd studentów DA UPJPII na Międzynarodowe Dni Młodzieży Katolickiej w Ozjornoje (Kazachstan)
  7. Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII
  Reportaże studenckie. Antologia tekstów
  8. Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII
  Małopolski Konkurs Debiutu Dziennikarskiego im. Bartka Zdunka
  9. Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII
  Wyjazd studentów Dziennikarstwa do Muzeum Powstania Warszawskiego i Warszawy – projekt DKN
  10. Koło Naukowe Studentów Europy Wschodniej UPJPII
  Objazd naukowy na Morawy
  11. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Objazd naukowy – kultura Kresów Wschodnich
  12. Dziennikarskie Koło Naukowe UPJPII
  Cykl szkoleń: Masz wiedzę? Zacznij działać
  13. Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UPJPII
  Digitalizacja i inwentaryzacja kościołów i klasztorów w Archidiecezji Krakowskiej
  14. Rada Kół Naukowych UPJPII w Krakowie
  Publikacja Biuletynu Rady Kół Naukowych

  Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za ciekawe pomysły na pogłębianie wiedzy i umiejętności. Mamy nadzieję, że pomoc Fundacji sprawi, że realnymi się staną zamierzenia najbardziej aktywnych studentów naszego Uniwersytetu.
  Życzymy powodzenia i czekamy na efekty Państwa pracy!
  Serdecznie pozdrawiam
  [right]Ks. mgr Andrzej Kopicz
  Prezes Zarządu
  Fundacji im. Świętej Królowej Jadwigi
  dla Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie[/right]