Dzień Otwarty Biblioteki UPJPII
    W ramach obchodu „Małopolskiego Dnia Uczenia się przez całe życie” organizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, 8 czerwca br. zorganizowano Dzień Otwarty Biblioteki Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy ulicy Bobrzyńskiego 10. Bibliotekę odwiedziło ponad 30 osób:
    - zwiedzając wystawę okolicznościową "Jan Paweł II w zbiorach Biblioteki UPJPII - zbiory audiowizualne";
    - zapoznając się z prezentacją multimedialną w sali konferencyjnej Biblioteki;
    - zaznajamiając się z pracą i działaniem Biblioteki w trakcie oprowadzania w grupach kilkuosobowych.
    Dla gości przygotowano materiały o Uniwersytecie i Bibliotece, m.in. foldery UPJPII , druki reklamowe o ofercie dydaktycznej UPJPII, DVD z filmem o Bibliotece UPJPII.